Veřejné projednání úpravy území – projekt ITI Olomoucké aglomerace – Hospodaření se srážkovou vodou a revitalizace veřejného prostoru – areál Envelopa

Čtvrtek 9. listopad 2023, 12:20

Veřejné projednání návrhu na úpravy území – projekt ITI Olomoucké aglomerace – Hospodaření se srážkovou vodou a revitalizace veřejného prostoru – areál Envelopa se uskuteční s odborným výkladem v pátek 1. prosince 2023 od 13:00 v zasedací místnosti číslo 2.33Envelopa Hubu (17. listopadu 1131/8a, Olomouc).

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky. Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky. Dotčené orgány uplatní ve stejné lhůtě svá stanoviska. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Své připomínky a námitky podávejte písemnou formou a zasílejte na adresu: Oddělení strategie a kvality, Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc. Podané připomínky a námitky musí obsahovat identifikační údaje a podpis osoby, která je podává, odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčeného námitkou.

Cílem veřejného projednání je výklad návrhu územního plánu, možnost dotazů a vysvětlení a shromáždění připomínek a námitek ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání, nikoliv jejich vyhodnocení či vyřešení.

Technická dokumentace (zip) k projednávanému projektu.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)