Ke stažení

Výroční zpráva

Časopis Žurnál UP

Žurnál UP vychází ve dvoutisícovém nákladu a je jediným tištěným médiem určeným akademické obci a široké veřejnosti. Vychází dvakrát za semestr a je k dispozici zdarma na fakultách a univerzitních zařízeních. Jeho anglická verze vychází jedenkrát až dvakrát ročně. Elektronicky je k dispozici na univerzitním kanálu ISSUU a ve formátu PDF ke stažení:

Brožura o Univerzitě Palackého

Dobré místo pro studium a život

Brožura Dobré místo pro studium a život je praktickým průvodcem po ubytovacích a stravovacích zařízeních na Univerzitě Palackého. Najdete v ní popis jednotlivých kolejí s ceníkem za ubytování a návod, jak si rezervovat místo na kolejích v Olomouci. Brožura také obsahuje seznam menz, ukázku jídelníčku a postup, podle kterého lze předplatit a objednávat jídlo v menze.

Průvodce prváka KudyKam?

Kapesní průvodce KudyKam je určen zejména studentům prvních ročníků. Vychází vždy na začátku akademického roku a slouží k základní orientaci studentů ve studijních povinnostech a administrativě.

Videa

Když se ohlédnu, vidím Olomouc

Animované logo UP

Logotypy a manuál jednotného vizuálního stylu

Na webových stránkách www.vizual.upol.cz si můžete stáhnout logotypy UP a jejích součástí v různých grafických formátech. Jsou zde také k dispozici šablony pro vytváření tiskovin, elektronických publikací, orientačního systému a propagačních materiálů. Na stránkách také najdete manuál jednotného vizuálního stylu UP - závazná pravidla pro užívání logotypu UP a dalších grafických prvků.

Kulturní a kreativní průmysly na Olomoucku

Publikace mapuje a analyzuje aktuální stav, strukturu a odvětví kulturních a kreativních průmyslů (data odpovídají stavu v roce 2016). Studie zahrnuje popis struktury a kvantitativních ukazatelů jednotlivých odvětví, jakými jsou počet aktivních subjektů, zaměstnanost, obrat a trendy perspektivního vývoje.

Kulturní a kreativní průmysly na Olomoucku (PDF)