Vedoucí pracovník/pracovnice Centra pro výuku cizích jazyků

Pondělí 1. listopad 2021, 8:00

Děkan Lékařské fakulty vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka Vedoucí pracovník/pracovnice Centra pro výuku cizích jazyků.

Počet obsazovaných míst: 1
Pracoviště: Lékařská fakulta
Úvazek: 1,00
Místo výkonu práce: Olomouc
Termín nástupu: Po dohodě

Pracovní náplň

 • Hlavní pracovní činnosti:
  • zodpovědnost za koncepci, rozvoj a úroveň pracoviště,
  • řízení lidských zdrojů, efektivní hospodaření, zodpovědnost za rozpočet pracoviště,
  • stanovení cílů pracoviště a dohled na jejich realizací,
  • zajištění výukové činnosti na pracovišti.

Kvalifikační požadavky

 • vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru,
 • minimálně 10 let odborné praxe,
 • předpoklady dle zákona č. 451/1991 Sb. v platném znění (osvědčení a čestné prohlášení),
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost,
 • osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení odborného týmu pracoviště,
 • aktivní znalost anglického jazyka.

Co nabízíme

 • Zajímavá a pestrá práce.
 • Stabilní zázemí špičkové univerzity.
 • 40 dní dovolené.
 • Benefity LF UP.

Dokumenty k výběrovému řízení

Sken dokladu o dosaženém vzdělání

Písemný návrh koncepce řízení pracoviště.

Výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců.

Profesní životopis s uvedením přehledu o vědecké a publikační činnosti.

Osobní dotazník.

Vlastnoručně podepsaná přihláška do výběrového řízení.

Požadované dokumenty v elektronické formě uchazeč vkládá do přihlašovacího formuláře

Kontaktní osoba

Svozilová Magdaléna, Mgr., magdalena.svozilova@upol.cz


Chci odpovědět na nabídku


Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je 30.11.2021.


Poznámka

Přihlášky zasílejte do 30. listopadu 2021 na Děkanát LF UP v Olomouci, personální referát, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc. 
V souladu s § 33 odst. 3 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších právních předpisů, se pracovní poměr na tuto vedoucí pracovní pozici zakládá jmenováním.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.

Zpět