Vedoucí kabinetu cizích jazyků

Pondělí 22. únor 2021, 8:00

Děkan Přírodovědecké fakulty vypisuje výběrové řízení na obsazení místa Vedoucí kabinetu cizích jazyků.

Pracoviště: Kabinet jazyků PřF
Úvazek: 1,0
Místo výkonu práce: 17. listopadu 12, Olomouc
Termín nástupu: 01.09.2021

Popis pracoviště

http://kcj.upol.cz/

Pracovní náplň

 • Zajišťovat podmínky pro kvalitní výuku jazyků.
 • Efektivně organizovat práci podřízených zaměstnanců, kontrolovat a hodnotit jejich pracovní výsledky a v návaznosti na to nastavovat jejich odměňování; vytvářet příznivé pracovní podmínky; vhodně formovat a doplňovat pracovní tým; dbát ozvyšování kvalifikace podřízených zaměstnanců.
 • Zajišťovat administrativní a ekonomické fungování kabinetu jazyků (vedoucí nese odpovědnost jako příkazce operace střediska), činit opatření k odstranění případných nedostatků.
 • Účelně a efektivně hospodařit s finančními prostředky, spravedlivě je rozdělovat; získávat další, např. grantové, prostředky pro pracoviště.
 • Zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnanců, studentů i případných dalších osob na pracovišti.
 • Dodržovat a dbát o dodržování etického kodexu zaměstnanců UP.

Kvalifikační požadavky

 • Minimálně pětiletá činnost v oboru
 • VŠ vzdělání (minimálně Mgr.)
 • Pedagogické zkušenosti s výukou anglického jazyka
 • Manažerské schopnosti, zkušenosti s vedením týmu

Co nabízíme

 • Stabilní zázemí a přátelské pracovní prostředí
 • Špičkové vybavení pro výuku i výzkum
 • Příspěvek na stravování a další benefity
 • Možnost vzdělávání a kariérního růstu

Dokumenty k výběrovému řízení

Strukturovaný profesní životopis v českém jazyce

Strukturovaný profesní životopis v anglickém jazyce

Sken dokladu o dosaženém vzdělání

Strukturovaný písemný dokument v rozsahu max. 3 stran formátu A4 obsahující: stručnou SWOT analýzu pracoviště (pro externí uchazeče je možnost vyžádání základních informací o pracovišti na e-mailu dagmar.petrzelova@upol.cz); koncepci pracoviště v dlouhodobém a krátkodobém horizontu (měla by zahrnovat hlavní očekávané finanční zdroje a výdaje, personální politiku a hlavní pedagogické aktivity)

Požadované dokumenty v elektronické formě uchazeč vkládá do přihlašovacího formuláře

Kontaktní osoba

Petrželová Dagmar, Mgr., dagmar.petrzelova@upol.cz, +420585634003


Chci odpovědět na nabídku


Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je 28.03.2021.


Poznámka

Pohovory se uskuteční prezenční formou za dodržení všech nařízení a hygienických pravidel. Předpokládaný termín jejich konání je 12.4.2021 a 15.4.2021.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.

Zpět