Soutěž o udělení Juniorského grantu UP

Ilustrační foto: G. Knýblová
Pátek 16. březen 2018, 10:52 – Text: DA

Dne 16. března 2018 vyhlásil rektor Univerzity Palackého v Olomouci 1. ročník soutěže o udělení Juniorského grantu Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem soutěže je podpořit excelentní výzkum mladých akademických a vědeckých pracovníků do 37 let se zahraničními zkušenostmi z postdoktorální stáže při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří a rozvinutí nezávislého vědeckého programu.

Soutěž se řídí pravidly stanovenými Vnitřní normou UP č. R-B-18/10.

Termín podání návrhů projektů je do 10. 5. 2018 do 15:00 hodin. Návrh projektu se podává pouze v elektronické podobě ve formátu PDF prostřednictvím oddělení vědy a výzkumu Rektorátu UP na e-mailovou adresu vladimira.kalova@upol.cz.

Veškeré informace jsou dostupné v příloženém souboru.

Zpět