Profesor

Pátek 28. květen 2021, 9:00

Děkan Přírodovědecké fakulty vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka Profesor.
Obor/specializace: Biofyzika

Počet obsazovaných míst: 1
Pracoviště: CRH - Oddělení biofyziky
Úvazek: 1,0
Místo výkonu práce: Šlechtitelů 27, Olomouc
Termín nástupu: 01.07.2021

Popis pracoviště

www.cr-hana.eu

Pracovní náplň

Pedagogická a organizační oblast:

 • Přímá účast na uskutečňování výuky na oddělení biofyziky CRH/katedře biofyziky, tj. vedení přednášek, cvičení, seminářů či samostatných studentských prací. Zajištění všech činností souvisejících s výukou (zkoušky, zápočty, zadávání výsledků do elektronického systému univerzity aj.).
 • výuka předmětů Bioelektrické jevy a Biologické experimenty in silico
 • Vedení a oponování kvalifikačních prací (bakalářských, diplomových a disertačních).
 • Působení ve zkušebních komisích (zkoušky a státní závěrečné zkoušky).
 • Vytváření, rozvoj a garance předmětů pro bakalářský, magisterský a doktorský stupeň studia studijního programu Biofyzika
 • Participace na koncipování studijních programů a na rozvoji akreditovaných studijních programů.
 • Organizace doktorského studia studijního programu Biofyzika a zahraničních stáží studentů v rámci programu Erasmus
 • Podíl na řešení koncepčních a organizačních problémů odd. biofyziky CRH/katedry biofyziky.
 • Účast na vědeckých radách (v případě jmenování).

 Vědecká a publikační oblast:

 • Samostatná vědecko-výzkumná a publikační činnost v oblasti biofyziky.
 • Praktická zkušenost s matematickým modelováním biologických procesů a metodami detekce fyziologického stavu rostlin pomocí biofyzikálních neinvazivních metod
 • Školení doktorandů a podpora rozvoje jejich výzkumné a publikační činnosti.
 • Spolupráce na vědecko-výzkumných úkolech řešených na pracovišti.
 • Aktivní účast na vědeckých konferencích v tuzemsku a zahraničí.
 • Aktivní účast při podávání a řešení vědeckých grantů

Kvalifikační požadavky

 • Úspěšné ukončení jmenovacího řízení v oboru biofyzika
 • Profesní zaměření na biofyziku
 • Praxe ve vědecké a pedagogické činnosti
 • Publikační činnost v oboru biofyzika
 • Velmi dobrá znalost anglického jazyka

Co nabízíme

 • Stabilní zázemí a přátelské pracovní prostředí
 • Špičkové vybavení pro výuku i výzkum
 • Příspěvek na stravování a další benefity
 • Možnost vzdělávání a kariérního růstu

Dokumenty k výběrovému řízení

Strukturovaný profesní životopis v českém jazyce

Sken dokladu o dosaženém vzdělání

Přehled nejvýznamnějších výzkumných aktivit/publikační činnosti za posledních 5 let/účasti na projektech

Požadované dokumenty v elektronické formě uchazeč vkládá do přihlašovacího formuláře

Kontaktní osoba

Petrželová Dagmar, Mgr., dagmar.petrzelova@upol.cz, +420585634003


Chci odpovědět na nabídku


Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je 29.06.2021.


Poznámka

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.

Zpět