UPOL - Nabídka jazykové a interkulturní přípravy v roce 2018/2019

Pátek 10. srpen 2018, 15:54 – Text: -tk-

Milí studenti,

 

přinášíme Vám aktuální nabídku jazykové a interkulturní přípravy v akademickém roce 2018/2019 určené studentům FF UP (v případě stáží také čerstvým absolventům) vyjíždějícím v LS 2018/2019 na studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu Erasmus+ nebo jiného dotačního titulu. Tato příprava cílí na rozvoj a získání jazykových a interkulturních dovedností studentů a posílení jejich sociální a kulturní integrace během zahraniční mobility či budoucího profesního uplatnění se v zahraničí. 

 

Podrobnosti o přípravných kurzech naleznete na posteru níže. 

Zpět