prof. RNDr. Miroslav MAŠLÁŇ, CSc.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585634301

Katedra experimentální fyziky

Přírodovědecká fakulta

17. listopadu 12

4.023

profesor

Mossbauerova spektroskopie a její aplikace v materiálním výzkumu, především v oblasti studia nanomateriálů. Konstrukce přístrojů pro měření v oblasti jaderné fyziky a detekce ionizujícího záření.

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Prorektor (1. 2. 2000 – )
ČLÁNEK
Ochmann M., Machala L., Mašláň M., Heger V., Krátký T. Zinc Ferrite Nanoparticle Coatings on Austenitic Alloy Steel. Materials. 2024.
Písaříková A., Olejníček J., Venkrbcová I., Nožka L., Mašláň M., Machala L. CuFeO2 prepared by electron cyclotron wave resonance-assisted reactive HiPIMS with two magnetrons and radio frequency magnetron sputtering. JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY A. 2023.
Ivanova T., Kořenek M., Mašláň M., Svačinová V. Mössbauer study of thermal behavior of CL20ES and CL50WS steel powders used in selective laser melting. Chemical Papers. 2023.
Kořenek M., Ivanova T., Svačinová V., Mašláň M. Mössbauer Study on the Conversion of Different Iron-Based Catalysts Used in Carbon Nanotube Synthesis. Nanomaterials. 2023.
Gała̧zka-Friedman J., Jakubowska M., Bogusz P., Mašláň M. How Mössbauer spectroscopy can be of value to industry to select extraterrestrial objects for natural resources. Hyperfine Interactions. 2022.
Ivanova T., Mašláň M., Ingr T., Doláková H., Sedláčková A. Mössbauer Spectroscopy for Additive Manufacturing by Selective Laser Melting. Metals. 2022.
Sedláčková A., Ivanova T., Mašláň M., Doláková H. Phase Changes in the Surface Layer of Stainless Steel Annealed at a Temperature of 550 °C. Materials. 2022.
Abgaryan V., Kado Acevedo R., Afanasyev SV., Kvita J., Mašláň M., Nožka L., Rössler T. Status and initial physics performance studies of the MPD experiment at NICA. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL A. 2022.
Pechoušek J., Kuzman E., Vondrášek R., Vrba V., Kouřil L., Ingr T., Mašláň M. Successive Grinding and Polishing Effect on the Retained Austenite in the Surface of 42CrMo4 Steel. Metals. 2022.
Srinivasamurthy KM., Manjunatha K., El-Denglawey A., Mašláň M. Dosimetry induced modifications in structural, magnetic and Mössbauer spectroscopy studies of 60Co γ-irradiated Co0.5Ni0.5Fe2O4. RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY. 2021.
Kučera L., Rozsypal J., Bednář P., Březina M., Kalina L., Bezdička P., Mašláň M., Richtera L. "Gold corrosion": An alternative source of red stains on gold coins. Materialia. 2021.
Linderhof FMA., Mašláň M. Conversion electron Mössbauer spectrometer with a YAG:Ce scintillator. Hyperfine Interactions. 2019.
Mašláň M., Linderhof FMA., Davidová M., Kubičková H., Zemtsova E. Changes of phase composition of maraging steel 1.2709 during selective laser melting. Hyperfine Interactions. 2019.
Ломоносов ВА., Холмецкий АЛ., Махнач ЛВ., Алдушенков АВ., Геращенко ОВ., Окунев ИС., Mašláň M., Yarman T. Исследование структуры и свойств высокотемпературных сверхпроводников LаFeAsO(1 – х)Fх с помощью эффекта Мёссбауэра. Journal of the Belarusian State University. Chemistry. 2018.
Zyabkin D., Procházka V., Mgilierini M., Mašláň M. Electrolytic cell-free 57Co deposition for emission Mössbauer spectroscopy. RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY. 2018.
Procházka V., Zeman L., Smrčka D., Dudka M., Vůjtek M., Mašláň M., Miglierini M. Enhancement of crystallization in Fe-Mo-Cu-B metallic glass by deposition of Co layer. Journal of Alloys and Compounds. 2016.
Gerashchenko OV., Kholmetskii AL., Mašláň M., Yarman T., Aldushchenkov AV., Okunev IS., Lomonosov VA., Makhnach LV. Critical state and low-field electrodynamics in LaO0.85F0.15FeAs superconductor polycrystals. Journal of Experimental and Theoretical Physics. 2015.
Soukupová J., Zbořil R., Medřík I., Filip J., Čépe K., Ledl R., Mašláň M., Nosek J., Černík M. Highly concentrated, reactive and stable dispersion of zero-valent iron nanoparticles: Direct surface modification and site application. Chemical Engineering Journal. 2015.
