Otázky a odpovědi k volbám do Akademického senátu UP

V případě jakýchkoliv dalších dotazů k volbám do AS UP pište na faq@upol.cz.

Pustit si můžete také YouTube video předsedy hlavní volební komise MUDr. Jana Strojila, Ph.D., v němž se nejčastějším otázkám o volbách do AS UP věnuje.


Kolik kandidátů z řad akademiků a studentů můžu volit?

Z každé fakulty se do Akademického senátu UP volí dva zástupci z řad akademických pracovníků a jeden student. V těchto volbách platí, že „všichni volí všechny“, každý volič tedy může dát dva hlasy akademikům a jeden hlas studentům.


Mohu volit kandidáty napříč fakultami?

Nikoliv, volby do AS UP jsou de facto osmi samostatnými volbami a můžete volit jen kandidáty z vaší „domovské“ fakulty. Pokud patříte do akademické obce více fakult (například studujete na více fakultách), budete si moci vybrat jen jednu z nich, kde budete volit.


Kde se mohu seznámit s kandidáty do AS UP a jejich volebními programy?

Aktuální informace o volbách včetně seznamu kandidátů naleznete na této stránce, zveřejňování volebních programů je v gesci každé fakulty/senátu/volební komise. Doporučujeme podívat se na stránky fakulty či jejího senátu.


O čem rozhoduje AS UP? Proč bych měl/a volit?

Akademický senát UP je nejvyšším orgánem její samosprávy, rozhoduje o organizační struktuře, rozpočtu, schvaluje Vědeckou radu, volí rektora a má celou řadu dalších povinností a pravomocí. Spolu se Správní radou je hlavním kontrolním orgánem UP.


Kdy bude možné začít volit?

Virtuální volební místnosti pro hlasování do „velkého“ Akademického senátu UP se otevřou v úterý 19. 5. 2020 přesně v 0:00. Vstoupíte do nich přes odkaz na stránkách www.upol.cz/volby.


Jakou techniku potřebuju k elektronickým volbám?

Stačí vám libovolný stolní počítač, notebook, tablet nebo mobil s připojením k internetu a s aktuálním internetovým prohlížečem. Doporučujeme použít např. prohlížeč Chrome nebo Firefox.


Můžu volit z mobilu?

Ano, volební aplikace je upravena i pro mobilní zařízení se systémem Android i iOS.


Potřebuju nějaký speciální program. Musím něco instalovat?

Žádný speciální program není potřeba. Stačí si otevřít volební aplikaci skrze odkaz na stránkách www.upol.cz/volby a pustit se do hlasování.


Jak bude ověřena má identita?

Vaši identitu ověříme jednoduše, a sice standardním způsobem pomocí zadání přihlašovacích údajů, které používáte také pro vstup do Portálu UP, STAGu, Moodlu, OBD aj. Pokud si své přihlašovací údaje nepamatujete, obraťte se prosím co nejdříve na správce počítačové sítě na vaší fakultě (kontakty).


Jak zabráníte tomu, abych nehlasoval/a dvakrát?

Elektronický systém je nastaven tak, že vás ke dvojímu hlasování nepřipustí. Eviduje, který volič hlasoval a v jakou dobu, a poté mu přístup k dalšímu hlasování znemožní. Je to obdobné, jako když si při listinných volbách vaše jméno odškrtne volební komise v seznamu.


Můžu volit pomocí UPlikace?

Ne, UPlikace slouží pro přístup ke studijní agendě a s volbami nijak nesouvisí.


Kdy a kde najdu konečné výsledky voleb?

Po uzavření voleb a vyhodnocení jednotlivých součástí připraví Hlavní volební komise celkové výsledky voleb, které budou zveřejněny na Úřední desce UP, na stránkách senátu a na stránkách www.upol.cz/volby.


Jak je zajištěna bezpečnost voleb?

V oblasti bezpečnosti se CVT soustředilo zejména na dva aspekty: na zabránění manipulace s výsledky voleb a na zajištění tajnosti volby. Manipulace s výsledky voleb je znemožněna maximální možnou provázaností dat pomocí kontrolních součtů. Jakákoli manipulace s daty (např. s volebními lístky nebo seznamy voličů) by znamenala porušení této integrity a byla by ihned zřejmá. Zajištění utajení hlasování je pak řešeno nasazením pokročilých silných kryptografických technik. Klíč k přečtení hlasů, a tím možnosti vyhodnocení voleb bude mít „v ruce“ pouze volební komise. Na rozdíl od jiných systémů tak ani správci IT nebudou moci zjistit žádné informace – v databázi najdou jen nečitelná zaheslovaná data. Kromě těchto zcela mimořádných opatření pochopitelně aplikujeme všechny další standardní nástroje pro zajištění bezpečnosti informačních systémů.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)