Povodně v Olomouci 20 let poté. Vzpomínat se bude na přírodovědecké fakultě

pátek 2. červen 2017, 11:03 – Text: OK

Olomouc (2. června 2017) – Vzpomínky pamětníků, vystoupení odborníků, promítání dokumentárního filmu i vernisáž výstavy. To vše bude součástí vzpomínkového odpoledne s názvem Povodně v Olomouci 20 let poté, které se uskuteční 8. června od 15:30 v aule Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Zváni jsou zájemci z řad široké veřejnosti, kteří mohou přinést dobové fotografie nebo dokumenty.

Pořádáme mnohé akce, jejichž cílem je popularizovat geografii. Protože v našem oboru nelze pominout ani povodně, a od těch v moderních dějinách Olomouce nejničivějších uplynulo 20 let, rozhodli jsme se toto jubileum připomenout. Díky našim hostům z Českého hydrometeorologického ústavu, Magistrátu města Olomouce nebo Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje se účastníci mimo jiné dozvědí, co povodně těmto institucím daly a vzaly. Jejich zástupci nám prozradí, jak se jejich práce za uplynulá dvě desetiletí změnila a zda se již nacházíme v situaci, kdy se Olomoučané nemusejí záplav obávat,“ uvedla Irena Smolová z Katedry geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Středomoravské pobočky České geografické společnosti, jež akci pořádá.

Prostor dostanou i obyvatelé Olomouce. V rámci diskuzního panelu na téma Město, lidé a voda v krajině budou moci během tříminutového vystoupení sdělit, jak velká voda v roce 1997 zasáhla do jejich života. „Zúčastnit se mohou i studenti. Někteří se třeba v roce 1997 narodili nebo záplavy ovlivnily osudy jejich rodin. O své příběhy se mohou podělit i ostatní,“ zve zájemce Smolová. Setkání podle ní zarámuje úvodní promítání dokumentu, který v Olomouci během povodní vznikl, a závěrečná vernisáž s názvem Povodně 1997 v Olomouci.

Záplavy představují pro geografy i odborné téma. Zabývají se zejména tím, jak aktivity lidí ovlivňují průběh povodní. „Zajímá nás, zda změny, které člověk v krajině udělal, například zvyšují následky povodní a zda je protipovodňová ochrana účinná. Všímáme si ale i toho, co v krajině vzniká po povodních. Obdobně jako ekologové podporujeme přírodě blízká protipovodňová opatření. S protipovodňovou ochranou se ale začalo dost pozdě, a byť uplynulo 20 let, dostalo se jen na některé dílčí etapy. Zdaleka nejsme ve fázi, kdy bychom v Olomouci mohli být klidní,“ domnívá se geografka.

Vzpomínkové odpoledne se uskuteční symbolicky na Medarda, k němuž se váže známá lidová pranostika. Právě výrazné srážky stály za povodněmi před 20 lety. Do Olomouce velká voda s neobvykle ničivou silou vtrhla v noci na 9. července 1997. V paměti ji mají i olomoučtí geografové, kteří tehdy sídlili na třídě Svobody. „Zařízení a dokumenty z přízemí se musely stěhovat a část archivu byla zaplavena. Naše katedra ale naštěstí žádné velké škody neutrpěla,“ dodává Smolová.

Bližší informace najdou zájemci na webu katedry. Mohou zde vyplnit i registrační dotazník.

 

Kontaktní osoba:

Irena Smolová
Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého | Katedra geografie
E: irena.smolova@upol.cz | M: 775 772 315