Normy a vnitřní předpisy

Vnitřní normy

Číslo normy Název Účinnost od
B1-17/2-HN-N01 Řád přijímacího řízení UP - novela č. 1 2.11.2021
B1-17/2-HN-ÚZ01 Řád přijímacího řízení UP - úplné znění 01 2.11.2021
R-B-21/10 Vyřizování žádostí o informace na UP 18.6.2021
B1-17/4-HN-ÚZ01 Řád rigorózního řízení UP (úplné znění č.01) 10.4.2018
B1-17/1-HN Nostrifikacni rad Univerzity Palackého v Olomouci 30.3.2017
B1-05/5-HN Řád menzy Univerzity Palackého v Olomouci 7.11.2005

Vnitřní předpisy

Číslo normy Název Účinnost od
R-A-21/01 Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UP 13.8.2021
A-14/2013-ÚZ02 Jednací řád Vědecké rady UP (II. úplné znění ze dne 13. dubna 2021) 14.4.2021
A-14/2013-N02 Jednací řád Vědecké rady UP - novela č. 2 14.4.2021
A-5/2017-ÚZ02 Jednací řád Akademického senátu UP (II. úplné znění ze dne 25. ledna 2021) 26.1.2021
A-5/2017-N02 Jednací řád Akademického senátu UP - novela č. 2 26.1.2021
R-A-20/03 Řád normotvorby na UP 1.12.2020
R-A-20/01 Garant studijního programu na UP 1.9.2020
R-A-18/01-ÚZ01 Stipendijní řád UP (I. úplné znění ze dne 31. srpna 2020) 1.9.2020
A-1/2017-UZ06 Statut Univerzity Palackého v Olomouci (VI. úplné znění ze dne 3. července 2020) 1.8.2020
A-1/2015-ÚZ01 Pravidla užívání počítačových sítí a provozování programového vybavení UP (I. úplné znění ze dne 31. července 2020) 1.8.2020
A-3/2017-ÚZ01 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků UP (I. úplné znění ze dne 31. července 2020) 1.8.2020
A-4/2017-ÚZ01 Volební řád Akademického senátu UP (I. úplné znění ze dne 23. dubna 2020) 24.4.2020
A-10/2011-UZ05 Studijní a zkušební řád UP (V. úplné znění ze dne 2. července 2019) 1.9.2019
R-A-18/02-ÚZ01 Vnitřní mzdový předpis UP (I. úplné znění ze dne 10. června 2019) 1.7.2019
R-A-17/03 Řád přezkumné komise UP 9.11.2017
A-12/2012-UZ Disciplinární řád pro studenty UP (I. úplné znění ze dne 16.05.2017) 1.9.2017
A-9/2017 Statut Správní rady Univerzity Palackého v Olomouci 18.8.2017
A-15/2013-UZ Řád celoživotního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci (I. úplné znění ze dne 11.4.2017) 11.4.2017
A-2/2017 Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na UP 8.3.2017
A-11/2011 Pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů UP do právnických osob 3.8.2011

Další normy

Metodické pokyny, příkazy, směrnice a rozhodnutí rektora, kvestora a děkanů najdete po přihlášení na files.upol.cz.