Univerzita Palackého získala dotaci na projekty ochrany práv průmyslového vlastnictví

Středa 14. prosinec 2016, 8:48 – Text: OK

Olomouc (14. prosince 2016) – Jednotlivá vědecká pracoviště Univerzity Palackého v Olomouci nyní mohou snížit své náklady na zajištění průmyslově právní ochrany vynálezů o 50 procent. Díky finanční podpoře Agentury pro podnikání a inovace může Univerzita Palackého při přihlašování vynálezů, ochranných známek a užitných nebo průmyslových vzorů ušetřit více než 5 milionů korun.

„Na Univerzitě Palackého v Olomouci je vyvíjeno mnoho vynálezů, které mají veliký společenský potenciál. Pro mnohé z nich je však obtížné získat finance na zajištění odpovídající průmyslově právní ochrany, protože projekt, díky kterému byly vytvořeny, již skončil nebo v něm na ochranu nejsou dostatečné prostředky. Těmto nápadům nyní můžeme pomoci zajistit odpovídající ochranu s poloviční úsporou,“ uvedl Filip Auinger, business development manager Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého. „Podmínky omezují užití dotace jen na určité výsledky, oblasti projektů musejí splňovat určitou klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE),“ dodal.

Pro více informací kontaktujte Vědeckotechnický park Univerzity Palackého na e-mailu patenty@vtpup.cz či telefonu 585 631 420. Informace jsou k dispozici také na webových stránkách www.vtpup.cz.

 

Kontaktní osoba:

Ing. Filip Auinger | business development manager

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci
E: filip.auinger@vtpup.cz | T: 585 63 1448, 734 261 373

Zpět