doc. Mgr. Antonín Kalous, M.A., Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633620

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

3.08b

docent

politické, kulturní a církevní dějiny pozdního středověku v Evropě, Matyáš Korvín, Jiří z Poděbrad, Jagellonci, humanismus, papežství, papežští legáti

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 2. 2018 – 31. 1. 2021)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Kalous A., Miller J., Stejskal J., Jakubec O., Parma T., Prchal Pavlíčková R., Elbel M., Murdock G. The Transformation of Confessional Cultures in a Central European City: Olomouc, 1400-1750. In Kalous A. (Eds.) 2015. (KNIHA - CELEK)
Kalous A. Matyáš Korvín (1443-1490). Uherský a český král. Matyáš Korvín (1443-1490). Uherský a český král. 2009. (KNIHA - CELEK)
Kalous A. Mendicants and the Reform of Religious Life in Late Medieval Bohemia and Moravia. Modus Vivendi: Religious Reform and the Laity in Late Medieval Europe. 2020. (KAPITOLA V KNIZE)
ČLÁNEK
Kalous A. Pečeti Matyáše Korvína (v kontextu jeho české vlády). Olomoucký archivní sborník. 2018.
Kalous A. King Matthias Corvinus and the Papacy in Early 1472: Miklós Nyújtódi Székely in Rome. Povijesni prilozi / Historical contributions. 2017.
Kalous A. Paride Grassi and the Royal Wedding of Székesfehérvár (Hungary) in 1502. Questions liturgiques / Studies in liturgy. 2016.
Kalous A. Matyáš Korvín - český král a národní nepřítel. Dějiny a současnost. 2014.
Kalous A. Matthias Corvinus (Hunyadi) in Czech Historiography. Speculum Historiae Debreceniense. 2009.
Kalous A. Medieval Research in the Czech Republic. Annual of Medieval Studies at CEU. 2009.
Kalous A. Itinerář Jana Filipce (1431-1509). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica - Sborník prací historických. 2008.
Kalous A. Služba Boskovických u Matyáše Korvína. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica - Sborník prací historických. 2007.
Kalous A. Spor o biskupství olomoucké v letech 1482-1497. Český časopis historický. 2007.
Kalous A. Italská politika, Matyáš Korvín a české země. In . (Eds.) Husitský Tábor : sborník Husitského muzea. 2006.
Kalous A. Jan Filipec v diplomatických službách Matyáše Korvína. Časopis Matice moravské. 2006.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kalous A. Morava a Uhry za Matyáše a Vladislava. In HLOBIL I., PERŮTKA M. (Eds.) Historická Olomouc XVII. Úsvit renesance na moravě za vlády Matyáše Korvína a Vladislava Jagellonského (1479-1526) v širších souvislostech. 2009.
Kalous A. Strážnice 1458: česko-uherská jednání. Okolo Strážnice. Sborník Městského muzea ve Strážnici. 2009.
Kalous A. Tárgyalások az utraquisták egyesüléséről a római egyházzal. Kiegyezési politika. Szentírás, Hagyomány, Reformáció. Teológia- és egyháztörténeti tanulmányok. 2009.
Kalous A. Papežský legát Marco Barbo, angelus pacis střední Evropy. Rituál smíření. Konflikt a jeho řešení ve středověku. 2008.
Kalous A. The Official Papal Policy towards Bohemia and Moravia in the 1460s and Its Relation to the Penitentiary Office: the Case of Olomouc. In Jaritz G., Jorgensen T., Salonen K. (Eds.) ...et usque ad ultimum terrae: The Apostolic Penitentiary in Local Contexts. 2007.
Kalous A. Matyáš Korvín a moravská královská města. In Bobková L., Konvičná J. (Eds.) Společné a rozdílné. Česká koruna v životě a vědomí jejích obyvatel ve 14.-17. století. 2005.
Kalous A. Matyáš Korvín a moravská královská města. In . (Eds.) Korunní země v dějinách českého státu. 2005.
Kalous A. Čtyři Janové z Varadína. Evropa a Čechy na konci středověku. Sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi. 2004.
KNIHA - CELEK
Poskočilová M., Kalous A., Hrbáčová J., Glonek J., Halama O. Prvotisky olomoucké kapituly. In Poskočilová M. (Eds.) 2022.