Alduschenkov AV., Geraschenko OV., Kholmetskii AL., Lomonosov VA., Mahnach LV., Mašláň M., Navařík J., Okunev IS., Pan'kov VV., Tuček J., Yarman T. Mössbauer Study of Superconductors LaFeO0.88F0.12As. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism. 2015.
Navařík J., Novák P., Pechoušek J., Machala L., Jančík D., Mašláň M. Precise Compact System For Ionizing Radiation Detection And Signal Processing With Advanced Components Integration And Electronic Control. Journal of Electrical Engineering. 2015.
Procházka V., Vrba V., Smrčka D., Rüffer R., Matúš M., Mašláň M., Miglierini M. Structural transformation of NANOPERM-type metallic glasses followed in situ by synchrotron radiation during thermal annealing in external magnetic field. Journal of Alloys and Compounds. 2015.
Aparicio Ordonez C., Filip J., Machalová Šišková K., Mašláň M., Spanhel L. Fe-lactate mediated formation of ZnO sols and self-organized nanorod assemblies. Journal of Sol-Gel Science and Technology. 2014.
Mašláň M., Tuček J., Alduschenkov A., Geraschenko O., Kholmetskii A., Lomonosov V., Mahnach L., Okunev I., Yarman T. Mössbauer investigation of superconductors LaFeO0.85F0.15As and high-temperature Kondo effect. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism. 2014.
Mašláň M., Martinec P., Kašlík J., Kovářová E., Scucka J. Mössbauer study of transformation of Fe cations during thermal treatment of glauconite in air. AIP Conference Proceedings. 2012.
Marková I., Poláková K., Tuček J., Mašláň M., Novák P., Zbořil R., Heřman M. MR enterography with a new negative oral contrast solution containing maghemite nanoparticles. Biomedical Papers-Olomouc. 2012.
Maršálek B., Jančula D., Maršálková E., MAŠLÁŇ M., ŠAFÁŘOVÁ K., TUČEK J., ZBOŘIL R. Multimodal Action and Selective Toxicity of Zerovalent Iron Nanoparticles against Cyanobacteria. Environmental Science & Technology. 2012.
Sitek L., Foldyna J., Martinec P., Klich J., Mašláň M. On the preparation of precursors and carriers of nanoparticles by water jet technology. Tehnicki Vjesnik. 2012.
APARICIO ORDONEZ C., FILIP J., Skogby H., MARUŠÁK Z., MAŠLÁŇ M., ZBOŘIL R. Thermal behavior of almandine at temperatures up to 1,200A degrees C in hydrogen. Physics and Chemistry of Minerals. 2012.
SCHNEEWEISS O., FILIP J., David B., ZBOŘIL R., MAŠLÁŇ M. Iron nanoparticles prepared from natural ferrihydrite precursor: kinetics and properties. Journal of Nanoparticle Research. 2011.
ŠIŠKOVÁ K., ŠAFÁŘOVÁ K., Seo JH., ZBOŘIL R., Mašláň M. Non-chemical approach toward 2D self-assemblies of Ag nanoparticles via cold plasma treatment of substrates. Nanotechnology. 2011.
Frydrych J., Machala L., Heřmánek M., Medřík I., Mašláň M., Tuček J., Pechoušek J., Sharma VK. A nanocrystalline hematite film prepared from iron(III) chloride precursor. Thin Solid Films. 2010.
Schneeweiss O., David B., Žák T., Filip J., Tuček J., Zbořil R., Mašláň M. Magnetic Interactions between Nanoparticles Formed during Calcination of Ferrihydrite. Acta Physica Polonica A. 2010.
Matějková-Plšková J., Jančík D., Mašláň M., Shiojiri S., Shiojiri M. Photonic Crystal Structure of Wing Scales in Sasakia Charonda Butterflies. Materials Transactions. 2010.
Marková I., Kluchová K., Zbořil R., Mašláň M., Heřman M. SMALL BOWEL IMAGING - STILL A RADIOLOGIC APPROACH? Biomedical Papers-Olomouc. 2010.
Procházka R., Tuček P., Tuček J., Marek J., Mašláň M., Pechoušek J. Statistical analysis and digital processing of the Mössbauer spectra. Measurement Science and Technology. 2010.
Kukutschová J., Roubíček V., Mašláň M., Jančík D., Slovák V., Malachová K., Pavlíčková Z., Filip P. Wear performance and wear debris of semimetallic automotive brake materials. Wear. 2010.
Pechoušek J., Procházka R., Mašláň M., Jančík D., Frydrych J. Digital proportional-integral-derivative velocity controller of a Mössbauer spectrometer. Measurement Science and Technology. 2009.
