Memorandum emeritních rektorů k současné situaci na Univerzitě Palackého

Během shromáždění akademické obce na Přírodovědecké fakultě UP 9.12.2019 se rektor Jaroslav Miller snažil přesvědčit naplněnou aulu, že vidí dobré důvody pro to, aby vznikl vysokoškolský ústav CATRIN. O většině důvodů, které uvedl, by se dalo a také mělo zodpovědně diskutovat, což se v průběhu zmíněného shromáždění v náznaku také dělo. Překvapil ale důvod, který rektor explicitně na závěr jmenoval: VŠÚ vznikne, protože obě strany (centra na jedné a „zbytek PřF“ na druhé straně) jsou příliš znepřátelené.

Ale není právě toto chvíle, kdy by měl rektor uplatnit svou autoritu a situaci řešit? A to v zájmu univerzity, jejího dobrého jména, v zájmu akademických hodnot, které má chránit? Když se ale díváme, jak to rektor a jeho tým činí, jsme velmi znepokojeni. K žádoucímu cíli nejspíš nepovede dát se vydírat výhrůžkami množstvím výpovědí a stávkovou pohotovostí. Nepovede k němu ani (pseudoprávními argumenty zdůvodněné) odmítání vydat data z experimentů v publikovaných článcích, ani zadávání kontrolních měření jen zdánlivě nezávislým pracovištím vně UP, nepovedou k němu ani pokusy odvolat demokraticky zvoleného děkana fakulty či svolávat mimořádné schůze univerzitního senátu, aby se věnoval účelové sestříhané nahrávce soukromého rozhovoru.

Domníváme se, že nejprve je nutno uspokojivě a čistě uzavřít všechny etické kauzy. Až teprve ve chvíli, kdy UP úspěšně projde touto očistnou procedurou, lze diskutovat o tom, zda univerzita CATRIN opravdu potřebuje a v čem by měl být přínos této nové centrální jednotky celé UP, včetně jejího financování. Zakládat v současné situaci VŠÚ je hazard s budoucností UP.

Jsme na akademické půdě, hledejme a podávejme přesvědčivé argumenty, které nás povedou k pravdě a spravedlnosti (nikoli nekončící řadu trestních oznámení). To se v současné době bohužel neděje a nedaří, což univerzitu paralyzuje a poškozuje její dobré jméno.

V Olomouci, 12.2.2020

Prof. PhDr. Josef Jařab, CSc.
Prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.
Prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková. CSc.
Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.

Reakce rektora UP Jaroslava Millera na Memorandum emeritních rektorů

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)