Od neexistujících skript po výuku online. Cyrilometodějská teologická fakulta si připomíná 30 let od svého obnovení

Čtvrtek 22. říjen 2020, 10:38 – Text: OK

Olomouc (22. října 2020) Tři desetiletí od obnovení činnosti, a především od slavnostního aktu začlenění do svazku Univerzity Palackého v Olomouci (UP) si připomíná Cyrilometodějská teologická fakulta UP. K výročí připravila speciální webovou stránku, kde zájemci najdou rozhovory s pamětníky, dobové fotografie a „narozeninové“ videopřání. Vzpomínky dokresluje také výstava historických fotografií v přízemí budovy fakulty v Univerzitní ulici.

Komunistickým režimem zrušená cyrilometodějská bohoslovecká fakulta, která byla až do roku 1950 nositelkou olomoucké univerzitní tradice, byla za podpory tehdejšího olomouckého arcibiskupa Mons. Františka Vaňáka obnovena v roce 1990. Prvním děkanem byl zvolen Vojtěch Tkadlčík, jeden z iniciátorů procesu, který byl 22. října 1990 završen slavnostním aktem začlenění fakulty do svazku Univerzity Palackého. Inkorporaci fakulty ve Slavnostní dvoraně olomouckého Arcibiskupského paláce provedl tehdejší rektor UP Josef Jařab, přítomen byl papežský nuncius pražský Mons. Giovanni Coppa a představitelé teologických fakult z Československa i ze zahraničí.

Za tři desetiletí od této slavnostní události se podařilo neuvěřitelné: opravit historickou budovu fakulty, zaměstnat kvalitní a zapálené pedagogy, nabídnout studentům kromě tradiční teologie také další vysoce uplatnitelné obory. A právě ve stejný den, kdy se teologická fakulta začlenila do univerzitního svazku a v Olomouci začali první zájemci svobodně studovat teologii, se po třech desetiletích zapisuje ke studiu zbrusu nového studijního programu Teologie online 440 studentů.

„Je to milá náhoda a opravdu symbolická událost. Velký zájem o tento nový obor nás velmi příjemně překvapil. Těší nás to, znamená to pro nás ale ještě větší nasazení – chceme, aby i takto na dálku měli studenti veškerou naši pozornost,“ uvádí proděkanka pro vnější vztahy Marta Lucie Cincialová.

Teologická fakulta si letos připomíná, že vždy byla, je a bude důležitou a nedílnou součástí olomoucké univerzity. „Jsem hrdý na to, že naše fakulta byla zakládající fakultou olomoucké univerzity. Na to, že máme společný doktorát s Papežskou lateránskou univerzitou a že jsme jako první v České republice přinesli Teologii online. Také jsem hrdý na své kolegy i studenty. Jsou to vzácní lidé, kterých si nesmírně vážím. Dávno pryč jsou časy, kdy něco dokázal sám jedinec. V současné době jsou důležité týmy. Mou prioritou je starat se o tento lidský potenciál a vytvářet takovou atmosféru, v níž můžou rozvinout své talenty,“ říká děkan Peter Tavel.

Tradiční, ale dívající se dopředu

Teologická fakulta v současnosti nabízí tradiční teologické obory, nebojí se ale zavádět i obory nové. Mezi letošní novinky patří například ojedinělý studijní program tříleté bakalářské teologie, který lze jako jediný v ČR vystudovat online z domova. „Přednášky, semináře, zkoušky. Vše je možné ‚navštěvovat‘ na olomoucké univerzitě, aniž by sem posluchači museli fyzicky jezdit. Totéž se ale týká vyučujících. Můžeme si tak dovolit spolupracovat s kapacitami po celém světě,“ zdůrazňuje Tavel.

Na nový obor je patřičně hrdý i rektor UP Jaroslav Miller. „Je špičkově a profesionálně připraven, pro studenty bude skutečně náročný. Zůstávám příznivcem fyzické přítomnosti studentů a učitelů ve výuce, avšak v souvislosti např. se změnami pracovního trhu bude online výuka do budoucna tvořit podstatnou část vysokoškolské výuky. Jsem rád, že cestu prošlapává Univerzita Palackého. Teologická fakulta je momentálně její nejprogresivnější součástí v oblasti výuky,“ přiznává rektor.

Mezi atraktivní novinky se řadí i studijní program Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci. Z absolventů se stanou sociální pracovníci nového typu s vysokou uplatnitelností na pracovním trhu. „Tímto programem máme v úmyslu přispět k plánované reformě psychiatrických zařízení vyšší kvalitou přípravy sociálních pracovníků jak po stránce odborné, tak po stránce osobní. Máme naději, že kompetentní, osobnostně zralí a motivovaní absolventi budou zárukou nové kvality psychiatrické péče,“ dodává Tavel.

Výstava i speciální web

Jako připomínku obnovení své činnosti před 30 lety připravila teologická fakulta veřejně přístupnou výstavu dobových fotografií a speciální webovou stránku www.cmtfup30.cz. Fotografie vystavené v přízemí budovy fakulty zachycují ty, kteří tehdy byli „u toho“: prvního rektora UP Josefa Jařaba, prvního děkana CMTF Vojtěcha Tkadlčíka, arcibiskupa Františka Vaňáka, tehdejší studenty a pedagogy.

Pamětníky je možné si také poslechnout – na zmiňované webové stránce je zveřejněna řada zajímavých rozhovorů na kameru. Ty doplňují galerie historických fotografií a výpovědi osobností spojených s revolučními lety a budováním olomoucké teologické fakulty.

 

Dějiny CMTF UP v kostce

  • Fakultu, která vznikla na staroslavném olomouckém vysokém učení krátce po jeho založení a jako jediná přetrvala až do založení Univerzity Palackého v roce 1946, zrušil v r. 1950 komunistický režim.
  • Po revoluci v listopadu 1989 začali Mons. František Vaňák spolu s kancléřem arcibiskupství Mons. Vojtěchem Tkadlčíkem pracovat na obnově činnosti olomoucké teologické fakulty.
  • K obnově existence fakulty a jejímu začlenění do Univerzity Palackého došlo zákonem č. 163/1990 Sb., který Federální shromáždění ČSFR schválilo 3. května 1990.
  • Fakulta zahájila svou činnost na podzim roku 1990.
  • 8. října se konala slavnostní bohoslužba k Duchu svatému na zahájení akademického roku, další den odstartovaly přednášky.
  • Do Olomouce přijeli studenti dosavadní fakulty v Litoměřicích, tvořil se prozatímní učitelský sbor, připravovaly se první předpisy.
  • Obnovu završila slavnost začlenění Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty do svazku Univerzity Palackého, které provedl tehdejší rektor UP prof. Josef Jařab ve slavnostní dvoraně arcibiskupské rezidence dne 22. října 1990.
  • Prvním děkanem obnovené fakulty se stal Vojtěch Tkadlčík. Fakultu vedl do roku 1991.
  • Léta 1990–1993 představovala dobu skutečného budování fakulty: za podpory olomoucké univerzity a jejího vedení byla opravena zchátralá budova fakulty, sestaven učitelský sbor a zajištěna administrativa fakultního života.
  • Po třiceti letech je teologická fakulta vděčná za možnost svého vývoje a cítí se být zavázána odkazem svých budovatelů.

Kontaktní osoba
Marta Lucie Cincialová | proděkanka pro vnější vztahy 
Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
E: marta.cincialova@upol.cz | M: 731 600 081

Zpět