USA - Merrillův program 2019/2020 - prodloužení termínu podávání přihlášek

Ilustrační foto: Frank Mckenna, Unsplash.com
úterý 22. leden 2019, 11:09 – Text: -sb-

Merrillův program 2019/2020 - výběrové řízení na semestrální studijní pobyty na partnerských školách v USA - TERMÍN PRODLOUŽEN DO 11. 2. 2019

Zahraniční oddělení UP prodlužuje termín pro podání žádostí ke studiu v USA v rámci Merrillova programu z důvodu aktuálního rozšíření portfolia partnerských škol.

Zájemci z řad studentů UP, vyjma studentů LF, občané ČR, se mohou informovat o podmínkách na Zahraničním oddělení UP, Křížkovského 8.

Přihlášku s požadovanými přílohami (motivační esej, CV, přehled studijních výsledků, doporučení) je možné odevzdat osobně paní Zuzaně Hamdanieh nebo zaslat e-mailem na adresu zuzana.hamdanieh@upol.cz do pondělí 11. února 2019 včetně.

Zájemci mohou počítat s odpuštěním školného a finančním příspěvkem od UP k úhradě bydlení a stravného, nicméně potřeba finanční spoluúčasti studenta pro pokrytí cestovních nákladů, kapesného, vízového poplatku zůstává.