Pechoušek J., Procházka R., Jančík D., Mašláň M. Fully LabVIEW-Powered Mössbauer Spectrometer. International Journal of Online Engineering. 2009.
Mašláň M., Bartoňková H., Jančík D., Tuček J., Martinec P. Iron oxide modified minerals. Hyperfine Interactions. 2009.
Schneeweiss O., Zbořil R., David B., Heřmánek M., Mašláň M. Solid-state synthesis of α-Fe and iron carbide nanoparticles by thermal treatment of amorphous Fe2O3. Hyperfine Interactions. 2009.
Kluchová K., Zbořil R., Tuček J., Pečová M., Zajoncová L., Šafařík I., Mašláň M., Marková I., Jančík D., Šebela M., Bartoňková H., Bellesi V., Novák P., Petridis D. Superparamagnetic maghemite nanoparticles from solid-state synthesis - their functionalization towards peroral MRI contrast agent and magnetic carrier for trypsin immobilization. Biomaterials. 2009.
Poláková K., Zbořil R., Tuček J., Pečová M., Zajoncová L., Šafařík I., Mašláň M., Marková I., Jančík D., Šebela M., Bartoňková H., Bellesi V., Novák P., Petridis D. Superparamagnetic maghemite nanoparticles from solid-state synthesis- Their functionalization towards peroral MRI contrast agent and magnetic carrier for trypsin immobilization. Biomaterials. 2009.
Belessi V., Zbořil R., Tuček J., Mašláň M., Tzitzios V., Petridis D. Ferrofluids from Magnetic-Chitosan Hybrids. Chemistry of Materials. 2008.
Schneeweiss O., Procházka V., Mašláň M. NUCLEAR RESONANT SCATTERING BEAMLINE AT CESLAB. Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2008.
Zbořil R., Bakandritsos A., Mašláň M., Tzitzios V., Dallas P., Trapalis C., Petridis D. One-step solid state synthesis of capped γ -Fe2O3 nanocrystallites. Nanotechnology. 2008.
Pavúk M., Miglierini M., Vůjtek M., Zbořil R., Mašláň M., Švec P. SURFACE MORPHOLOGY OF Fe79Mo8Cu1B12 RIBBONS CHARACTERISED BY ATOMIC FORCE MICROSCOPY. Reviews on Advanced Materials Science. 2008.
Šafářová K., Mašláň M., Kubínek R., Pechoušek J. Use of Cold Plasma for Transformation of Iron Nanoparticles. Chemické listy. 2008.
Pavúk M., Miglierini M., Vůjtek M., Mašláň M., Zbořil R., Jirásková Y. AFM and Mössbauer spectrometry investigation of the nanocrystallization process in Fe-Mo-Cu-B rapidly quenched alloy. Journal of Physics: Condensed Matter. 2007.
Frydrych J., Mašláň M., Zbořil R., Pechoušek J., Heřmánek M. CEMS and CXMS Spectrometer: Construction and Applications. Acta Metallurgica Slovaca. 2007.
Miglierini M., Kaňuch T., Pavúk M., Jirásková Y., Zbořil R., Mašláň M., Švec P. Evolucija struktury v nanokristaličeskich splavech s rastom temperatury. Fizika Metallov i Metallovedenie. 2007.
Miglierini M., Kaňuch T., Pavúk M., Jirásková Y., Zbořil R., Mašláň M., Švec P. Evolution of Structural Changes in Nanocrystalline Alloys with Temperature. Physics of Metals and Metallography. 2007.
Pechoušek J., Mašláň M., Frydrych J., Jančík D., Procházka R. Improving detector signal processing with pulse height analysis in Mössbauer spectrometers. Hyperfine Interactions. 2007.
David B., Schneeweiss O., Mašláň M., Šantavá E., Morjan I. Low-temperature magnetic properties of Fe3C/iron oxide nanocomposite. Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2007.
Bartoňková H., Mašláň M., Medřík I., Jančík D., Zbořil R. Magnetically Modified Bentonite as a Possible Contrast Agent in MRI of Gastrointestinal Tract. Chemical Papers. 2007.
Schneeweiss O., David B., Žák T., Zbořil R., Mašláň M. Nanocrystalline Fe-Ni and Fe-Co samples prepared by powder processing. Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2007.
Miglierini M., Kaňuch T., Pavúk M., Švec P., Janičkovič D., Mašláň M., Zbořil R. Influence of composition on hyperfine interactions in FeMoCuB nanocrystalline alloy. Czechoslovak Journal of Physics. 2006.
Barčová K., Zbořil R., Mašláň M., Jirásková Y., Filip J., Lunáček J., Hrabovská K. Influence of enamel ageing on mechanical properties and phase composition of the steel-enamel system. Surface and Interface Analysis. 2006.
