Odbory na UP

Posláním odborů na univerzitě je prosazování a ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Další pomocí je jejich zastupování při vyjednávání se zaměstnavatelem ohledně kolektivní smlouvy, což je dokument, který zaručuje zaměstnancům výhody nad rámec platné legislativy, mimo jiné určuje výši mezd, výši odstupného, ale i další mzdová opatření, má vliv na tvorbu a čerpání sociálního fondu (např. pouze kolektivní smlouva může zajistit delší dovolenou, než nařizuje zákon). V odborových organizacích se organizují zaměstnanci sami.

Základní organizace VOS

Na Univerzitě Palackého působí několik základních organizací (ZO) Vysokoškolského odborového svazu:

 • na Rektorátu UP:
  ZO VOS Rektorátu UP se sídlem Biskupské nám. 1, Olomouc, evid. č. 1599; zastoupená Ing. Simonou Sigmundovou (tel. linka 1066; simona.sigmundova@upol.cz)
 • na Filozofické fakultě:
  ZO VOS Filozofické fakulty se sídlem Křížkovského 10, Olomouc, evid. č. 1521; zastoupená Mgr. Ondřejem Kuřerou, Ph.D. (tel. linka 3463; ondrej.kucera@upol.cz)
 • na Lékařské fakultě UP:
  ZO OS ZSP Lékařské fakulty UP se sídlem Hněvotínská 3, Olomouc, evid. č. 22-0443-3805; zastoupená doc. MUDr. Světlanou Brychtovou, Ph.D. (tel. linka 9547; svetlana.brychtova@upol.cz)
 • na Přírodovědecké fakultě UP:
  ZO VOS Přírodovědecké fakulty UP se sídlem tř. 17. listopadu 12, Olomouc, evid. č. 1582; zastoupená RNDr. Milošem Fňukalem, Ph.D. (tel. linka 4504; milos.fnukal@upol.cz)
 • na Pedagogické fakultě UP:
  ZO VOS Pedagogické fakulty UP se sídlem Žižkovo nám. 5, Olomouc, evid. č. 1541; zastoupená Mgr. Pavlem Krákorou, Ph.D. (tel. linka 5404; pavel.krakora@upol.cz)
 • na Fakultě tělesné kultury UP:
  ZO VOS Fakulty tělesné kultury UP se sídlem tř. Míru 115, Olomouc, evid. č. 1590; zastoupená RNDr. Svatoplukem Horákem (tel. linka 6010; svatopluk.horak@upol.cz)
 • na Správě kolejí a menz UP:
  ZO VOS Správy kolejí a menz UP se sídlem Šmeralova 12, Olomouc, evid. č. 1581; zastoupená Annou Vodrážkovou (tel. linka 8021; anna.vodrazkova@upol.cz)

Zástupci základních organizací tvoří Koordinační odborovou radu UP (KOR UP) zastoupenou doc. Mgr. Pavlem Šaradínem, Ph.D.

Základní organizace VOS Rektorátu UP

Základní organizace vysokoškolského odborového svazu Rektorátu UP sdružuje a zastupuje zaměstnance tzv. centrálních jednotek UP. V současné době je to vlastně množina součástí UP, kterou kromě rektorátu tvoří univerzitní zařízení (vyjma Správy kolejí a menz UP).

Do naší odborové organizace se tak mohou přihlásit všichni ti, kteří pracují v KUP, VUP, ASC, na CVT, ve VTP nebo  PS, svým zájmem náš však rozhodně potěší i kolegové z fakult nebo z kolejí a menz. 

Kolektivní smlouva

Právní poradenství

Zaměstnancům je dále určena nonstop poradenská infolinka  pro otázky souvisejícími se zákoníkem práce, pracovním právem a bytovou problematikou, e-mail: poradenska.infolinka@service4c.com, non-stop tel.: 840 888 233, SMS: 604 193 115.