RNDr. Lukáš KUČERA, Ph.D.

Employee photo
Contact

585634450

Katedra analytické chemie

Přírodovědecká fakulta

17. listopadu 12

2.050

odborný asistent

Selected publications
Kučera L., Peška J., Fojtík P., Barták P., Kučerová P., Bednář P. First direct evidence of broomcorn millet (Panicum miliaceum) in Central Europe. Archaeological and Anthropological Sciences. 2019. (ČLÁNEK)
Kurka O., Kučera L., Pelantová H., Kuzma M., Havlíček V., Bednář P. Semisynthesis and spectral characterization of 5-methylpyranopelargonidin and 4-methylfuropelargonidin and their separation and detection in strawberry fruit wine. Journal of Chromatography A: Symposium Volumes. 2017. (ČLÁNEK)
Kučera L., Papoušek R., Kurka O., Barták P., Bednář P. Study of composition of espresso coffee prepared from various roast degrees of Coffea arabica L. coffee beans. Food Chemistry. 2016. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Šamajová K., Westlake R., Kučera O., Kučera L. Combined Archaeobotanical and Linguistic evidence does not support the early domestication of Brassica rapa varieties. VEGETATION HISTORY AND ARCHAEOBOTANY. 2023.
Lundová M., Šín L., Dehnerová H., Pechancová R., Kurka O., Bednář P., Kučera L. Evaluation of chemical composition of cribra orbitalia from post-medieval children graves (Olomouc, Czech Republic). Praehistorische Zeitschrift. 2023.
Golec M., Bartík J., Golec Mírová Z., Kučera L., Chrástek T., Kapusta J., Šamajová K. Trade, use, offer. The hoard of Bánov – “Skalky” (CZ). Journal of Archaeological Science-Reports. 2023.
Schönwälderová N., Šlézar P., Kučera L. Analýza zbytků barev z fragmentu kresby na březové kůře z Litovle. Studia archaeologica Brunensia. 2022.
Golec M., Golec Mírová Z., Fojtík P., Kučera L., Šmíd M. Banquet of elites: Hallstatt Period hoard with vessels and iron cauldron hanger of Kralice na Hané in Moravia (CZ). Journal of Archaeological Science-Reports. 2022.
Golec M., Golec Mírová Z., Kučera L., Kratochvíl R., Novák M., Hons D., Vaněček D., Šneberger J., Javorčíková K., Havelka V. Habrůvka (okr. Blansko), Jeskyně Býčí skála; parc. č. 433/7. Prehled Vyzkumu. 2022.
Jagošová K., Moník M., Kapusta J., Pechancová R., Nádvorníková J., Kurka O., Závodná T., Bednář P., Kučera L. Secret Recipe Revealed: Chemical Evaluation of Raw Colouring Mixtures from Early 19th Century Moravia. MOLECULES. 2022.
Jagošová K., Moník M., Kapusta J., Pechancová R., Nádvorníková J., Fojtík P., Kurka O., Závodná T., Bednář P., Richtera L., Kučera L. Secret Recipe Revealed: Chemical Evaluation of Raw Colouring Mixtures from Early 19th Century Moravia. MOLECULES. 2022.
Jílek J., Golec M., Bednář P., Chytráček M., Vích D., Zaoral T., Mírová Z., Petr L., Kovárník J., Milo P., Kučera L. The oldest millet herbal beer in the Europe? The 9th century BC bronze luxury bucket from Kladina, Czech Republic. Archaeometry. 2022.
Jagošová K., Jílek J., Fojtík P., Čižmář I., Popelka M., Kurka O., Kučera L. First Evidence of "Earth Wax" Inside the Casting Molds from the Roman Era. MOLECULES. 2021.
Kučera L., Rozsypal J., Bednář P., Březina M., Kalina L., Bezdička P., Mašláň M., Richtera L. "Gold corrosion": An alternative source of red stains on gold coins. Materialia. 2021.
Golec M., Mírová Z., Kučera L., Kratochvíl R., Novák M. Habrůvka (okr. Blansko). Jeskyně Býčí skála, parc. č. 433/7. Prehled vyzkumu. 2021.
Jílek J., Fojtík P., Kučera L., Popelka M. Roman Period Silver Bracelet and Brooch from Otaslavice, Prostějov District. Slovenska Archeologia. 2021.
Beneš J., Todoroska V., Budilová K., Bednář P., Kučera L. What about Dinner? Chemical and Microresidue Analysis Reveals the Function of Late Neolithic Ceramic Pans. MOLECULES. 2021.
Kučera L., Balcar L. Nález drobných mincí grošového období na okraji obce Jevany. Folia numismatica : supplementum ad Acta Musei Moraviae. 2020.
Ondrkál F., Peška J., Jagošová K., Sokolovská D., Kučera L. The Cult-Wagon of Liptovský Hrádok: First evidence of using the Urnfield cult-wagons as fat-powered lamps. Journal of Archaeological Science-Reports. 2020.
Kučera L., Peška J., Fojtík P., Barták P., Sokolovská D., Pavelka J., Komárková V., Beneš J., Polcerová L., Karlík M., Bednář P. Determination of Milk Products in Ceramic Vessels of Corded Ware Culture from a Late Eneolithic Burial. MOLECULES. 2018.
Kučera L., Richtera L., Zmrzlý M., Jarošová M., Kučerová P., Bednář P. Determination of the Fineness of Medieval Coins-Evaluation of Methods in a Case Study of a Medieval Pfennig. ARCHAEOMETRY. 2018.