Mašláň M., Kholmetskii A., Yevdokimov V., Pechoušek J., Verich O., Zbořil R., Tsonchev R. Mossbauer spectrometer with resonant detector. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section B, Beam Interactions with Materials and Atoms. 2006.
Mašláň M., Pechoušek J., Zbořil R., Kholmetskii A., Yevdokimov V., Verich O., Tsonchev R. Mössbauer spectrometer with resonant detector. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section B, Beam Interactions with Materials and Atoms. 2006.
Schneeweiss O., David B., Žák T., Zbořil R., Mašláň M. Nanocrystalline Fe-Ni and Fe-Co samples prepared by powder processing. Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2006.
Schneeweiss O., Zbořil R., Pizurova N., Mašláň M., Petrovsky E., Tuček J. Novel solid-state synthesis of α-Fe and Fe3O4 nanoparticles embedded in a MgO matrix. Nanotechnology. 2006.
Procházka R., Mašláň M., Pechoušek J., Jančík D. Optimizing the features of the single-channel analyzer towards improvement of productivity of Mössbauer. Czechoslovak Journal of Physics. 2006.
Barčová K., Mašláň M., Zbořil R., Filip J., Podjuklová J., Hrabovská K., Schaaf P. Phase composition of steel-enamel term interfaces: Effects of chemical pre-treatment. Surface & Coatings Technology. 2006.
David B., Zbořil R., Mašláň M., Grygar T., Dumitrache F., Schneeweiss O. Single ferromagnetic behaviour of nanopowders with Fe3C. Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2006.
Heřmánek M., Zbořil R., Mašláň M., Machala L., Schneeweiss O. Thermal behaviour of iron(II) oxalate dihydrate in the atmosphere of its conversion gases. Journal of Materials Chemistry. 2006.
Jančík D., Mašláň M., Zbořil R., Adetunji J., Nomura K. A new fast type of Mossbauer spectrometer for the rapid determination of iron-bearing minerals used in the paint industry. Czechoslovak Journal of Physics. 2005.
Jančík D., Mašláň M., Zbořil R., Adetunji J., Nomura K. A New Fast Type of Mossbauer Spectrometer for the Rapid Determination of Iron-bearing Minerals Used in the Paint Industry. Czechoslovak Journal of Physics. 2005.
Nomura K., Yamada Y., Tomita R., Yajima T., Shimizu K., Mašláň M. CEMS Study of Stainless Steel Films Deposited by Pulsed Laser Ablation of AISI316. Czechoslovak Journal of Physics. 2005.
Ryvola R., Mašláň M. Mossbauer Spectra Processing Using Neural Networks. Czechoslovak Journal of Physics. 2005.
Pechoušek J., Mašláň M. Mössbauer spectrometer as a virtual instrument in the PXI/CompactPCI modular system. Czechoslovak Journal of Physics. 2005.
Bartoňková H., Mašláň M., Zbořil R., Pechoušek J., Schneeweiss O., Martinec P. Mössbauer study of iron oxide modified montmorillonite. Hyperfine Interactions. 2005.
Schneeweiss O., Zbořil R., Pizurová N., Mašláň M. Preparation and Properties of Iron and Iron Oxide Nanocrystals in MgO Matrix. Hyperfine Interactions. 2005.
Miglierini M., Kaňuch T., Jirásková Y., Mašláň M., Zbořil R., Vůjtek M. Surface properties of Fe76Mo8Cu1B15 alloy after annealing. Hyperfine Interactions. 2005.
Zbořil R., Mašláň M., Machala L., Walla J., Barčová K., Martinec P. Characterization and thermal behaviour of garnets from almandine-pyrope series at 1200 degrees C. Hyperfine Interactions. 2004.
Zbořil R., Machala L., Mašláň M., Sharma V. Iron(III) oxide nanoparticles in the thermally induced oxidative decomposition of Prussian Blue, Fe-4[Fe(CN)(6)](3). Crystal Growth & Design. 2004.
Zbořil R., Machala L., Mašláň M., Tuček M., Schneeweiss O. Magnetism of amorphous Fe2O3 nanopowders synthesized by solid-state reactions. Physica Status Solidi (C). 2004.
Miglierini M., Vůjtek M., Mašláň M., Zbořil R., Švec P. Mössbauer effect, AFM, TEM, HREM, and XRD study of crystallization process in Fe76Mo8Cu1B15 alloy. Transactions of the Universities of Košice. 2004.
Kholmetskii AL., Evdokimov VA., Mašláň M., Misevich OV., Lopatík AR. Mossbauer instrument package MS-2000IP. Hyperfine Interactions. 2004.
