Odborný asistent / Odborná asistentka

Pátek 14. leden 2022, 8:00

Děkan Přírodovědecké fakulty vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka Odborný asistent / Odborná asistentka.
Obor/specializace: Ochrana přírody a udržitelný management ekosystémů

Počet obsazovaných míst: 1
Pracoviště: Katedra rozvojových a environment.studií
Úvazek: 1,0
Místo výkonu práce: 17. listopadu 12, Olomouc
Termín nástupu: 01.09.2022

Popis pracoviště

www.development.upol.cz

Pracovní náplň

Pedagogická a organizační oblast 

 • Přímá účast na uskutečňování výuky studentů v rámci studijních programů Katedry rozvojových a environmentálních studií (garantování předmětů, vedení přednášek, cvičení, seminářů, exkurzí a samostatného studia studentů zejména v oblasti ochrany přírody a udržitelného managementu ekosystémů). Zajišťování všech pedagogických a organizačních činností souvisejících s výukou.
 • Zajištění pravidelných konzultačních hodin pro studenty.
 • Vedení a oponování studentských kvalifikačních prací.
 • Působení ve zkušebních komisích (pro přijímací a státní závěrečné zkoušky).
 • Vytváření a garance předmětů pro bakalářský a magisterský stupeň studia dle aktuálních potřeb katedry.
 • Aktivní participace na rozvoji akreditovaných a koncipování nových studijních programů katedry.
 • Podíl na rozvoji pedagogické spolupráce s jinými akademickými pracovišti, podíl na rozvoji zahraničních vztahů katedry a na internacionalizaci studia v rámci aktivit katedry a fakulty.
 • Pedagogicko-výzkumné hostování na zahraničních institucích (např. v rámci programu Erasmus).
 • Podíl na řešení koncepčních a organizačních úkolů katedry.
 • Aktivní účast na pedagogických a vzdělávacích akcích katedry a fakulty (např. Dny otevřených dveří, akce typu Noc vědců apod.).
 • Účast v pedagogických komisích a radách (v případě jmenování) v působnosti fakulty a UP.

  Vědecká a publikační činnost 

 • Samostatná vědecko-výzkumná a publikační činnost v oblasti environmentálních studií, ochrany přírody a udržitelného managementu ekosystémů.
 • Spolupráce s vedoucím katedry a ostatními členy katedry na rozvoji vědecko-výzkumných aktivit.
 • Odborná spolupráce s doktorandy a podpora rozvoje jejich výzkumné a publikační činnosti.
 • Aktivní účast na vědeckých a odborných konferencích a obdobných akcích zaměřených na rozvoj vědy a výzkumu v ČR a zahraničí.
 • Zpracování recenzních, oponentních a odborných posudků na environmentální problémy, na publikační výstupy či na projektové záměry (v případě vyžádání).
 • Aktivní příprava projektových přihlášek do vědecko-výzkumných programů s cílem získání grantové podpory pro vlastní vědecko-výzkumnou činnost.
 • Členství v oponentních radách a odborných panelech v oblasti vědy a výzkumu (v případě jmenování).
 • Samostatná popularizace vědy a výzkumu zejména v oblasti environmentálních studií, ochrany přírody a udržitelné správy ekosystémů.

Kvalifikační požadavky

 • Titul Ph.D. v oblasti biologických věd
 • Profesní zaměření na aplikace biologie a ekologie v environmentálních studiích
 • Publikační výsledky v recenzovaných vědeckých časopisech s environmentálním zaměřením
 • Předchozí praxe v ochraně přírody a krajiny
 • Praxe v pedagogické práci na vysoké škole
 • Velmi dobá schopnost vyučovat a publikovat vědecké výsledky v anglickém jazyce

Co nabízíme

 • Stabilní zázemí a přátelské pracovní prostředí
 • Špičkové vybavení pro výuku i výzkum
 • Příspěvek na stravování (stravovací paušál/příspěvek do menzy) a další benefity
 • Možnost vzdělávání a kariérního růstu
 • 40 dnů dovolené

Dokumenty k výběrovému řízení

Strukturovaný profesní životopis v českém jazyce

Sken dokladu o dosaženém vzdělání

Přehled nejvýznamnějších výzkumných aktivit/publikační činnosti za posledních 5 let/účasti na projektech

Požadované dokumenty v elektronické formě uchazeč vkládá do přihlašovacího formuláře

Kontaktní osoba

Petrželová Dagmar, Mgr., dagmar.petrzelova@upol.cz, +420585634003


Chci odpovědět na nabídku


Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je 15.02.2022.


Poznámka

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)