Preventivní programy, na kterých se podílí Univerzita Palackého, pomohou dětem předcházet duševním poruchám

Pondělí 28. červen 2021, 15:35 – Text: OK

Olomouc (28. června 2021) Schopnost identifikovat a zvládat náročné psychické stavy, které u dětí v období rané adolescence mohou vést k vážným duševním poruchám. Tomuto tématu se bude věnovat Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (PdF UP) a společnost Podané ruce, o. p. s., prostřednictvím projektu, který podpořil program Evropského hospodářského prostoru a státní rozpočet ČR. Preventivními programy projektu projde během následujících tří let přes tisíc žáků. Obsahem konceptu je i vzdělávání učitelů v dané problematice a osvěta mezi rodiči zapojených žáků.

„Uvědomujeme si, že pubescence je náročným obdobím v životě dospívajících, které z vývojového hlediska může podmínit vznik a rozvoj řady psychických problémů. Proto jsme se v rámci našeho projektu rozhodli posílit u dětí schopnost rozpoznávat duševní poruchy a situace, které je mohou iniciovat. Hodláme tak učinit především formou interaktivních preventivních programů,“ řekl hlavní řešitel projektu Tomáš Čech z Ústavu pedagogiky a sociálních studií PdF UP. Aktuálnost a důležitost tohoto projektu podle něj umocňuje i celosvětová pandemická situace, která děti a mladistvé staví do nových situací včetně sociálního odloučení, což vede ke zvýšenému výskytu psychických problémů.

Projekt s názvem Primární prevence duševních poruch u dětí v období rané adolescence tak cílí na rozvoj znalostí a kompetencí dospívajících v problematice duševního zdraví, schopnosti identifikovat a zvládat náročné psychické stavy, které mohou vést k vážným duševním poruchám. Součástí konceptu je i vzdělávání učitelů v dané problematice a osvěta mezi rodiči zapojených žáků. Aktivity projektu jsou směřovány do základních škol Olomouckého a Jihomoravského kraje. Během tří let mají být do projektu zapojeny desítky škol, kde preventivními programy projde přes tisíc žáků.

Centrum prevence v Brně působí již 27 let. Zkušenosti teď chceme zúročit v přípravě preventivního programu pro žáky, který je koncipován interaktivní formou. Skládá se ze dvou setkání a žáci si prostřednictvím různých aktivit uvědomí důležitost emocí a duševního zdraví. Zároveň je obeznámíme se základními duševními poruchami. V programu se zaměříme také na první psychickou pomoc, pojmenování funkčních strategií zvládání stresu a uchování duševního zdraví z dlouhodobé perspektivy,“ uvedla koordinátorka a lektorka projektu Dagmar Hájková ze společnosti Podané ruce, o. p. s.

Oba odborníci zdůraznili, že stěžejní cílovou skupinou však nejsou jen žáci, ale i jejich rodiče a učitelé. „Pokud chceme, aby efekt našich programů byl co nejvyšší, je zásadní posílit v této problematice také dílčí znalosti a dovednosti nejbližších osob v životě dospívajícího žáka. Tým psychologů a pedagogů z Pedagogické fakulty UP proto připravuje workshopy a osvětová setkání pro učitele a rodiče dětí. Především s cílem, aby byli schopni identifikovat případné problémy žáka a věděli, jak v dané situaci správně reagovat a kde vyhledat odbornou pomoc,“ upřesnil Tomáš Čech.

Východiskem pro přípravu programů pro děti a následných vzdělávacích aktivit bude výzkum zaměřený na rizika vzniku duševních poruch u žáků v období rané adolescence. Řešitelé projektu se zavázali i k průběžnému vyhodnocování efektivity programů. O uvedené problematice budou dále diskutovat také v rámci několika odborných workshopů a konferencí, jichž se zúčastní tuzemští i zahraniční odborníci.

Finanční podporu na realizaci tříletého projektu s názvem Primární prevence duševních poruch u dětí v období rané adolescence, registrační číslo ZD-ZDOVA1-011, získala Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci v rámci programu Zdraví, který je spolufinancován z Fondů EHP (Evropského hospodářského prostoru).

Více o projektu:
https://www.pdf.upol.cz/predup

 

Kontaktní osoby:
Tomáš Čech | hlavní řešitel projektu
Ústav pedagogiky a sociálních studií | Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci E: tomas.cech@upol.cz | M: 777 193 574

Dagmar Hájková | koordinátorka projektu při SPR
Společnost Podané ruce, o.p.s., Centrum prevence v Brně
E: hajkova@podaneruce.cz | M: 775 436 653

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)