Mašláň M., Yevdokimov V., Pechoušek J., Zbořil R., Kholmetskii A. Mossbauer spectrometer with novel moving system and resonant detection of gamma rays. Hyperfine Interactions. 2004.
Mašláň M., Zbořil R., Machala L., Vujtek M., Walla J., Nomura K. Mössbauer spectroscopy in study of thermally induced crystallization of amorphous Fe2O3 nanoparticles. Journal of metastable and nanocrystalline materials. 2004.
Zbořil R., Machala L., Mašláň M., Heřmánek M., Miglierini M., Fojtik A. Structural, magnetic and size transformations induced by isothermal treatment of ferrous oxalate dihydrate in static air conditions. Physica Status Solidi (C). 2004.
Barcova K., Mašláň M., Zbořil R., Martinec P. Mossbauer study of transformation mechanism of Fe cations in olivine after thermal treatments in air. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2003.
Zbořil R., Mašláň M., Barcova K., Walla J., Ferrow E., Martinec P. Thermal behaviour of pyrope at 1000 and 1100 degrees C: mechanism of Fe2+ oxidation and decomposition model. Physics and Chemistry of Minerals. 2003.
Zbořil R., Mašláň M., Papaefthymiou V., Hadjipanayis G. Thermal decomposition of Fe-2(SO4)(3): Demonstration of Fe2O3 polymorphism. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2003.
Vůjtek M., Kubínek R., Zbořil R., Mašláň M., Novotný R. Analýza nanočástic oxidu železitého metodou AFM. Jemná mechanika a optika. 2002.
Vůjtek M., Kubínek R., Zbořil R., Mašláň M., Novotný R. Analýza nanočástic oxidu železitého metodou AFM. Jemná mechanika a optika. 2002.
Jančík D., Mašláň M. Fast Determination of Fe2+/Fe3+ Ratio in Ilmenite. Hyperfine Interactions. 2002.
Barčová K.., Mašláň M., Martinec P. Mössbauer Study of the Thermal Bahaviour of Garnets Used in High-Energy Water Jet Technologies. Hyperfine Interactions. 2002.
Zbořil R., Mašláň M., Petridis D., Krausová D., Pikal P. The role of intermediates in the process of red ferric pigment manufacture from FeSO4 center dot 7H(2)O. Hyperfine Interactions. 2002.
Mašláň M., Jančík D., Kholmetskii A. YAG:Ce and YAP:Ce - Suitable Fast Detectors for Transmission Mössbauer Spectroscopy. Hyperfine Interactions. 2002.
Mulaba-Bafubiandi A., Pollak H., Mašláň M., Jančík D., Kholmetskij A. A fast determinationof Fe3+/Fe2+ ratio in industrial minerals. Minerals Engineering. 2001.
Walla J., Krausová D., Zbořil R., Mašláň M. An influence of synthesis on structural properties of a-Fe2O3. Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2001.
Kholmetskij A.L.., Mašláň M., Nomura K., Misevich O., Lopatik A. Fast detectors for Mössbauer spectroscopy. Czechoslovak Journal of Physics. 2001.
Kholmetskij AL., Mašláň M., Nomura K., Misevich O., Lopatik A. Fast detectors for Mössbauer spectroscopy. Czechoslovak Journal of Physics. 2001.
Zbořil R., Mašláň M., Barčová K., Vůjtek M. Mechanism of isochemical transformations of iron(III) oxide nanoparticles - Mössbauer study. Journal of Nuclear and Radiochemical Science. 2001.
Zbořil R., Mašláň M., Krausová D. Mechanism of solid-state oxidation of FeSO4.H2O: model of simultaneous reactions. Czechoslovak Journal of Physics. 2001.
Maloň M., Trávníček Z., Maryško M., Zbořil R., Mašláň M., Marek J., Doležal K., Rolčík J., Kryštof V., Strnad M. Metal complexes as anticancer agents 2. Iron (III) and copper(II) bio-active complexes with N6-benzylaminopurine derivatives. Inorganica Chimica Acta. 2001.
Zbořil R., Mašláň M., Barčová K., Vůjtek M., Heřmánek M. Structural changes of maghemite during thermal conversions of iron minerals - AFM and Mössbauer spectroscopy study. Bulletin de liaison de la Sociéte Francaise de Minéralogie et de Cristallographie. 2001.
Vůjtek M., Zbořil R., Mašláň M., Pikal P. The influence of synthesis on the size and morphology of a-Fe2O3 particles. Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2001.
Barčová K., Mašláň M., Zbořil R., Martinec P., Kula P. Thermal decomposition of almandine garnet: Mossbauer study. Czechoslovak Journal of Physics. 2001.
