Nadační fond UP zvítězil ve fundraisingovém programu

Čtvrtek 22. září 2016, 22:07 – Text: Ivana Pustějovská

Nadační fond Univerzity Palackého se může pochlubit velkým úspěchem. Stal se vítězem akceleračního programu FRIN České spořitelny a Českého centra fundraisingu. Fond uspěl v konkurenci čtyřiceti neziskových organizací z celé České republiky, které se ucházely o podporu a poradenství ve fundraisingu. Nadační fond získal jak hlavní cenu, kterou je možnost prezentace na prestižní mezinárodní CEE Fundraisingové konferenci v Bratislavě v říjnu 2016, tak cenu odborné poroty za přípravu kampaně Daruj příležitost, kterou je třicet tisíc korun.

„Bylo to poprvé, kdy jsme museli obhájit ideu fondu v neuniverzitním prostředí před velmi kritickým a fundovaným publikem. Koncept Nadačního fondu UP ale nakonec zaznamenal mezi odborníky z marketingu, PR i neziskového sektoru velký pozitivní ohlas,“ řekla Dita Palaščáková, koordinátorka NF UP.

Cení se odvaha

Velmi vysoko byla vyzdvižena odvaha vedení Univerzity Palackého podobný projekt připravit a realizovat. „Ocenili jsme Nadační fond Univerzity Palackého proto, že nám připadal jako nejvíce inovativní a pokrokový ze všech předložených projektů, s nimiž jsme se mohli seznámit a jejichž práci jsme mohli sledovat. Princip nadačního univerzitního fondu je téma, o němž se dlouho diskutuje, a já jsem velmi ráda, že ho někdo dokázal uchopit a uvést v život. Jsem přesvědčena, že Nadační fond Univerzity Palackého zahajuje zcela novou éru důležitého fundraisingu a v konečném důsledku možná i lepšího univerzitního vzdělání v ČR. Věřím, že Univerzita Palackého se stane inspirací i pro další univerzity,“ řekla Jana Ledvinová, členka poroty a předsedkyně Českého centra fundraisingu.

Úspěch Nadačního fondu UP potěšil rektora Jaroslava Millera. „Jsme rádi, že myšlence univerzitního nadačního fondu se dostalo veřejného ocenění. Samozřejmě nás čeká dlouhá cesta a o úspěchu fondu rozhodne především to, zda dokáže získávat finanční prostředky určené na podporu juniorské vědy. Je nutné zdůraznit, že bez velkorysé podpory České spořitelny by Nadační fond Univerzity Palackého zřejmě vůbec nevznikl."

Daruj příležitost

Smyslem šestiměsíčního programu FRIN, v němž NF UP tak dobře dopadl, je nabídnout praktickou pomoc a oporu organizacím, které chtějí naplnit své vize a dosahovat ve veřejném prostoru změn bez ohledu na to, jestli na ně bude vypsána grantová výzva. Podle týmu zkušených mentorů, kteří ho zaštiťují, záleží rozvoj filantropie v České republice nejvíc na kvalitě práce organizací, které se o zájem a podporu soukromých dárců ucházejí. Tradice a kultura dárcovství hraje svou roli, ale kvalita práce fundraiserů hraje roli mnohem významnější.

„Chtěli jsme si v tomto programu ujasnit, na jaký typ dárců se máme orientovat a také jsme chtěli konzultovat naši kampaň Daruj příležitost, jejíž start jsme načasovali na zářijové Absolventské setkání UP. Jsem moc ráda, že jsme s mentory z FRINu mohli spolupracovat, protože nám velmi pomohli,“ dodala Dita Palaščáková. Kampaň Daruj příležitost je zaměřena především na absolventy UP, kteří se již dokázali prosadit ve svých oborech a rádi by své alma mater projevili přízeň.

Fond podporují i osobnosti

Nadační fond UP vznikl v roce 2015 a je jediný svého druhu v České republice. Snaží se vytvářet příznivé podmínky pro podporu významných vědecko-výzkumných a uměleckých projektů talentovaných studentů UP, včetně studentů se zdravotním či sociálním znevýhodněním, a zahraničních studentů, kteří působí na univerzitě. Podporuje mladé badatele v kreativitě, samostatnosti a odpovědnosti za svou práci a závazky, které mají vůči sobě, UP i společnosti. Navazuje také partnerství s firmami, které s Univerzitou Palackého sdílí vize a cíle týkající se rozvoje společnosti. Za necelé dva roky existence již NF UP podpořil dvě desítky talentovaných studentů.

Aktuálně má nové webové stránky, jejichž prostřednictvím ho mohou dárci velmi jednoduše podpořit. Získal i několik výrazných osobností, které se staly jeho ambasadory a svým kreditem ho zaštiťují, jako například rektor Jaroslav Miller, rostlinný genetik a vědecký ředitel CRH Jaroslav Doležel, germanistka Ingeborg Fialová Fürstová nebo Michael G. S. Londesborough, předseda Rady Ústavu anorganické chemie AV ČR. „Domnívám se, že původ budoucích úspěchů lidské civilizace se nachází ve vědeckých a technologických inovacích, které jsou podpořeny zvyšujícími se standardy vzdělávání. Proto podporuji snahu Nadačního fondu přispět k osobnímu i profesnímu rozvoji mladých badatelů a k řešení společenských či environmentálních problémů,“ vysvětlil Londesborough, proč se stal jednou z tváří fondu.

Na podzim připravil NF UP pro mladé vědce hned několik workshopů na téma popularizace vědy. Všechny novinky o NF UP najdete i na Facebooku.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)