Výběrové řízení PřF UP: junior scientist (vědecký pracovník) pro CRH

středa 25. duben 2018, 12:51

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
vypisuje výběrové řízení, hledá vhodné kandidáty a kandidátky na obsazení pozice

Junior scientist (vědecký pracovník)

pro pracoviště Oddělení chemické biologie a genetiky Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum v rámci projektu „Rozvoj předaplikačního výzkumu v oblasti nono- a biotechnologií“

počet pozic: 1
úvazek: 0,5
nástup: 1. 7. 2018
délka pracovní smlouvy: 31. 12. 2019

Požadavky:

  • ukončené Ph.D. studium v oboru Lékařská mikrobiologie nebo Experimentální biologie
  • pokročilé znalosti v oblasti přípravy, izolace přírodních látek a zkoumání jejich biologických účinků
  • schopnost komunikace v anglickém jazyce
  • schopnost pracovat na zadaných odborných aktivitách a samostatně řešit menší výzkumné úkoly koordinované klíčovým nebo excelentním vědeckým pracovníkem
  • zkušenosti s prezentací vědeckých výsledků

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem, seznamem publikační činnosti, scanem dokladů o dosaženém vzdělání zasílejte, prosím, na e-mailovou adresu: dagmar.petrzelova@upol.cz.

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 4. 5. 2018.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozici ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.