Psychologové z Univerzity Palackého se podílejí na mezinárodním výzkumu e-koloběžek

Pondělí 20. červenec 2020, 7:55 – Text: OK

Olomouc (17. července 2020) – Elektrické koloběžky jsou novým fenoménem. Budou nám dobře sloužit a pomáhat při přemísťování po městě? Budeme díky nim mobilnější a ekologičtější? Nebo nás začnou obtěžovat, když se jim jako chodci budeme muset vyhýbat a začneme o ně zakopávat na chodnících? I na tyto otázky by měl přinést odpovědi mezinárodní průzkum belgického dopravního institutu VIAS. Uskutečňuje se v několika zemích a jeho cílem je zmapovat chování a zkušenosti uživatelů e-koloběžek v městském provozu. V České republice je garantem výzkumu Univerzita Palackého.

Zkušenosti s e-koloběžkami budou zkoumat psychologové z Filozofické fakulty UP. Ti také vyzývají zájemce, aby se zapojili do tohoto výzkumu. „Připravili jsme pro veřejnost dotazník, v němž se budeme ptát na konkrétní zkušenosti s e-koloběžkami. Oslovit přitom chceme jak ty, kteří tento dopravní prostředek aktivně využívají nebo se na to chystají, tak i ty, které tento způsob dopravy neláká, ale potkávají se s ním při svém každodenním pohybu po městě,“ vysvětluje Matúš Šucha z katedry psychologie FF UP. Vyplnění dotazníku trvá asi 15 až 25 minut. „Neexistují zde žádné správné nebo chybné odpovědi. Podstatné jsou osobní zkušenosti a názory,“ připomíná psycholog a dodává, že jde o první velký mezinárodní průzkum na toto téma. Odkaz na dotazník najdete zde.

Pro města, včetně Olomouce, je tato problematika více než aktuální, protože kdo se dnes chce svézt na elektrické koloběžce, nemusí ji vlastnit. Stačí využít službu sdílených 
e-koloběžek, které se masivně rozšiřují po mnoha evropských městech. Vedle pozitivních zkušeností, kdy je možné se snadno a ekologicky dostat z jednoho místa do druhého, přibývá i poznatků negativních. Města se snaží vymezit plochy, kde je možné e-koloběžky odkládat, a některá zavádějí i pravidla, kam se na elektrické koloběžce smí a kam ne.

„Výsledky výzkumu budou k dispozici v průběhu podzimu a poskytnou informace ohledně názorů občanů České republiky na nový fenomén e-koloběžek v našich městech a srovnání s názory občanů dalších evropských zemí,“ uzavírá Matúš Šucha z FF UP.

 

Kontaktní osoba:
Matúš Šucha | katedra psychologie
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
E: matus.sucha@upol.cz | M: 777 597 665

Zpět