Univerzita Palackého vydala knihu o olomouckých Němcích

Repro: Žurnál UP
Středa 9. prosinec 2020, 8:00 – Text: (map)

Zájemci o olomouckou regionální historii se mohou těšit na nový knižní titul. Vydavatelství UP vydalo knihu Martina Hájka, absolventa katedry historie filozofické fakulty, s názvem Olomoučtí Němci 1918–1938. 

Monografie se věnuje široké paletě témat týkajících se života německé menšiny v Olomouci za první republiky – komunální politice, školství, spolkům i německojazyčnému tisku. Pozornost autor směřuje také k německé veřejné knihovně, která byla ve své době významnou kulturní institucí. V knize jsou představeny i tehdejší významné osobnosti olomoucké komunální politiky, a čtenáři si tak mohou udělat obrázek nejen o životě olomouckých Němců, ale i o česko-německých vztazích v jazykově smíšeném prostředí města.

„Když se bavíme o Němcích u nás, většina z nás si vybaví pohraničí. Nesmíme ale zapomínat, že zde existovaly i jazykové ostrovy, jakými byla například Olomouc. V době první republiky zde německá menšina tvořila až čtvrtinu obyvatel města. Dnes se o tom moc neví, a proto jsem chtěl tuto pozapomenutou kapitolu dějin města připomenout,“ uvedl Martin Hájek.

Kniha je vydáním disertační práce, kterou psal v letech 2014–2018 na katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého pod vedením emeritního profesora Pavla Marka. Podle něj je Hájkova monografie velmi zdařilou vědeckou studií. „Prokazuje schopnost autora stanovit si výzkumné téma, cíle výzkumu, nalézt a vyčerpat adekvátní pramenné zdroje, a na základě jejich analýzy vystavět odborný výklad a dospět k jasným závěrům svého bádání. Publikace najde čtenáře a vyvolá pozitivní ohlas jak v odborné veřejnosti, tak mezi obyvatelstvem regionu. Její badatelský přínos je mimo veškeré pochybnosti,“ uvedl. Publikaci je možno si koupit na e-shopu Vydavatelství Univerzity Palackého. Více ZDE.

Martin Hájek vystudoval historii na Masarykově univerzitě v Brně. Doktorské studium obecných dějin absolvoval na Univerzitě Palackého v Olomouci. Zabývá se především německou menšinou v Olomouci a věnuje se česko-německým vztahům v době první Československé republiky. Je autorem knih Odsun Němců z Olomouce (2013) a Vrahovice v moderní době. Dějiny obce v letech 1885–1973 (2019).

Zpět