Právnická fakulta UP bude v zimním semestru učit bezkontaktně

Pátek 4 září 2020, 15:17 – Text: OK

Olomouc (4. září 2020) – Vedení Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci rozhodlo, že veškerou výuku v zimním semestru bude realizovat bezkontaktní formou. Důvodem je současný nepříznivý vývoj epidemiologické situace a snaha zajistit v maximální možné míře bezproblémový průběh nadcházejícího semestru, především souvislou kvalitní výuku. Učit se na fakultě začne podle harmonogramu akademického roku za dva týdny. Přijaté rozhodnutí neznamená uzavření budov fakulty.

Vedení fakulty o přechodu na bezkontaktní výuku již informovalo své zaměstnance a studenty. „Není to ideální řešení, ale vzhledem k situaci ideální varianta neexistuje. Považuji za rozumnější a z hlediska předvídatelnosti průběhu zimního semestru za zodpovědnější učinit toto rozhodnutí již nyní, kdy do začátku semestru máme určitý čas se na bezkontaktní výuku připravit. Vyhneme se tím značné nejistotě, která by prezenční výuku neoddělitelně provázela,“ vysvětlil Václav Stehlík, děkan olomoucké právnické fakulty.

Bezkontaktní výuka se má podle děkana v nadcházejícím semestru co nejvíce blížit té klasické, vyučovat se bude podle standardního rozvrhu pro prezenční výuku. „Výuka se uskuteční na vybraných platformách v reálném čase. Možné budou samozřejmě individuální konzultace s vyučujícími, otevřená bude i fakultní knihovna,“ doplnil děkan s tím, že přijaté rozhodnutí v tuto chvíli v žádném případě neznamená uzavření fakultních budov. Na jejich provoz se budou vztahovat aktuálně platná hygienická opatření.

V současné době právnická fakulta intenzivně dokončuje přípravy na online výuku. Podrobnější informace získají zaměstnanci a studenti příští týden. K dnešnímu dni Právnickou fakultu UP studuje 1635 posluchačů. Výuka v zimním semestru začne 21. září a má skončit 18. prosince.

Obdobná opatření aktuálně Univerzita Palackého v Olomouci plošně nechystá, nicméně je v příštích týdnech připravena reagovat na další vývoj, a to včetně případného přechodu na částečnou či plně online výuku. Specifická opatření v souvislosti s epidemií covid-19 pak stejně jako v předchozím období zůstávají vzhledem k různorodosti struktury jednotlivých studijních programů v režii fakult, například Lékařská fakulta UP je za současné epidemiologické situace připravena zahájit plnohodnotnou prezenční výuku. Vedení univerzity situaci permanentně monitoruje a je v úzkém kontaktu s krajskou hygienou stanicí, Fakultní nemocnicí Olomouc a dalšími subjekty.

 

Kontaktní osoba za PF UP:
Eva Hrudníková
Právnická fakulta UP | Oddělení komunikace a vnějších vztahů
E: eva.hrudnikova@upol.cz | T: 585 637 507 | M: 775 680 257

Zpět