Univerzita Palackého nabídne školám edukativní aplikaci ZEDA

Čtvrtek 8. červenec 2021, 8:26 – Text: OK

Olomouc (8. července 2021) Říká se jí ZEDA. Jde o zábavnou edukativní aplikaci, jejímiž uživateli budou učitelé a žáci základních škol. ZEDA nabídne více zábavy, více technologií a výměnu biflování za reálné zkušenosti. Na jejím vzniku se podílí pedagogická a přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (UP) v součinnosti s univerzitním Vědeckotechnickým parkem. Poprvé se ZEDA představí na Státním hradě Bouzov, od podzimu ji bude testovat pětašedesát škol.

Aplikace všeho druhu jsou šlágrem posledních let. Hitem se v tomto ohledu může stát i ZEDA. Vzniká na Univerzitě Palackého v Olomouci a najde využití ve výuce. Jedná se o jednoduchou aplikaci, která funguje na počítači, mobilu nebo tabletu, a to bez ohledu na použitý operační systém. Umožní výuku metodou hry, ve které uživatelé, tedy žáci, dostávají úkoly a hry od svých učitelů.

Pedagogická fakulta připravuje herní a především vzdělávací obsah ZEDy tak, aby hra byla využitelná ve škole v různých předmětech. „ I když ji budeme primárně testovat na předmětech přírodopis a dějepis, cílíme v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem do všech předmětů základních škol. Část z obsahů školám nabídneme, část si pak budou pedagogové vytvářet sami. Různé moduly si budou moci vkládat na základě předmětů, které vyučují,“ uvedl hlavní řešitel projektu Štefan Chudý, ředitel Ústavu pedagogiky a sociálních studií Pedagogické fakulty UP.

Svá specifika si učitelé budou moci připravovat již od září, a to na základě vzorových modů. Právě s novým školním rokem začne testování na pětašedesáti školách, které o aplikaci již projevily zájem. Potrvá do konce kalendářního roku. Unikátně se však bude zkoušet moderní vzdělávací platforma už během prázdnin. „V rámci nové spolupráce dochází ke spojení znalostí společenských věd, pedagogiky, moderních technologií s geniem loci hradu Bouzov,“ doplnil Štefan Chudý.

Zábavná edukativní aplikace je určená primárně těm učitelům, kteří chtějí motivovat žáky, a proto hledají atraktivní metody a formy výuky. „Metodou hry povedou žáky k získávání nových informací přímo ve městě a v přírodě. Po proběhlém pandemickém školním roce je tato nabídka pro školy o to atraktivnější. Dostaneme tak žáky ven,“ řekl Štefan Chudý.

Oproti školní výuce přináší aplikace ZEDA možnost pracovat s moderními trendy ve vzdělávání, které motivují žáky k seberozvoji. Na rozdíl od klasického vzdělávání doma nebo ve škole nabízí pohyb a nové poznatky včetně interakce s ostatními spolužáky. „Aplikace se dá využít v mnoha předmětech. Je ji možné využít při venkovní výuce, v rámci vyučovací hodiny, při kombinované výuce, na výletě, na exkurzi či jako domácí úkol,“ vypočetl řešitel projektu Štefan Chudý.

Původní myšlenka vytvořit edukativní hru vznikla zhruba před rokem na Pedagogické fakultě UP, z níž také vzešel projekt, který prostřednictvím programu Proof-of-Concept v rámci projektu GAMA2 podpořila Technická agentura České republiky. Aplikace by však nevznikla bez spolupráce s Přírodovědeckou fakultou UP (PřF) a Vědeckotechnickým parkem UP. Pod vedením Rostislava Nétka z katedry geoinformatiky PřF UP nyní pracují na specifikách softwarové podpory tamní doktorandi, a to ve spolupráci s odborníky z Vědeckotechnického parku UP. Projekt se právě nachází v gama testovací verzi, od září začne beta testovací verze přímo na školách. Aplikaci, k níž licenci bude vlastnit Univerzita Palackého, by školy měly mít k dispozici v lednu 2022. Další informace je možné nalézt na www.zeda.cz.

 

 

Kontaktní osoby:

Doc. Štefan Chudý | ředitel Ústavu pedagogiky a sociálních studií | Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci | E: stefan.chudy@upol.cz | M: 776 041 713

Dr. Ing Petr Kubečka | zastupující ředitel | Vědeckotechnický park UP |
E: petr.kubecka@upol.cz | M: 734 265 043

Zpět