Barčová K., Mašláň M., Zbořil R., Martinec P., Kula P. Thermal decomposition of almandine garnet: Mössbauer study. Czechoslovak Journal of Physics. 2001.
Kholmetskii AL., Uglov VV., Knodasevich VV., Anischik VM., Ponaryadov VV., Mašláň M. Application of the Mössbauer effect in some tribological problems. Mössbauer Spectroscopy in Materials Science. 1999.
Zbořil R., Mašláň M., Krausová D., Pikal P. Cubic Fe2O3 as product of Fe2(SO4)3 thermal decomposition. Hyperfine Interactions. 1999.
Mašláň M. Mössbauer spectrometer with YA103:Ce scintillation crystal. Hyperfine Interactions. 1999.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Aparicio Ordonez C. Vybrané syntézy oxidů železa a železa a jejich charakterizace. In Mašláň M. (Eds.) 2014.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Mašláň M., Kubičková H., Bartoněk L., Ingr T. Možnosti 3D tisku při prototypování v oblasti čerpací techniky. Teorie a praxe současné čerpací techniky : vědecko-technická konference pořádáná ke 150. výročí založení firmy. 2018.
Aparicio Ordonez C., Filip J., Mašláň M., Zbořil R. The influence of the iron content on the reductive decomposition of A 3−x Fe x Al 2 Si 3 O 12 garnets (A = Mg, Mn; 0.47 ≤ x ≤ 2.85). In Tuček J., Miglierini M. (Eds.) AIP Conference Proceedings. 2014.
Čuda J., Mousa I., David B., Pizúrová N., Tuček J., Žák T., Mašláň M., Schneeweiss O. Magnetic Properties of CoFe2O4–BaTiO3 Composites. In Tuček J., Machala L. (Eds.) AIP Conference Proceedings. 2012.
Čuda J., Kohout T., Tuček J., Filip J., Medřík I., Mašláň M., Zbořil R. Mössbauer Study and Magnetic Measurement of Troilite Extract from Natan Iron Meteorite. In Tuček J., Machala L. (Eds.) AIP Conference Proceedings. 2012.
Sitek L., Foldyna J., Martinec P., Klich J., MAŠLÁŇ M. Příprava prekurzorů a nosičů nanočástic technologií vodního paprsku. In Sitek L., Zeleňák M. (Eds.) Vodní paprsek 2011 - výzkum, vývoj, aplikace. 2011.
Aparicio Ordonez C., Filip J., Mašláň M. High Temperature Decomposition of Almandine and Pyrope in Reducing Atmosphere. In Tuček J., Miglierini M. (Eds.) AIP Conference Proceedings. 2010.
Schneeweiss O., David B., Jašek O., Zajíčková L., Vondráček M., Zbořil R., Mašláň M. Mössbauer Effect Study Of Iron Thin Films On Si/SiOx Substrate And Iron Phases At Deposited Carbon Nanotubes. In Tuček J., Miglierini M. (Eds.) AIP Conference Proceedings. 2010.
Čuda J., Zbořil R., Schneeweiss O., Tuček J., Procházka V., Mašláň M., Tuček P. Mössbauer Study and Macroscopic/Global Magnetic Behavior of Powdered Ilmenite (FeTiO3) Sample. In Tuček J., Miglierini M. (Eds.) AIP Conference Proceedings. 2010.
Zábranský K., David B., Pizúrová N., Schneeweiss O., Zbořil R., Mašláň M. Preparation and Properties of FeCo Nanoparticles. In Tuček J., Miglierini M. (Eds.) AIP Conference Proceedings. 2010.
Schneeweiss O., Hapla M., Zbořil R., Mašláň M. Properties of iron nanoparticles sealed in protective media. In . (Eds.) Journal of Physics: Conference Series (online). 2010.
Pechoušek J., Procházka R., Jančík D., Frydrych J., Mašláň M. Universal LabVIEW-powered Mössbauer spectrometer based on USB, PCI or PXI devices. In . (Eds.) Journal of Physics: Conference Series (online). 2010.
Frydrych J., Mašláň M., Pechoušek J., Jančík D. Conversion Electron Detectors for 57Fe Mössbauer Measurements. Mössbauer Spectroscopy in Materials Science 2008. 2008.
Schneeweiss O., Grygar T., David B., Zbořil R., Filip J., Mašláň M. Mössbauer and Magnetic Studies of Nanocrystalline Iron, Iron Oxide and Iron Carbide Powders Prepared from Synthetic Ferrihydrite. Mössbauer Spectroscopy in Materials Science 2008. 2008.
Nomura K., Zbořil R., Mašláň M., Rykov A., Felner I. Mössbauer Study of (Ca,Sr)RuO3 Doped with 57Fe. Industrial Applications of the Mössbauer Effect. 2005.
