doc. RNDr. David JIROVSKÝ, Ph.D.

Avatar
Contact

585634409

Katedra analytické chemie

Přírodovědecká fakulta

17. listopadu 12

2.049

docent

Electroanalytical Measurements, Electrochemical Detection in HPLC Analysis of Natural Antioxidants, Analysis of Physiologically Active Compounds Using HPLC/ECD Method

Selected publications
Riman D., Prodromidis MI., Jirovský D., Hrbáč J. Low-cost pencil graphite-based electrochemical detector for HPLC with near-coulometric efficiency. SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL. 2019. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Rozsypal J., Ševčík J., Bartošová Z., Papoušková B., Jirovský D., Hrbáč J. Automated electrochemical determination of beer total antioxidant capacity employing microdialysis online-coupled with amperometry. MICROCHEMICAL JOURNAL. 2022.
Riman D., Rozsypal J., Halouzka V., Hrbáč J., Jirovský D. The use of micro carbon pencil lead electrode for sensitive HPLC-ED analysis of selected antipsychotic drugs. MICROCHEMICAL JOURNAL. 2020.
Rozsypal J., Riman D., Halouzka V., Opletal T., Jirovský D., Prodromidis M., Hrbáč J. Use of interelectrode material transfer of nickel and copper-nickel alloy to carbon fibers to assemble miniature glucose sensors. JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY. 2018.
Halouzka V., Halouzková B., Jirovský D., Hemzal D., Ondra P., Siranidi E., Kontos AG., Falaras P., Hrbáč J. Copper nanowire coated carbon fibers as efficient substrates for detecting designer drugs using SERS. Talanta. 2017.
Bartošová Z., Riman D., Halouzka V., Vostálová J., Šimánek V., Hrbáč J., Jirovský D. A comparison of electrochemically pre-treated and spark-platinized carbon fiber microelectrode. Measurement of 8-oxo-7,8-dihydro-2 '-deoxyguanosinein human urine and plasma. Analytica Chimica Acta. 2016.
Riman D., Bartošová Z., Halouzka V., Vacek J., Jirovský D., Hrbáč J. Facile preparation of nanostructured copper-coated carbon microelectrodes for amperometric sensing of carbohydrates. RSC Advances (online). 2015.
Bartošová Z., Jirovský D., Riman D., Halouzka V., Švidrnoch M., Hrbáč J. HPLC-ED of low-molecular weight brominated phenols and tetrabromobisphenol A using pretreated carbon fiber microelectrode. Talanta. 2014.
Macíková P., Skopalová J., Cankař P., Papoušková B., Straková R., Jirovský D., Maier V. Electrochemical Oxidation of Tolterodine. Electroanalysis. 2013.
Halouzka V., Hrbáč J., Jirovský D., Riman D., Jakubec P., Bartošová Z., Mašek V., Mojzes P., Vacek J. Electrochemical Pretreatment of Carbon Fiber Microelectrodes Based on Sinusoidal-wave Potential Cycling and its Application to Amperometric Sensing of Bioactive Compounds. Current Analytical Chemistry. 2013.
Zimpl M., Skopalová J., Jirovský D., Barták P., Navrátil T., Sedoníková J., Kotouček M. Electrochemical Behavior of Quinoxalin-2-one Derivatives at Mercury Electrodes and Its Analytical Use. Scientific World Journal. 2012.
Skopalová J., Vacek J., Papoušková B., Jirovský D., Maier V., Ranc V. Electrochemical oxidation of berberine and mass spectrometric identification of its oxidation products. Bioelectrochemistry. 2012.
Bartošová Z., Riman D., Jakubec P., Halouzka V., Hrbáč J., Jirovský D. Electrochemically Pretreated Carbon Microfiber Electrodes as Sensitive HPLC-EC Detectors. Scientific World Journal. 2012.
JIROVSKÝ D., BEDNÁŘ P., MYJAVCOVÁ R., BARTOŠOVÁ Z., SKOPALOVÁ J., Tvrdoňová M., LEMR K. Study of electrochemical oxidation of cyanidin glycosides by online combination of electrochemistry with electrospray ionization tandem mass spectrometry. Monatshefte für Chemie. 2011.
Jirovský D., Bartošová Z., Skopalová J., Maier V. Electrochemical characterization of repaglinide and its determination in human plasma using liquid chromatography with dual-channel coulometric detection. Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences. 2010.
Jirovský D., Bartošová Z., Skopalová J. Electrochemistry on-line with mass spectrometry: notes on current state of the technique. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Chemica. 2007.
Jirovský D., Kosina P., Myslínová M., Stýskala J., Ulrichová J., Šimánek V. HPLC analysis of rosmarinic acid in feed enriched with aerial parts of Prunella vulgaris and its metabolites in pig plasma using dual-channel coulometric detection. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2007.
Jirovský D., Kosina P., Myslínová M., Stýskala J., Ulrichová J., Šimánek V. HPLC analysis of rosmarinic acid in feed enriched with aerial parts of Prunella vulgaris and its metabolites in pig plasma using dual-channel coulometric detection. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2007.
