Výzva k podávání návrhů na členy Rady pro vnitřní hodnocení UP

Středa 19. květen 2021, 17:57

AS UP v souladu s čl. 12 Statutu UP a čl. 19 JŘ AS UP vyzývá k podávání návrhů na členy Rady pro vnitřní hodnocení UP (RVH UP), a to nejpozději do 20. 6. 2021. Návrh osoby ke jmenování členem RVH UP může podat ve stanovené lhůtě předsedovi AS UP prostřednictvím Kanceláře AS UP děkan, senát fakulty, senátor či skupina senátorů AS UP, přičemž takový návrh musí být datovaný, písemný a musí obsahovat:

  • nezaměnitelné označení osoby, která jej podává, včetně jejího podpisu,
  • nezaměnitelné označení osoby, která je navrhována,
  • podpis navrhované osoby potvrzující souhlas s kandidaturou a
  • zdůvodnění návrhu s krátkým představením navrhované osoby.
Zpět