Výběrové řízení CMTF na místo odborného asistenta v oboru teologie se zaměřením na pedagogiku

úterý 28. duben 2020, 18:32

DĚKAN CYRILOMETODĚJSKÉ TEOLOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa na pozici

odborný asistent v oboru teologie se zaměřením na pedagogiku

Rozsah pracovního úvazku: 1,0
 

Kvalifikační předpoklady:             

  • dokončené nebo započaté doktorské studium v humanitní oblasti
  • publikace v oboru pedagogiky, psychologie
  • osobnostní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, publikační činnost a kvalifikační růst
  • pedagogická praxe v oboru (min. 1 rok)

Termín nástupu: 1. 9. 2020

Písemné přihlášky s ostatními požadovanými doklady zašlete do 31. 5. 2020 na adresu:

Děkanát CMTF UP
výběrové řízení
Univerzitní 22
771 11 Olomouc

Požadované doklady:

  • přihláška do výběrového řízení – s vyznačením pracovního místa, o jaké se ucházíte
  • strukturovaný životopis
  • doklady o dosaženém vzdělání
  • doklad o praxi v oboru
  • seznam publikační a vědecké činnosti v oboru

 

 

Univerzita Palackého v Olomouci zpracovává osobní údaje uchazeče o zaměstnání podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „nařízení“), a to jako správce osobních údajů. Více informací na www.upol.cz/univerzita/ochrana-osobnich-udaju

 

Zpět