18. 2. 2020

Celkem 66 ocenění rozdal rektor Jaroslav Miller při slavnostním ceremoniálu, který se včera uskutečnil v aule pedagogické fakulty. Předání studentských cen rektora a čestných uznání pro autory monografií za rok 2019 je jedním z...

17. 2. 2020

Dne 20. 1. 2020 proběhlo na žádost rektora UP Jaroslava Millera setkání děkana PřF doc. Martina Kubaly a dr. Jakuba Navaříka za účasti předsedy AS UP doc. Jiřího Langera ve věci podnětu dr. Navaříka na prošetření možného porušení...

17. 2. 2020

Před 74 lety, 21. února 1946, byla znovuobnovena Univerzita Palackého v Olomouci. Výročí si tradičně připomene programem v tzv. Akademickém týdnu od 17. do 23. února, který nabídne mimo jiné slavnostní inaugurace dvou děkanů, ples...

14. 2. 2020

Akademický senát UP se na svém únorovém zasedání věnoval novelizaci řádu Etické komise UP i komunikaci a formě diskuze na Univerzitě Palackého. Souhlasil též se jmenováním nového člena Vědecké rady UP.

13. 2. 2020

Centrum podpory studentů se specifickými potřebami UP vypsalo nabídku nepovinných profesních kurzů, které jsou realizovány v rámci vzdělávacího modulu „Další vzdělávání pracovníků UP“ a jsou pro zaměstnance zcela zdarma. Seznam...

13. 2. 2020

Upozorňujeme zaměstnance na to, že se blíží povinnost používat pouze elektronické cestovní příkazy dle normy Cestovní náhrady, a to od 1. 3. 2020 pro všechny součásti i zaměstnance UP. Účinnost tohoto opatření byla na žádosti...

11. 2. 2020

Nadační fond Neuron otevírá již pojedenácté nominační proces na prestižní vědecké Ceny Neuron. Nominace mohou do konce března předkládat děkani a rektoři veřejných institucí, ředitelé akademických ústavů či představitelé Akademie...

10. 2. 2020

V rámci Akademického týdne se od 17. do 21. února uskuteční další běh výzvy Daruj krev s rektorem aneb Modrá je dobrá! Již podeváté vyzýváme všechny studenty a zaměstnance Univerzity Palackého, aby přišli darovat to nejcennější,...

10. 2. 2020

Akademická obec Univerzity Palackého bude po třech letech opět volit nové složení svého nejvyššího samosprávného zastupitelského orgánu. Návrhy na kandidáty a kandidátky do Akademického senátu UP pro funkční období 2020–2023 mohou...

7. 2. 2020

Vážené zaměstnankyně, vážení zaměstnanci, s ohledem na stále probíhající epidemii koronaviru vám nejen při vašich případných pracovních cestách do zahraničí doporučujeme sledovat informace, rady a doporučení, jež jsou průběžně...