Programy CŽV ve dnech 14.–23. 10. se uskuteční v online formě

Sobota 10. říjen 2020, 19:00

Dovolujeme si vás informovat, že v reakci na současnou situaci a zrušení kontaktní výuky na UP ve dnech 12.–25. 10. se naplánované programy CŽV pro zaměstnance UP uskuteční v online formě. Aktuálně nabízené programy naleznete níže, přihlašování na ně je stále možné. Bližší informace k připojení budou přihlášeným zájemcům zaslány s dostatečným předstihem.

Ohledně dalších podrobností a detailů se můžete dotazovat na e-mailu: czv@upol.cz. Těšíme se na vaši účast! Tým CŽV

Název programu CŽV Lektor Termín Čas  
Didaktická inspirace do výuky – metody a aktivity Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D. 14. 10. 8:30–12:30 Informace + Přihlášení
Základy mindfulness – všímavosti pro zmírnění stresu a napětí Mgr. Barbora Kvapilová 14. 10. 14:00–17:00 Informace + Přihlášení
Základy mindfulness – všímavosti 2 – prohloubení technik mindfulness meditace Mgr. Barbora Kvapilová 15. 10. 11:00–13:15 Informace + Přihlášení
Možnosti využití IT nástrojů v online výuce Mgr. Jan Staněk 19. 10. 13:00–16:15 Informace + Přihlášení
Školení pro zaměstnance – MOODLE pro začátečníky Mgr. Bohdana Řeháková 20. 10. 9:00–11:30 Informace + Přihlášení
Tvorba webových stránek – tvorba responzivního webu (Bootstrap) Mgr. Jan Staněk 20. 10. 13:00–16:15 Informace + Přihlášení
Mediální výchova a gramotnost 21. století Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D. 21. 10. 8:30–12:30 Informace + Přihlášení
Kde je hranice plagiátorství a Contract cheating neboli práce psané na zakázku Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.
Ing. Veronika Králíková
23. 10. 9:30–13:00 Informace + Přihlášení
Zpět