Ústav molekulární a translační medicíny bude provádět velkokapacitní testy na koronavirus

středa 18. březen 2020, 22:28 – Text: OK

Olomouc (18. března 2020) – V návaznosti na oznámení prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., PhD., na tiskové konferenci ze dne 18. 3. 2020 potvrzujeme, že Laboratoř experimentální medicíny Ústavu molekulární a translační medicíny (ÚMTM) Lékařské fakulty Univerzity Palackého, která je též součástí Fakultní nemocnice Olomouc, je ve finální fázi příprav velkokapacitního testování vzorků na virus SARS-CoV-2 způsobujícího onemocnění COVID-19. Díky úzké spolupráci vědců a největšího zdravotnického zařízení v kraji, v jehož areálu se ÚMTM nachází, bude možné otestovat přes tisíc vzorků denně.

Dnes jsme obdrželi povolení k testování vydané Státním zdravotním ústavem v Praze. Současně připravujeme tým pracovníků, do nějž se zapojí vědci, techničtí i administrativní pracovníci z dalších dvou vědeckých center olomoucké univerzity. Věříme, že nejpozději začátkem příštího týdne budeme připraveni testovat a pomoci v boji s pandemií,“ uvedl ředitel ÚMTM doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum dodá vědecké pracovníky, kteří ovládají potřebné laboratorní techniky. Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů poskytne administrativní podporu, pro kterou v samotném ÚMTM není dostatečná kapacita. Vědecká centra pod vedením ÚMTM vytváří a zaškolují záložní týmy, které umožní budoucí navýšení kapacity a případně náhradu pracovníků, kteří se v první linii boje s infekcí mohou dostat do karantény.

Kontaktní osoba:
Peter Vanek | marketing a komunikace
Ústav molekulární a translační medicíny
E: peter.vanek@upol.cz | M: 775 050 355

Martina Šaradínová | tisková mluvčí vědeckých center
Univerzita Palackého v Olomouci
E: martina.saradinova@upol.cz | M: 773 616 655

Zpět