Výběrové řízení PF UP na obsazení míst vedoucích kateder

čtvrtek 7. květen 2020, 11:19

Děkan Právnické fakulty UP v Olomouci vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst vedoucích kateder:

 • KATEDRA TEORIE PRÁVA A PRÁVNÍCH DĚJIN,
 • KATEDRA SOUKROMÉHO PRÁVA A CIVILNÍHO PROCESU,
 • KATEDRA ÚSTAVNÍHO PRÁVA,
 • KATEDRA TRESTNÍHO PRÁVA,
 • KATEDRA SPRÁVNÍHO PRÁVA A FINANČNÍHO PRÁVA,
 • KATEDRA MEZINÁRODNÍHO A EVROPSKÉHO PRÁVA,
 • KATEDRA POLITOLOGIE A SPOLEČENSKÝCH VĚD,
 • KATEDRA JAZYKŮ,
 • CENTRUM PRO KLINICKÉ A PRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.

Požadavky:

 1. pedagogická a vědecká praxe v příslušném oboru, odpovídající publikační a tvůrčí činnost,
 2. znalost světového jazyka,
 3. předpoklady pro řídící práci.

Přihlášky doložené:

 1. profesním životopisem včetně personální bibliografie,
 2. doklady o dosaženém vzdělání,
 3. koncepcí rozvoje katedry pro období, jejíž součástí bude především koncepce pedagogické a výzkumné činnosti a výhled rozvoje v personální oblasti,

zašlete na adresu:
Děkanát Právnické fakulty UP
personální oddělení
tř. 17. listopadu 8,
771 11 Olomouc
email:  jana.podstatzka@upol.cz
(tel.: 585 637 531, www.upol.cz)

 • termín přihlášek: 12. 6. 2020
 • termín výběrového řízení: od 22. 6. 2020 do 26. 6. 2020, přesný čas a termín bude upřesněn v pozvánce
 • termín nástupu 1. 7. 2020.
Zpět