3. 10. 2019

Přijměte pozvání na dvoudenní předvánoční výlet, který pořádá Vysokoškolský odborový svaz RUP. Předvánoční atmosféru s vánočními trhy a kulinářskými zážitky načerpáme v rakouském městě Štýr a v hornorakouské metropoli Linec. Druhý...

27. 9. 2019

V rámci agendy péče o zaměstnance UP bychom vás rádi informovali o aktuálních slevách a výhodách ze strany externích partnerů, se kterými má univerzita uzavřenou spolupráci.

26. 9. 2019

Se začátkem semestru spouští Univerzita Palackého vylepšenou a uživatelsky otevřenější verzi vnitřní diskuzní platformy UP Reflexe nazvanou UP Reflexe 2.0.

23. 9. 2019

Rektor Jaroslav Miller vyhlásil sedmý ročník Soutěže o rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého (FRUP).

18. 9. 2019

Centrum podpory studentů se specifickými potřebami UP vypsalo nabídku nepovinných profesních kurzů, které jsou realizovány v rámci vzdělávacího modulu „Další vzdělávání pracovníků UP“ a jsou pro zaměstnance zcela zdarma.

16. 9. 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky a studenti, už ani nespočítám, kolikátý semestr a akademický rok zahajuji od mých dřevních studentských a posléze asistentských dob.

12. 9. 2019

Vážení studenti a zaměstnanci UP, Akademik sport centrum UP vám tradičně nabízí širokou nabídku pravidelných sportovních aktivit na zimní semestr.

10. 9. 2019

Děkan PřF se zavázal, že fakulta zajistí podmínky pro zdárné řešení grantů OP VVV a ponese plnou odpovědnost za případné sankce. Rektor UP se na základě toho rozhodl neiniciovat odvolání doc. Kubaly z pozice děkana.

4. 9. 2019

Již několik měsíců jsme na UP svědky neutuchajících sporů v rámci přírodovědecké fakulty a výzkumných center. Tuto situaci vyhodnocujeme jako kritickou, zejména s ohledem na plnění vybraných projektů OP VVV. Po proběhlé diskuzi se...

4. 9. 2019

Zaměstnanci UP mají stále možnost se přihlásit na zajímavé kurzy, které jsme pro Vás připravili ve spolupráci s jednotlivými fakultami. Oproti předchozím letům jsou vzdělávací kurzy zaměřené na podporu excelence ve vzdělávání, a...