Nomura K., Zbořil R., Mašláň M., Rykov A., Felner I. Mössbauer Study of (Ca,Sr)RuO3 Doped with 57Fe. Industrial Applications of the Mössbauer Effect, Proceedings of the American Institute of Physics (AIP),. 2005.
Zbořil R., Machala L., Mašláň M., Heřmánek M. Nanocrystalline Iron(III) Oxides Formed under Dynamic Heathing of Ferrous Oxalate Dihydrate in Air. Industrial Applications of the Mössbauer Effect. 2005.
Machala L., Zbořil R., Mašláň M., Tuček J., Sharma V. Nanoparticles of Iron (III) Oxides from Thermal Processes - Syntheses, Characterization and Applications. Florida Tech-BME Partnership Programme Yearbook. 2005.
Kubínek R., Vůjtek M., Zbořil R., Mašláň M. The application of AFM to particle size monitoring during thermal syntheses of ferric oxide. Proceedings 7 th Multinational Congress on Microscopy. 2005.
Barčová K., Mašláň M., Zbořil R., Hrabovská K. Thermal Transformation of Iron Cations in the System Metal-Vitreous Enamel Coat. Mossbauer Spectroscopic Study. AIP Conference Proceedings. 2005.
Barčová K., Mašláň M., Martinec P., Bílková L. 57Fe Mössbauer study of thermal behaviour of iron in olivine structure. Temperature & its influence on geomaterials. 2001.
Zbořil R., Mašláň M., Krausová D. The mechanism of Beta-FE2O3 formation by solid-state reaction between NaCl and Fe2(SO4)3. Mössbauer Spectroscopy in Materials Science. 1999.
Zbořil R., Mašláň M., Krausová D. The mechanism of Fe2O3 formation by solid state reaction between NaCl and Fe2(SO4)3. High Technologies-NATO Science Series, ed. D.Petridis, Mosbauer Spectroscopy in Materials, Kluwer Academic Publishers. 1999.
KNIHA - CELEK
Fojtík A., Kálal M., Prnka T., Šperlink K., Mašláň M., Zbořil R., Bencko V., Šinor M. NANO - fascinující fenomén současnosti. 2014.
Fiala J., Urbášek P., Pojsl M., Kašpar Z., Mlčák L., Daniel L., Mašláň M. Univerzita v Olomouci 1573-2013. 2013.
Filipová Z., Kratošová G., Schröfel A., Mašláň M. Biosyntéza nanomateriálů. 2012.
VŮJTEK M., KUBÍNEK R., MAŠLÁŇ M. Nanoskopie. 2012.
Filipová Z., Kukutschová J., Mašláň M. Rizika nanomateriálů. 2012.
Kubínek R., Vůjtek M., Mašláň M. Mikroskopie skenující sondou. Mikroskopie skenující sondou. 2003.
KAPITOLA V KNIZE
Zbořil R., Mašláň M., Machala L., Bezdička P. IRON(III) OXIDES FORMED DURING THERMAL CONVERSION OF RHOMBOHEDRAL IRON(III) SULFATE. Material Research in Atomic Scale by Mössbauer Spectroscopy. 2003.
Zbořil R., Mašláň M., Machala L., Bezdička P. MÖSSBAUER SPECTROSCOPY IN STUDYING THE THERMALLY INDUCED OXIDATION OF Fe2+ CATIONS IN IRON-BEARING SILICATE MINERALS. Material Research in Atomic Scale by Mössbauer Spectroscopy. 2003.
Vůjtek M., Zbořil R., Kubínek R., Mašláň M. Ultrafine Particles of Iron(III) Oxides by View of AFM - Novel Route for Study of Polymorphism in Nano-world. Science, technology and education of microscopy: an overview, Microscopy Book Series, Vol. 1. 2003.
Vůjtek M., Kubínek R., Mašláň M. Ultrafine Particles of Iron(III) Oxides by View of AFM - Novel Route for Study of Polymorphism in Nano-world. In Zbořil R. (Eds.) Science, Technology and Education on Microscopy: an Overview. 2002.
Mašláň M., Jančík D., Žák D., Dufka F., Snášel V., Cholmetskij AL. The Mössbauer spectrometer as a virtual instrument. High Technologies-NATO Science Series, ed. D.Petridis, Mosbauer Spectroscopy in Materials, Kluwer Academic Publishers. 1999.
Mašláň M., Jančík D., Cholmetskij AL. YAP: Ce scintillation detector for Transmission Mösbauer Spectroscopy. High Technologies-NATO Science Series, ed. D.Petridis, Mosbauer Spectroscopy in Materials, Kluwer Academic Publishers. 1999.
PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Navařík J., Novák P., Pechoušek J., Jančík D., Machala L., Mašláň M. Systém pro detekci ionizujícího záření. 2013.
Šišková K., Šafářová K., Mašláň M. Způsob depozice nanočástic kovů na povrch substrátu. 2012.
MAŠLÁŇ M., ZBOŘIL R., YEVDOKIMOV V., KHOLMETSKII A. Mössbauerův spektrometr. 2011.
PROCHÁZKA R., MAŠLÁŇ M., TUČEK J., TUČEK P., PECHOUŠEK J. Mössbauerův spektrometr. 2011.
PROCHÁZKA R., Mašláň M., Tuček J., Tuček P., Pechoušek J. Mössbauerův spektrometr. 2010.
Mašláň M., BARTOŇKOVÁ H., Kluchová K., Medřík I., Zbořil R., Oborný J. Negatívne kontrastné činidlo na MRI. 2010.
Benešovský P., Mašláň M., Schneeweiss O. Identifikace textilií. Textilní zkušební ústav, s.p. Brno. 2009.
Mašláň M., Bartoňková H., Poláková K., Medřík I., Zbořil R., Oborný J. Negativní kontrastní činidlo. Univerzita Palackého v Olomouci. 2009.
Benešovský P., Mašláň M., Schneeweiss O. Zařízení na identifikaci textilií. Textilní zkušební ústav, s.p. Brno. 2009.
Zbořil R., Mašláň M. Způsob přípravy amorfního oxidu železitého. Univerzita Palackého v Olomouci. 2006.
Mašláň M., Zbořil R. Způsob přípravy amorfního oxidu železitého. Univerzita Palackého v Olomouci. 2004.
POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE (do 2008)
Zbořil R., Mašláň M., Lysytsuk O., Hégr J. Technologie použití nanočástic elementárního železa pro úpravu vod v průtočném reaktoru. Technologie použití nanočástic elementárního železa pro úpravu vod v průtočném reaktoru. 2008.
Zbořil R., Mašláň M., Schneeweiss O., Lédl R. Technologie syntézy nanočásticového elementárního železa pro environmentální aplikace. Technologie syntézy nanočásticového elementárního železa pro environmentální aplikace. 2008.
Zbořil R., Mašláň M., Schneeweiss O., Lédl R. Technologie syntézy nanočásticového elementárního železa pro environmentální aplikace. Technologie syntézy nanočásticového elementárního železa pro environmentální aplikace. 2008.
POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE
Zbořil R., Filip J., Medřík I., Mašláň M. Technologie velkokapacitní výroby nanočástic železa. 2012.
ABSTRAKT
Kluchová K., Zbořil R., Šafařík I., Tuček J., Jančík D., Pečová M., Zajoncová L., Mašláň M. Functionalized nanomaghemite from iron(II) acetate for medical and biochemical applications. 7th International Conference on Scientific and Clinical Application of Magnetic Carriers, Conference Program and Abstract Booklet. 2008.
Vůjtek M., Zbořil R., Kubínek R., Mašláň M. Ultrafine particles of iron(III) oxides by view of AFM - novel route for study of polymorphism in nano-world. Science, Technology and Education of Microscopy: an Overview. 2003.
Zbořil R.., Mašláň M., Krausová D. Thermally induced oxidation of FeSO4.H2O - direct versus indirect way. Abstracts ICAME 99, Garmisch-Partenkirchen. 1999.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Pechoušek J., Mašláň M. Virtual Mössbauer Spectrometer in the PXI Modular System. International Journal of Online Engineering. 2005.
PROTOTYP, METODIKA, VZOR (do 2008)
Frydrych J., Mašláň M., Machala L. Technologie pro nanášení tenkých hematitových vrstev. 2008.
Schneeweiss O., Medřík I., Mašláň M. Rotační trubková pec FDHK - 3 -150/750/1000. 2007.
ZPRÁVA
Zbořil R., Mašláň M., Krausová D. Úvodní výzkumná zpráva k problematice výroby červených pigmentů. Výzkumná zpráva pro PRECHEZA Přerov. 1998.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
TUČEK PRF Fyzika 2008
BARTOŇKOVÁ PRF Chemie 2009
PUCHOLT PRF Fyzika 2022
APARICIO ORDOŇEZ PRF Fyzika 2014
ČUDA PRF Fyzika 2014
VRBA PRF Fyzika 2019
JANČÁŘ PRF Fyzika 2015
NAVAŘÍK PRF Fyzika 2015
PIZÚROVÁ PRF Fyzika 2013
JANČÍK PRF Fyzika 2007
FRYDRYCH PRF Fyzika 2011
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)