doc. RNDr. David JIROVSKÝ, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585634409

Katedra analytické chemie

Přírodovědecká fakulta

17. listopadu 12

2.049

docent

Elektroanalytické metody, elektrochemická detekce v HPLC, Analýza přírodních antioxidantů, analýza fyziologicky aktivních látek metodou HPLC/ECD

VYBRANÉ PUBLIKACE
Riman D., Prodromidis MI., Jirovský D., Hrbáč J. Low-cost pencil graphite-based electrochemical detector for HPLC with near-coulometric efficiency. SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL. 2019. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Rozsypal J., Ševčík J., Bartošová Z., Papoušková B., Jirovský D., Hrbáč J. Automated electrochemical determination of beer total antioxidant capacity employing microdialysis online-coupled with amperometry. MICROCHEMICAL JOURNAL. 2022.
Riman D., Rozsypal J., Halouzka V., Hrbáč J., Jirovský D. The use of micro carbon pencil lead electrode for sensitive HPLC-ED analysis of selected antipsychotic drugs. MICROCHEMICAL JOURNAL. 2020.
Rozsypal J., Riman D., Halouzka V., Opletal T., Jirovský D., Prodromidis M., Hrbáč J. Use of interelectrode material transfer of nickel and copper-nickel alloy to carbon fibers to assemble miniature glucose sensors. JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY. 2018.
Halouzka V., Halouzková B., Jirovský D., Hemzal D., Ondra P., Siranidi E., Kontos AG., Falaras P., Hrbáč J. Copper nanowire coated carbon fibers as efficient substrates for detecting designer drugs using SERS. Talanta. 2017.
Bartošová Z., Riman D., Halouzka V., Vostálová J., Šimánek V., Hrbáč J., Jirovský D. A comparison of electrochemically pre-treated and spark-platinized carbon fiber microelectrode. Measurement of 8-oxo-7,8-dihydro-2 '-deoxyguanosinein human urine and plasma. Analytica Chimica Acta. 2016.
Riman D., Bartošová Z., Halouzka V., Vacek J., Jirovský D., Hrbáč J. Facile preparation of nanostructured copper-coated carbon microelectrodes for amperometric sensing of carbohydrates. RSC Advances (online). 2015.
Bartošová Z., Jirovský D., Riman D., Halouzka V., Švidrnoch M., Hrbáč J. HPLC-ED of low-molecular weight brominated phenols and tetrabromobisphenol A using pretreated carbon fiber microelectrode. Talanta. 2014.
Macíková P., Skopalová J., Cankař P., Papoušková B., Straková R., Jirovský D., Maier V. Electrochemical Oxidation of Tolterodine. Electroanalysis. 2013.
Halouzka V., Hrbáč J., Jirovský D., Riman D., Jakubec P., Bartošová Z., Mašek V., Mojzes P., Vacek J. Electrochemical Pretreatment of Carbon Fiber Microelectrodes Based on Sinusoidal-wave Potential Cycling and its Application to Amperometric Sensing of Bioactive Compounds. Current Analytical Chemistry. 2013.
Zimpl M., Skopalová J., Jirovský D., Barták P., Navrátil T., Sedoníková J., Kotouček M. Electrochemical Behavior of Quinoxalin-2-one Derivatives at Mercury Electrodes and Its Analytical Use. Scientific World Journal. 2012.
Skopalová J., Vacek J., Papoušková B., Jirovský D., Maier V., Ranc V. Electrochemical oxidation of berberine and mass spectrometric identification of its oxidation products. Bioelectrochemistry. 2012.
Bartošová Z., Riman D., Jakubec P., Halouzka V., Hrbáč J., Jirovský D. Electrochemically Pretreated Carbon Microfiber Electrodes as Sensitive HPLC-EC Detectors. Scientific World Journal. 2012.
JIROVSKÝ D., BEDNÁŘ P., MYJAVCOVÁ R., BARTOŠOVÁ Z., SKOPALOVÁ J., Tvrdoňová M., LEMR K. Study of electrochemical oxidation of cyanidin glycosides by online combination of electrochemistry with electrospray ionization tandem mass spectrometry. Monatshefte für Chemie. 2011.
Jirovský D., Bartošová Z., Skopalová J., Maier V. Electrochemical characterization of repaglinide and its determination in human plasma using liquid chromatography with dual-channel coulometric detection. Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences. 2010.
Jirovský D., Bartošová Z., Skopalová J. Electrochemistry on-line with mass spectrometry: notes on current state of the technique. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Chemica. 2007.
Jirovský D., Kosina P., Myslínová M., Stýskala J., Ulrichová J., Šimánek V. HPLC analysis of rosmarinic acid in feed enriched with aerial parts of Prunella vulgaris and its metabolites in pig plasma using dual-channel coulometric detection. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2007.
Jirovský D., Kosina P., Myslínová M., Stýskala J., Ulrichová J., Šimánek V. HPLC analysis of rosmarinic acid in feed enriched with aerial parts of Prunella vulgaris and its metabolites in pig plasma using dual-channel coulometric detection. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2007.