Tomková H., Sokolová R., Opletal T., Kučerová P., Kučera L., Součková J., Skopalová J., Barták P. Electrochemical sensor based on phospholipid modified glassy carbon electrode - determination of paraquat. JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY. 2018.
Nejman L., Kučera L., Škrdla P., Lisá L., Hladilová Š., Králík M., Wood R., Nývltová Fišáková M., Wright D., Sullivan ME., Hughes P. 2016 excavation of basal layers at Pod Hradem Cave and the finding of shell and amber. Přehled výzkumů. 2018.
Kučera L., Richtera L., Zmrzlý M., Jarošová M., Kučerová P., Bednář P. Problematika stanovení ryzosti středověkých mincí a porovnání běžně používaných technik. Folia numismatica : supplementum ad Acta Musei Moraviae. 2017.
Janusová L., Kučera L., Smékalová V., Zikmund T., Kaiser J. Průzkum škapulířového amuletu a jeho analogií ze sbírky Vlastivědného muzea v Olomouci. Fórum pro konzervátory-restaurátory. 2017.
Kučera L., Fanali S., Aturki Z., Pospíšil T., Bednář P. Comparison of nano and conventional liquid chromatographic methods for the separation of ( )-catechin-ethyl-malvidin-3-glucoside diastereoisomers. Journal of Chromatography A: Symposium Volumes. 2016.
Kučerová P., Skopalová J., Kučera L., Táborský J., Švecová H., Lemr K., Cankař P., Barták P. Electrochemical oxidation of 5-hydroxymethyl tolterodine and identification of its oxidation products using liquid chromatography and mass spectrometry. Electrochimica Acta. 2016.
Kučera L., Cycoňová L. Hromadný nález 63 pražských grošů se dvěma neobvyklými kusy. Folia numismatica : supplementum ad Acta Musei Moraviae. 2013.
Škríba A., Staňková Š., Váňa J., Barták P., Bednář P., Fryčák P., Kučera L., Kurka O., Lemr K., Macíková P., Marková E., Nováková P., Papoušková B., Skopalová J., Švecová H., Roithová J. Protonation sites and fragmentations of para-aminophenol. International Journal of Mass Spectrometry. 2013.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Marcelli M., Pannuzi S., Giovanone C., Marinelli AM., Michalčáková J., Kučera L. Metodologie d’indagine e problematiche conservative: gli affreschi del Sepolcreto della via Ostiense a Roma. Animum pictura pascit (Verg., Aen. I, 464), Abitare con le pitture nel Mediterraneo antico. 2020.
KNIHA - CELEK
Bednář P., Beková M., Beneš J., Golec M., Hlavičková L., Jagošová K., Kučera L., Kučerová P., Kurka O., Smetana J., Sokolovská D., Zemek V., Žingor Z. Moderní chemická analýza v archeologii, 1. díl. In Bednář P., Kučera L. (Eds.) 2021.
Golec M., Fojtík P., Bednář P., Holub M., Kala J., Kozubová A., Kučera L., Laučík P., Martínek J., Milo P., Mírová Z., Peška J., Sovová K., Tencer T., Vágner M. Centrum východohalštatské kultury na střední Moravě. In Chvojka O., Chytráček M. (Eds.) 2020.
KAPITOLA V KNIZE
Holubová Z., Přichystal M., Dobisíková M., Kučera L. Halštatské pohřebiště v Brně-Horních Heršpicích. Jantarová stezka v proměnách času. 2020.
Kučera L., Bednář P. Chemická analýza vzorků jantaru. Mikulovice - Pohřebiště starší doby bronzové na Jantarové stezce. 2020.
POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE
Behenský P., Douša M., Kanta T., Borovcová L., Kučera L., Papoušková B., Barták P., Bednář P., Lemr K. Ověřená technologie výroby nového dermatologika - výrobní postup pro „Phyteneo Kolodium forte“. 2014.
ABSTRAKT
Bednář P., Kučera L., Cechová M., Opletal T., Kurka O., Lemr K., Sokolovská D., Jagošová K., Barták P. Advanced chemical analysis in archaeological and cultural heritage research – selected aspects and perspectives. Euroanalysis 2019 - Abstracts & Proceedings. 2019.
Bednář P., Kučera L., Cechová M., Kurka O., Barták P., Peška J., Lemr K. Atmospheric solids analysis probe and laser desorption/ionization mass spectrometry in archaeology. 37th Informal Meeting on Mass Spectrometry. 2019.
PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Borovcová L., Kučera L., Papoušková B., Bednář P., Barták P., Lemr K. Laboratorní zařízení pro úpravu vzorků. 2015.
OSTATNÍ
Borovcová L., Kučera L., Papoušková B., Barták P., Bednář P., Douša M., Purmenská Z., Behenský P., Lemr K. Analytické metody pro vývoj a hodnocení lékové formy fytofarmaka. 2015.
Borovcová L., Kučera L., Papoušková B., Purmenská Z., Behenský P., Barták P., Bednář P., Lemr K. Stabilitní studie nové lékové formy. 2015.
Kučera L., Borovcová L., Papoušková B., Barták P., Bednář P., Behenský P., Lemr K. Analytická metodika pro zpracování a předúpravu vzorků - pracovní postup pro zpracování extraktů rostlinného materiálu. 2014.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)