Vyhlášení Ceny rektora UP

Úterý 28. listopad 2017, 9:05 – Text: DA

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje soutěž o Cenu rektora UP za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci bakalářských a magisterských studijních programů v roce 2017 a Cenu rektora pro nejlepší sportovce z řad studentů UP pro rok 2017. 

Uzávěrka podání přihlášek nebo návrhového listu je 15. prosince 2017. Ceny rektora UP budou vyhlášeny v únoru 2018.

Ceny rektora UP – podmínky a formuláře:

Soutěž o Cenu rektora UP za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci studentů bakalářských a magisterských studijních programů v roce 2017

Cena rektora pro nejlepší sportovce z řad studentů UP pro rok 2017

Zpět