Psotová J., Večeřa R., Zdařilová A., Anzenbacherová E., Kosina P., Svobodová A., Hrbáč J., Jirovský D., Stiborová M., Lichnovský V., Vičar J., Šimánek V., Ulrichová J. Safety assessment of sanguiritrin, alkaloid fraction of Macleaya cordata, in rats. Veterinární medicína. 2006.
Psotová J., Večeřa R., Zdařilová A., Anzenbacherová E., Kosina P., Svobodová A., Hrbáč J., Jirovský D., Stiborová M., Lichnovský V., Vičar J., Šimánek V., Ulrichová J. Safety assessment of sanguiritrin, alkaloid fraction of Macleya cordata, in rats. Veterinární medicína. 2006.
Valentová K., Lebeda A., Doležalová I., Jirovský D., Simonovska B., Vovk I., Kosina P., Gasmanová N., Dziechciarková M., Ulrichová J. The biological and chemical variability of yacon. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2006.
Valentová K., Lebeda A., Doležalová I., Jirovský D., Simonovska B., Vovk I., Kosina P., Gasmanová N., Dziechciarková M., Ulrichová J. The biological and chemical variability of yacon. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2006.
Jirovský D., Wiegrebe W. HPLC - Analysis of fumarates in biological matrices. Monatshefte für Chemie. 2004.
Jirovský D., Horáková D., Kotouček M., Valentová K., Ulrichová J. Analysis of phenolic acids in plant materials using HPLC with amperometric detection at a platinum tubular electrode. Journal of Separation Science. 2003.
Jirovský D., Sellmer A., Guiswe P., Lemr K., Wiegrebe W. On the stereochemistry of vincetene. Monatshefte für Chemie. 2001.
Lemr K., Ševčík J., Friedecký D., Jonáková A., Jirovský D. Evaluation of experimental parameter influence on HPLC separation of some amines and pyrethroids using two beta-cyklodextrin columns. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Chemica. 1999.
Jirovský D., Lemr K., Ševčík J., Smysl B., Stránský Z. Metamphetamine - properties and analytical methods of enantiomer determination. Forensic Science International. 1998.
Ševčík J., Lemr K., Smysl B., Jirovský D., Hradil P. One-run chiral separation of methamphetamine and its related metabolites by capillary electrophoresis. Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies. 1998.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Skopalová J., Jirovský D., Bartošová Z., Maier V. Elektrochemické chování antidiabetik repaglidinu a rosiglitazonu a jejich stanovení kapalinovou chromatografií s elektrochemickou detekcí. In . (Eds.) XXX. Moderní elektrochemické metody - sborník přednášek. 2010.
Skopalová J., Jirovský D., Bartošová Z., Musialková Z. Elektrochemické chování alkaloidu berberinu. Moderní elektrochemické metody. 2008.
Jirovský D., Myslínová M., Kotouček M. Vybrané aplikace HPLC s coulometrickou detekcí. Moderní elektrochemické metody. 2006.
Barták P., Bednář P., Čáp L., Ševčík J., Lemr K., Fryčák P., Frnková P., Gavenda A., Stávek J., Adamovský P., Dostál V., Jirovský D., Krtková J., Stránský Z. Charakterizace alkoholických nápojů plynovou chromatografií. Pokroky v chromatografii a elektroforéze - Chiranal 2002. 2002.
Barták P., Bednář P., Čáp L., Ševčík J., Lemr K., Fryčák P., Frnková P., Gavenda A., Stávek J., Adamovský P., Dostál V., Jirovský D., Krtková J., Stránský Z. Charakterizace alkoholických nápojů plynovou chromatografií. Pokroky v chromatografii a elektroforéze - Chiranal 2002. 2002.
Horáková D., Jirovský D., Kotouček M., Valentová K. Separation of chosen phenolic acids in plant materials using HPLC with amperometric detection. Pokroky v chromatografii a elektroforéze - Chiranal 2002. 2002.
Jirovský D., Horáková D., Kotouček M., Valentová K. Využití HPLC s elektrochemickou detekcí pro analýzu fenolických kyselin v rostlinných extraktech. Moderní elektrochemické metody XXII. Sborník přednášek. 2002.
Wiedermanová Y., Jirovský D., Hlaváč J., Bílek P., Slouka J. Syntéza a studium cyklokondenzace některých 3-(2-aminofenyl)-1,2-dihydrochinoxalin-2-onů. 53. Zjazd chemických spoločností, Banská Bystrica 2001. 2001.
Ševčík J., Lemr K., Jirovský D. CE analýza chirálnych liečiv. Sborník, 28. konference "Syntéza a analýza léčiv", Hradec Králové. 1999.
Lemr K., Ševčík J., Jirovský D. HPLC analýza chirálních léčiv. Sborník, 28. konference "Syntéza a analýza léčiv", Hradec Králové. 1999.
KAPITOLA V KNIZE
Hrbáč J., Jirovský D. Elektrochemické detektory. Moderní HPLC seprace v teorii a praxi I. 2021.
ABSTRAKT
Bednář P., Papoušková B., Stávek J., Myjavcová R., Valentová K., Jirovský D., Müller L., Barták P., Lemr K. Separation and mass spectrometry of anthocyanin dyes. Advances in chromatography and electrophoresis & Chiranal 2007, Olomouc, 24.-27.6.2007. 2007.
Jirovský D., Kosina P. Stanovení kyseliny rozmarýnové v plasmě metodou HPLC/ECD. Pokroky v chromatografii a elektroforéze Chiranal 2005. 2005.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
PORTYCHOVÁ PRF Chemie 2021
BARTOŠOVÁ PRF Chemie 2015
RIMAN PRF Chemie 2018
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)