Černušák T., Hledíková Z., Jonová J., Kalous A., Pánek J., Parma T., Šebek J., Žemlička J. The Papacy and the Czech Lands. A History of Mutual Relations. 2016.
KAPITOLA V KNIZE
Kalous A. Episcopal and Legatine Rituals and Ceremonies. Festivities, Ceremonies, and Rituals in the Lands of the Bohemian Crown in the Late Middle Ages. 2022.
Kalous A. The Pope, the King, and the Bishops: Papal Nuncio Angelo Pecchinoli and the Limits of Papal Power in the late Fifteenth Century. Italia ed Europa centro-orientale tra Medioevo ed Età moderna: Economia, Società, Cultura. 2022.
Kalous A. Liturgický a veřejný prostor kostela a města. Město a františkáni na příkladu Olomouce. Kultura ve středoevropských dějinách. Rozprava mezi humanitními obory. 2020.
Kalous A. Bohemians and Moravians in the Light of the 1515 Meeting in Vienna. Das Wiener Fürstentreffen von 1515: Beiträge zur Geschichte der Habsburgisch-Jagiellonischen Doppelvermählung. 2019.
Kalous A. Cardinal Legate Tamás Bakóc and the Utraquists. Alla ricerca di soluzioni nuova luce sul concilio lateranense V: Studi per i 500 anni del Concilio. 2019.
Kalous A. Olomoucké biskupství a Boskovicové na přelomu 15. a 16. století. Oltář z Lubiny. Restaurování 2014-2016. 2019.
Kalous A. John of Capistrano and Papal Policy. In . (Eds.) The Grand Tour of John of Capistrano in Central and Eastern Europe (1451-1456). Transfer of Ideas and Strategies of Communication in the Late Middle Ages. 2018.
Kalous A. Mátyás király és a pápaság 1472: Nyújtódi Székely Miklós Rómában. In Domokos G., Kuffart H., Szovák M., Kriston DA. (Eds.) Vestigia II. Magyar források Itáliából. 2018.
Kalous A. Výzkum pramenů k papežským legátům a jejich činnosti na přelomu středověku a novověku: Příklad Angela Pecchinoliho. Český historický ústav v Římě. Stav a perspektivy ediční činnosti. 2018.
Kalous A. Papežství a české země mezi reformou a reformací (1417-1526). Papežství a české země v tisíciletých dějinách. 2017.
Kalous A. Through the Gates and the Streets of the City: Cardinals and Their Processions in Rome in the late Fifteenth and Early Sixteenth Centuries. Ritualizing the City: Collective Performances as Aspects of Urban Construction from Constantine to Mao. 2017.
Kalous A. Financing a Legation: Papal Legates and Money in the Later Middle Ages. Money and Finance in Central Europe during the Later Middle Ages. 2016.
Kalous A. Jagiellonian Kings of Bohemia and Hungary and papal legates. The Jagiellonians in Europe: Dynastic Diplomacy and Foreign Relations. 2016.
Kalous A. Papal legates and crusading activity in central Europe: the Hussites and the Ottoman Turks. The Crusades in the Fifteenth Century. Converging and Competing Cultures. 2016.
Kalous A. Papežský legát Pietro Isvalies a svatba Vladislava Jagellonského s Annou z Foix. Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. 2016.
Kalous A. The last medieval king leaves Buda. Medieval Buda in Context. 2016.
Kalous A. Středovýchodní Evropa na konci středověku: vývoj mezi konfliktem a integrací. Hledání nové Evropy. Projekt krále Jiřího. 2015.
Kalous A. Biskupské a legátské rituály a ceremonie. Slavnosti, ceremonie a rituály pozdního středověku. 2014.
Kalous A. Filipec, Jan. Biografický slovník českých zemí, 17. svazek, Fi-Fn. 2014.
Kalous A. Humanismus. In Cermanová P., Novotný R., Soukup P. (Eds.) Husitské století. 2014.
Kalous A. Matyáš Korvín a království dvou králů. In Cermanová P., Novotný R., Soukup P. (Eds.) Husitské století. 2014.
Kalous A. Tři týdny slávy, tři roky šťastného manželství: Beatrix a Matyáš. In Nodl M., Kras P. (Eds.) Manželství v pozdním středověku: Rituály a obyčeje. 2014.
Stejskal J. Úvaha o přátelství ve středověku. In Kalous A., Stejskal J., Šrámek J. (Eds.) Jedinec a společnost od středověku do 19. století. 2014.
