Služby pro firmy

Univerzita Palackého v Olomouci spolupracuje také s komerční sférou. Univerzitní pracoviště disponují v praxi uplatnitelnými výsledky výzkumu a nabízejí špičkové přístrojové vybavení a know-how, které můžete využít ve vaší firmě. Univerzita nabízí potenciál svých čerstvých absolventů a studentů, keří přivítají možnosti praxe, firmy mají možnost inzerovat své pracovní příležitosti a představit se studentům.

Vědeckotechnický park UP

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci je centrem pro inovace a transfer technologií Univerzity Palackého. Nabízí celou řadu služeb pro zaměstnance a studenty UP, ale také partnerům mimo ní. Napomáhá vzniku startup a spin-off firem s důrazem na využití potenciálu UP, zpřístupňuje nové technologie a propojujeme firmy se světem UP. Podporuje spolupráci při uplatňování výsledků vědy a výzkumu v komerční sféře a přenáší potřeby komerční sféry do vědeckovýzkumných pracovišť UP. Přispívá tak k růstu ekonomické úrovně Olomouckého kraje.
Více o službách VTP UP pro firmy a propojení vědy a výzkumu na UP s komerční sférou.

Kontaktujte nás:

Vědeckotechnický park UP
budova Envelopa Hub, 17. listopadu 1230/8a,
77900 Olomouc,
tel.: +420 585 636 800
e-mail recepce@vtpup.cz
web: www.vtpup.cz  

Karierní centrum UP

Karierní centrum je součástí Univerzity Palackého v Olomouci. Poskytujeme příležitosti k růstu studentům v oblastech, které zaměstnavatelé potřebují. Nabízíme tak celou škálu možností spolupráce různých organizací a firem z celé České republiky. Mezi nabízené možnosti spolupráce patří mj.: stáže a praxe studentů ve vaší organizaci, stínování manažerů, spolupráce na tématech seminárních prací, bezplatná inzerce volných pracovních míst (i brigád a prací vykonávaných na dohodu) po snadné registraci (inzeráty jsou určené pro studenty a absolventy Univerzity Palackého), možnost setkání se studenty v rámci přednášek k odborným tématům či setkání s manažery zajímavých, významných firem a další aktivity.

Formu konkrétní spolupráce a její rozsah nastavíme na základě osobní konzultace podle potřeb organizace tak, aby spolupráce přinesla užitek všem zúčastněným stranám a především rozvíjela a podporovala studenty a současně naplňovala potřeby vaší organizace.

Kontakty:
e-mail: kariernicentrum@upol.cz, jitka.janeckova@upol.cz, katrin.banikova@upol.cz
web: www.kariernicentrum.upol.cz 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)