Studenti letní školy se v Olomouci pokusí zvládnout humanitární katastrofu

pátek 8. září 2017, 10:37 – Text: OK

Olomouc (8. září 2017) Teorie a praxe humanitární pomoci bude tématem letní školy, kterou od 13. do 15. září v Olomouci uspořádá Cyrilometodějská teologická fakulta ve spolupráci s Fakultou zdravotnických věd Univerzity Palackého a Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje. Součástí programu bude simulace humanitární katastrofy, při které si účastníci otestují jednotlivé kroky při zajišťování pomoci lidem postiženým živelnou pohromou nebo válečným konfliktem.

Program zahajovacího dne bude zaměřen na teoretická východiska humanitární práce a Projektu Sphere, který obsahuje znalosti a zkušenosti mezinárodních humanitárních organizací. Zde se účastníci mimo jiné seznámí s Humanitární chartou a s minimálními standardy pro základní oblasti humanitární pomoci, jako je zásobování vodou, potravinová pomoc, nouzové přístřeší či zdravotní péče.

Záchranu lidských životů, zajištění základních potřeb nebo poskytnutí hygienické a zdravotnické péče si účastníci o den později vyzkoušejí v areálu bývalých vojenských kasáren v Olomouci-Neředíně. „Ve spolupráci s olomouckým velitelstvím hasičského záchranného sboru budou plnit konkrétní úkoly od stavění přístřeší přes poskytování zdravotní péče až po zajištění potřebného množství vody a potravin pro daný počet lidí. Budou zároveň čelit různým překážkám, a přiblíží si tak situaci reálného průběhu humanitární pomoci,“ uvedla Květoslava Princová z pořádající Katedry křesťanské a sociální práce CMTF UP.

Třetí den bude věnován podrobnému hodnocení, kterého se zúčastní i odborníci z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. V závěru představí zástupci CMTF UP magisterský program Mezinárodní humanitární a komunitní sociální práce. Ve čtvrtek večer se budou studenti moci zapojit také do neformálního dobrovolného programu.

Teoretická příprava a evaluace proběhne 13. a 15. září vždy dopoledne v prostorách katedry křesťanské sociální práce na třídě Svobody č. 8, simulace záchranných akcí je připravena na středu 14. září v neředínském areálu od 9 do 16 hodin.

Letní škola humanitární pomoci je určena především studentům nastupujícím do prvního ročníku magisterského studia Mezinárodní humanitární a komunitní sociální práce, která se vyučuje na cyrilometodějské teologické fakultě. Přihlásit se mohli i absolventi podobných oborů z jiných vysokých škol a budoucí uchazeči o studium. V tomto ročníku počítají organizátoři s 36 účastníky.

Kontakt pro média:
Květoslava Princová | odborná asistentka Katedry křesťanské sociální práce | Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého
E: kvetoslava.princova@upol.cz | T: 585 637 191

Vojtěch Vodseďálek | odborný pracovník | Děkanát CMTF UP
E: vojtech.vodsedalek@upol.cz | M: 605 362 578