Nadační fond UP: Studenti, nenechte si ujít příležitost!

Někteří ze studentů, které podpořil NF UP v minulém roce.
Foto: Vojtěch Duda
Pondělí 10. únor 2020, 8:00 – Text: Ivana Pustějovská

Nový rok a nový semestr přinášejí i nové příležitosti. Jednu takovou nabízí studentům Nadační fond Univerzity Palackého, který dnes vyhlásil již šestou výzvu, v níž mohou zájemci přihlašovat do 30. března své vědecké nebo umělecké projekty.

Nadační fond Univerzity Palackého (NF UP) podporuje excelentní mezinárodní vědecko-výzkumné a umělecké aktivity studentů. Od doby svého založení v roce 2015 vybral NF UP 42 projektů a rozdělil mezi studenty univerzity 3,7 milionu korun. „Letos budeme rozdělovat mezi úspěšné žadatele 600 tisíc korun. Jde o peníze, které jsme získali od soukromých dárců. Příspěvky jsou určeny pro všechny studenty magisterských a doktorských programů ze všech osmi fakult univerzity. Student může získat na svůj projekt až dvě stě tisíc korun. Podporujeme vědecko-výzkumné a tvůrčí projekty. Stále zachováváme principy, na nichž byl NF UP před lety – jako zcela ojedinělý projekt v českém univerzitním prostředí – založen:  maximální důvěra a minimální byrokratická zátěž. Studenti kromě peněz získávají i další podporu prostřednictvím vzdělávání v klíčových oblastech, jako je leadership, projektové řízení, popularizace a medializace vědy,“ připomenula Dita Palaščáková z NF UP.

Studenti využívají přidělené finance různě: na letenky, ubytování či třeba na nákup laboratorního materiálu. Společnou mají ale vždy snahu vyzkoušet si řídit vlastní projekt, poznat excelentní zahraniční vědecká pracoviště a seznámit se se špičkami ve svém oboru. Že má podpora Nadačního fondu UP smysl, potvrzují například i zkušenosti studenta přírodovědecké fakulty Otomara Peška, který uspěl se svým projektem v minulé výzvě. „Celý proces zpracování žádosti pro mě osobně byl velmi srozumitelný a rychlý. Jsem velmi vděčný koordinátorkám Nadačního fondu UP za pomoc a podporu při zpracovávání žádosti. Díky podpoře jsem získal nový pohled na vědeckou práci a rozšířil si obzory. Jsem velmi rád za příležitost spolupráce s jinými vědeckými pracovišti, za možnost navázat nové kontakty a šanci nahlédnout do světa opravdové vědy,“ bilancuje student a svým kolegům z celé univerzity vzkazuje: „Pokud máte vizi, jste nadchnutí pro váš projekt a věříte mu, určitě podejte přihlášku a proměňte svůj sen ve skutečnost.“

Podobně hodnotí své zkušenosti i František Zálešák. Student PřF uspěl také v loňské výzvě. „Nadační fond UP byl pro mě možností dostat se do vysněného Švýcarska do laboratoře profesorky Cristiny Nevado. Nevím, kde jinde bych získal dostatek financí na strávení tří měsíců v tak finančně náročné zemi. Sepisování žádosti byla procházka růžovým sadem. V porovnání se sepisováním žádostí na jiné granty, kde jsem mimo jiné musel dávat například potvrzení od lékaře, že jsem fyzicky i mentálně způsobilý, je to minimální byrokratická zátěž,“ srovnává student doktorského studia PřF. Za důležité považuje i navázání kontaktů s dalšími vědci. „Mohl jsem prožít víc než čtvrt roku mezi lidmi, se kterými sdílím stejný zápal pro chemii, což bylo obohacující po osobní i po profesní stránce. V sedmnáctičlenné skupině bylo třináct různých národností, takže jsem si mimo jiné odvezl i kontakty z celého světa, které hodlám v nejbližší době využít.“

Šestá výzva je otevřena od dnešního dne. Online žádosti včetně všech povinných příloh musejí studenti poslat do 30. března 2020. Podrobné informace včetně registračního systému najdou zájemci na stránkách Nadačního fondu UP. Na webových stránkách jsou i všechny projekty podpořené v minulých letech. Nechybějí také informace a zkušenosti studentů, kteří už svůj projekt díky fondu dokončili. Událost je i na facebooku NF UP.

Pro zájemce je připravena i informační schůzka, na které se mohou osobně zeptat na vše, co je zajímá. Uskuteční se 17. 2. od 15.30 v Kariérním centru UP ve Zbrojnici.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)