V Olomouci se uskuteční festival Země na talíři. Nabídne film, workshop i diskuzi

Čtvrtek 15. červenec 2021, 8:33 – Text: OK

Olomouc (15. července 2021) – Na Hanou se po roce vrací festival Země na talíři. Akce, která se uskuteční 21. července 2021 v Pevnosti poznání, upozorňuje na některé palčivé problémy související s produkcí potravin a změnou klimatu. Pořádají ji organizace Na mysli, výzkumný program Potraviny pro budoucnost Strategie AV21, Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR a Pevnost poznání, interaktivní muzeum vědy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (PřF UP).

Šestý ročník festivalu nabídne během jednoho dne film, workshop, kvíz o ceny a diskuzi. „Přehlídka chce připomenout, že pro mnoho obyvatel planety není dostatek kvalitních potravin samozřejmostí. Je to problém, o kterém je potřeba mluvit, protože populace roste, plocha orné půdy se zmenšuje a lidstvo se musí vypořádat také s klimatickou změnou a jevy, které ji doprovázejí,“ říká jedna z organizátorek Radka Kvasničková z výzkumného programu Potraviny pro budoucnost Strategie AV21.

Součástí festivalu je projekce peruánského filmu Matky Země. „Snímek zachycuje portréty pěti žen z Andské vysočiny v jejich každodenním boji o zachování tradičního a organického způsobu obdělávání půdy. V souvislosti s neustále rostoucí industrializací zemědělství, používáním chemických pesticidů a klimatickou změnou jsou to právě ženy, které přebírají roli ochránkyň půdy,“ představuje film Viktorie Tenzerová, ředitelka organizace Na mysli.

Po filmu bude následovat debata s Markem Slováčkem a Veronikou Kočiříkovou z olomoucké Zahrady Vesna, kteří v roce 2019 založili zahradu na opuštěném pozemku ve Chválkovicích. Tématem besedy bude ekologické zemědělství, permakultura a odpovědnost vůči budoucím generacím. Mladí farmáři přiblíží i svůj plán, kterým je vznik sociálního družstva, komunity, kde každý najde bezpečné místo pro práci i pro život.

Na festivalu bude řeč i o tom, jak je možné být v praktickém životě ohleduplnější k životnímu prostředí. V programu je proto zařazen i workshop výroby domácí kosmetiky bez chemie. Na workshop je nutné rezervovat si místo předem na e-mailu festival@namysli.com. Kromě toho i letos čeká návštěvníky festivalu soutěžní kvíz o ceny a nově také možnost výměny oblečení, tzv. swap.

Oděvní průmysl vyrábí stále větší množství textilu a celosvětově produkuje 8 až 10 % veškerých emisí uhlíku. Řadí se tak hned za ropný průmysl jako druhý největší znečišťovatel a přispěvatel ke změně klimatu. V Česku se podle údajů ministerstva životního prostředí každý rok vyhodí na 200 000 tun textilu, což přestavuje přibližně 20 kg textilu na osobu. „Rádi bychom ukázali, jak se vymanit z koloběhu rychlé módy a jak předcházet vzniku zbytečného odpadu. Chceme návštěvníky inspirovat k výměně oblečení, aby si mohli zpestřit svůj šatník, aniž by museli nakupovat nové oblečení. Každý z nás má doma pěkné kousky, které nenosí a které mohou udělat radost někomu dalšímu. Přineste do Pevnosti poznání maximálně tři kusy oblečení a vyměňte ho za jiné,“ doplňuje Veronika Miklíková z organizace Na mysli.

Organizátoři připomínají, že se festival bude řídit aktuálními epidemiologickými opatřeními. Více informací najdete zde.

 

Kontaktní osoby:
Radoslava Kvasničková                                                           

Manažerka programu Potraviny pro budoucnost Strategie AV21                    

E: kvasnickova@ueb.cas.cz | M: 602 175 579 | T: 585 238 701                                                                   

potravinyav21.cz; olomouc.ueb.cas.cz                                     

 

Viktorie Tenzerová

Ředitelka Na mysli, z. ú.

E: viktorie@namysli.com | M: 777 301 180

www.namysli.com

Zpět