Psotová J., Večeřa R., Zdařilová A., Anzenbacherová E., Kosina P., Svobodová A., Hrbáč J., Jirovský D., Stiborová M., Lichnovský V., Vičar J., Šimánek V., Ulrichová J. Safety assessment of sanguiritrin, alkaloid fraction of Macleaya cordata, in rats. Veterinární medicína. 2006.
Psotová J., Večeřa R., Zdařilová A., Anzenbacherová E., Kosina P., Svobodová A., Hrbáč J., Jirovský D., Stiborová M., Lichnovský V., Vičar J., Šimánek V., Ulrichová J. Safety assessment of sanguiritrin, alkaloid fraction of Macleya cordata, in rats. Veterinární medicína. 2006.
Valentová K., Lebeda A., Doležalová I., Jirovský D., Simonovska B., Vovk I., Kosina P., Gasmanová N., Dziechciarková M., Ulrichová J. The biological and chemical variability of yacon. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2006.
Valentová K., Lebeda A., Doležalová I., Jirovský D., Simonovska B., Vovk I., Kosina P., Gasmanová N., Dziechciarková M., Ulrichová J. The biological and chemical variability of yacon. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2006.
Jirovský D., Wiegrebe W. HPLC - Analysis of fumarates in biological matrices. Monatshefte für Chemie. 2004.
Jirovský D., Horáková D., Kotouček M., Valentová K., Ulrichová J. Analysis of phenolic acids in plant materials using HPLC with amperometric detection at a platinum tubular electrode. Journal of Separation Science. 2003.
Jirovský D., Sellmer A., Guiswe P., Lemr K., Wiegrebe W. On the stereochemistry of vincetene. Monatshefte für Chemie. 2001.
Lemr K., Ševčík J., Friedecký D., Jonáková A., Jirovský D. Evaluation of experimental parameter influence on HPLC separation of some amines and pyrethroids using two beta-cyklodextrin columns. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Chemica. 1999.
Jirovský D., Lemr K., Ševčík J., Smysl B., Stránský Z. Metamphetamine - properties and analytical methods of enantiomer determination. Forensic Science International. 1998.
Ševčík J., Lemr K., Smysl B., Jirovský D., Hradil P. One-run chiral separation of methamphetamine and its related metabolites by capillary electrophoresis. Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies. 1998.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Skopalová J., Jirovský D., Bartošová Z., Maier V. Elektrochemické chování antidiabetik repaglidinu a rosiglitazonu a jejich stanovení kapalinovou chromatografií s elektrochemickou detekcí. In . (Eds.) XXX. Moderní elektrochemické metody - sborník přednášek. 2010.
Skopalová J., Jirovský D., Bartošová Z., Musialková Z. Elektrochemické chování alkaloidu berberinu. Moderní elektrochemické metody. 2008.
Jirovský D., Myslínová M., Kotouček M. Vybrané aplikace HPLC s coulometrickou detekcí. Moderní elektrochemické metody. 2006.
Barták P., Bednář P., Čáp L., Ševčík J., Lemr K., Fryčák P., Frnková P., Gavenda A., Stávek J., Adamovský P., Dostál V., Jirovský D., Krtková J., Stránský Z. Charakterizace alkoholických nápojů plynovou chromatografií. Pokroky v chromatografii a elektroforéze - Chiranal 2002. 2002.
Barták P., Bednář P., Čáp L., Ševčík J., Lemr K., Fryčák P., Frnková P., Gavenda A., Stávek J., Adamovský P., Dostál V., Jirovský D., Krtková J., Stránský Z. Charakterizace alkoholických nápojů plynovou chromatografií. Pokroky v chromatografii a elektroforéze - Chiranal 2002. 2002.
Horáková D., Jirovský D., Kotouček M., Valentová K. Separation of chosen phenolic acids in plant materials using HPLC with amperometric detection. Pokroky v chromatografii a elektroforéze - Chiranal 2002. 2002.
Jirovský D., Horáková D., Kotouček M., Valentová K. Využití HPLC s elektrochemickou detekcí pro analýzu fenolických kyselin v rostlinných extraktech. Moderní elektrochemické metody XXII. Sborník přednášek. 2002.
Wiedermanová Y., Jirovský D., Hlaváč J., Bílek P., Slouka J. Syntéza a studium cyklokondenzace některých 3-(2-aminofenyl)-1,2-dihydrochinoxalin-2-onů. 53. Zjazd chemických spoločností, Banská Bystrica 2001. 2001.
Ševčík J., Lemr K., Jirovský D. CE analýza chirálnych liečiv. Sborník, 28. konference "Syntéza a analýza léčiv", Hradec Králové. 1999.
Lemr K., Ševčík J., Jirovský D. HPLC analýza chirálních léčiv. Sborník, 28. konference "Syntéza a analýza léčiv", Hradec Králové. 1999.
KAPITOLA V KNIZE
Hrbáč J., Jirovský D. Elektrochemické detektory. Moderní HPLC seprace v teorii a praxi I. 2021.
ABSTRAKT
Bednář P., Papoušková B., Stávek J., Myjavcová R., Valentová K., Jirovský D., Müller L., Barták P., Lemr K. Separation and mass spectrometry of anthocyanin dyes. Advances in chromatography and electrophoresis & Chiranal 2007, Olomouc, 24.-27.6.2007. 2007.
Jirovský D., Kosina P. Stanovení kyseliny rozmarýnové v plasmě metodou HPLC/ECD. Pokroky v chromatografii a elektroforéze Chiranal 2005. 2005.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
RIMAN PRF Chemie 2018
PORTYCHOVÁ PRF Chemie 2021
BARTOŠOVÁ PRF Chemie 2015
List contains doctoral study graduates

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)