Přírodovědecká fakulta UP nabízí dvacítku nových vzdělávacích kurzů pro středoškolské učitele

Pondělí 31. srpen 2020, 11:01 – Text: OK

Olomouc (31. srpna 2020) O více než dvě desítky nových akreditovaných kurzů dalšího vzdělávání rozšířila Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (UP) svoji nabídku zaměřenou na středoškolské učitele a pedagogické pracovníky. Tímto způsobem se jim snaží předat nejnovější poznatky z různých oborů přírodních věd.

 

Akreditované kurzy dalšího vzdělávání jsou součástí programu celoživotního vzdělávání, ve kterém mají středoškolští učitelé aktuálně k dispozici 20 osmihodinových, jeden pětihodinový a dva čtyřhodinové kurzy.

„Na jaře jsme iniciovali akreditaci kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které se do té doby konaly pouze na katedře geografie. I přes všechny problémy způsobené koronavirovou pandemií se nám podařilo akreditovat mnoho kurzů z téměř všech oblastí přírodních věd. V nejbližších dnech očekáváme akreditaci ještě dalších devíti kurzů z informatiky, které mohou uspokojit poptávku po IT vzdělávání na středních školách,“ uvedl Karel Hron, proděkan pro vnější vztahy.

 

Nové kurzy jsou zaměřeny například na geologickou stavbu Olomouce a jejího okolí, tuzemskou energetiku, poznávání minerálů, praktické využití statistiky, moderní trendy ve výuce chemie či elektronovou mikroskopii. Přírodovědecká fakulta je nabízí pedagogům ze středních škol. Jako první byly osloveny tzv. fakultní školy, tedy střední školy, které s fakultou dlouhodobě spolupracují. Do programu se ale mohou zapojit i ostatní střední školy, které vyučují předměty zaměřené na přírodní vědy.

 

„Naší hlavní motivací je nabídnout středním školám nejnovější poznatky z přírodních věd. Je to svým způsobem služba fakulty důležitým partnerům, kterými pro nás střední školy bezesporu jsou. Slibujeme si od toho, že tak učitelé budou moci zprostředkovat svým žákům nejnovější trendy v oborech přírodních věd, a v návaznosti na to doufáme též ve vyšší zájem studentů o studium na naší fakultě. Prostřednictvím kurzů také chceme se středoškolskými učiteli navázat dlouhodobější vztah,“ podotkl Karel Hron.

 

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci realizuje pro pedagogické pracovníky středních škol akreditované kurzy dalšího vzdělávání zařazené pod celoživotním vzděláváním již řadu let. Akce jsou nabízeny v návaznosti na potřeby škol a jejich obsah je tvořen v souladu s nejaktuálnějšími poznatky z daných oborů. Více informací naleznete na czv.prf.upol.cz.

 

Kontaktní osoba:
Šárka Chovancová | redaktorka
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
E: sarka.chovancova@upol.cz | M: 776 095 547

Zpět