Kalous A. Jednání o unii katolíků a utrakvistů ve dvacátých letech 16. století. Zrození mýtu. Dva životy husitské epochy. 2011.
Kalous A. Svatý Brendan a jeho plavba. In Moravová M. (Eds.) Bájné plavby do jiných světů. 2010.
Kalous A. The Politics of Church Unification: Efforts to Reunify the Utraquists and Rome in the 1520s. In Miller J., Kontler L. (Eds.) Friars, Nobles and Burghers - Sermons, Images and Prints. Studies of Culture and Society in Early-Modern Europe, In Memoriam István György Tóth. 2010.
Kalous A., Baletka T., Elbel P. Církev a biskupství. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Kalous A. Humanismus a reformace. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Kalous A., Kaňák B. Hygiena, epidemia a zdravotní péče. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Kalous A. Po husitských válkách. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Kalous A. Po husitských válkách. Škola u sv. Mořice. Humanismus a reformace. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Kalous A. Rituály a ceremonie při setkávání panovníků. Případ Matyáše Hunyadiho (Korvína). Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století. 2009.
Kalous A. Škola u sv. Mořice. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Kalous A. Bohemians and Moravians in the Court of Matthias Corvinus. Matthias Corvinus, the King. Tradition and Renewal in the Hungarian Royal Court 1458-1490. 2008.
Kalous A. Csehek és morvák Mátyás király udvarában. Hunyadi Mátyás, a király: Hagyomány és megújulás a királyi udvarban 1458-1490. Kiállítási katalógus. 2008.
Kalous A. Die Schlacht bei Mohács: die böhmischen und vatikanischen Quellen. In Fuchs M., Réthelyi O. (Eds.) Maria von Ungarn (1505-1558): Eine Renaissancefürstin. 2007.
Kalous A. Morava a Matyáš Korvín. In . (Eds.) Vládcové Moravy. 2007.
Kalous A., Stejskal J. Několik poznámek k nové edici o svatém Prokopovi. Svatý Prokop, Čechy a střední Evropa. 2006.
Kalous A. Some Czechs in the Service of Matthias Corvinus. Morava viděna z vnějšku / Moravia from World Perspective. 2006.
Kalous A. Hungarian War with the Holy Roman Empire. Great Events in History: The Renaissance & Early Modern Era, 1454-1600. 2005.
Kalous A. Research Resources for Medievalists in the Czech Republic. In . (Eds.) Research Resources for Medievalists in East Central Europe. 2005.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Majorossy J., Horníčková K., Antonín Malaníková M., Kalous A. Reform Reconsidered I-II: Influence of Religious Reforms in Late Medieval Urban Space. 2023.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Cyklus přednášek odborníků B KHI/91AQB ZS 0
Nauka o pramenech (středověk) KHI/QNP1 ZS 1
Nauka o pramenech (středověk) KHI/QNP1 ZS Se 1
Trendy v historiografii středověku KHI/QTD1 ZS Se 1
Trendy v historiografii středověku KHI/QTD1 ZS 1
Seminární práce k dějinám středověku KHI/XSP1 LS Cv 0
Souborná zkouška z trendů a nauky 1 KHI/XSZ1 ZS 0
Souborná zkouška z trendů a nauky 1 KHI/XSZ1 LS 0
Souborná zkouška z trendů a nauky 2 KHI/XSZ2 ZS 0
Souborná zkouška z trendů a nauky 2 KHI/XSZ2 LS 0
Core fields of European Culture II KHI/ECFII ZS Se 1
Core fields of European Culture II KHI/ECFII ZS 1
Eurocompetences I KHI/EECI ZS Se 1
Eurocompetences I KHI/EECI ZS 1
MA thesis KHI/EMT ZS 0
MA thesis KHI/EMT LS Se 0
Crusades KHI/YCR ZS Se 1
Crusades KHI/YCR ZS 1
Akademické psaní a prezentační dovednost KHI/QAW ZS Se 1
Akademické psaní a prezentační dovednost KHI/QAW ZS 1
Crusades KHI/QCR ZS Se 1
Crusades KHI/QCR ZS 1
Ichtyologie ZOO/ICHT ZS Se 0
Ichtyologie ZOO/ICHT ZS 0

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
PILAROVÁ FIF Historické vědy 2022
ČERVENKA FIF Historické vědy 2020
SLAVÍKOVÁ FIF Historické vědy 2020
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)