V Olomouci se představí vědec, jenž využívá nanomateriály pro biosenzory či detektory

Pátek 9. prosinec 2016, 8:34 – Text: OK

Olomouc (9. prosince 2016) – Využití nanomateriálů pro přípravu biosenzorů a miniaturních detektorů, díky nimž lze odhalit například biologicky významné látky v tělních tekutinách, znečištění v životním prostředí nebo materiály představující bezpečnostní riziko, bude hlavním tématem další přednášky cyklu Rudolf Zahradník Lecture Series. V aule Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ji ve středu 14. prosince v 11:30 hodin pronese Arben Merkoçi z Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology v Barceloně.

V tuzemsku ojedinělý přednáškový cyklus zaštiťuje ředitel Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) Radek Zbořil. Cílem je představovat akademické obci významné světové vědce z oblasti chemie a materiálových věd. Prof. Merkoçi patří mezi špičkové badatele v oblasti nanotechnologií. Jeho vědecká práce se prolíná s výzkumnými tématy RCPTM, což by mohlo vést k budoucí spolupráci.

S panem profesorem jsem se setkal na konferenci v Číně, přednášel o využití a miniaturizaci nanotechnologií pro vývoj biosenzorů a pro detekování polutantů v životním prostředí. Společně s kolegy vyvinul poměrně jednoduchou, ale velmi propracovanou metodu – miniaturní, lehké, flexibilní a levné detektory nové generace vytvářejí pomocí jednoduchých depozičních postupů, díky nimž nanášejí nanomateriály na různé nosiče, například na papír nebo plasty. Jejich práce se mi velmi líbí, představuje most mezi základním výzkumem a technologickými aplikacemi,“ uvedl zástupce ředitele RCPTM Michal Otyepka.

Podle něj je prof. Merkoçi nejen renomovaným vědcem, ale i skvělým přednášejícím. V Olomouci vystoupí s přednáškou nazvanou Nanobiosensors for diagnostics: from plastic to simple paper-based platforms.

Měl by v ní shrnout současný stav poznání v této oblasti a představit nové směry, mimo jiné metody nanášení uhlíkových nanomateriálů. Rádi bychom s ním hovořili i o možnostech spolupráce, zejména využití námi vyvíjených grafenových derivátů či uhlíkových teček pro pokročilé senzorické aplikace,“ řekl Otyepka.

Prof. Merkoçi publikoval 271 odborných publikací. Je autorem dvou knih, 17 kapitol v knihách a pěti patentů. Je editorem časopisu Biosensors & Bioelectronics.

Prof. Merkoçi bude třináctým hostem olomoucké přednáškové série. V tomto akademickém roce v ní již vystoupil Toshiaki Enoki z Tokyo Institute of Technology, jeden z průkopníků v oblasti magnetismu grafenu a uhlíkových nanostruktur.

Více na http://www.rcptm.com/cs/rcptm-honorary-lecture-series/.

 

Kontaktní osoby:

Michal Otyepka | zástupce ředitele RCPTM | Přírodovědecká fakulta UP
E: michal.otyepka@upol.cz | T: 585 634 764

Martina Šaradínová | tisková mluvčí Přírodovědecké fakulty UP | RCPTM
E: martina.saradinova@upol.cz | M: 773 616 655

Zpět