Na univerzitu přijede Seán McCarthy, expert na evropský výzkum

Seán McCarthy.
Foto: www.hyperion.ie
Čtvrtek 31. leden 2019, 10:48 – Text: Ivana Pustějovská

Hned dva kurzy povede na Univerzitě Palackého specialista na problematiku evropského výzkumu Seán McCarthy.  Jeho vystoupení připravuje na počátek března Projektový servis UP.

Seán McCarthy se od roku 1980 podílí na všech aspektech evropského výzkumu. Specializuje se na pomoc organizacím při navrhování a realizaci jejich evropských výzkumných strategií. Jedním z témat, na které se zaměřuje, je Horizont 2020. V této oblasti realizuje kurzy odborné přípravy na nejvýznamnějších univerzitách a výzkumných organizacích. Od roku 1995 se zúčastnilo jeho kurzů ve 29 zemích více než 76 tisíc lidí. Školení o rámcových programech se uskutečnilo téměř ve třech stovkách výzkumných centrech v celé Evropě. Do Olomouce přijede poprvé.

Projektový servis UP připravil se Seánem McCarthym dva kurzy. První je How to Write a Competitive Proposal for Horizon 2020. Uskuteční se 6. března od 9 do 12.30 hodin v aule pedagogické fakulty. Registrace je možná ZDE. „Tento kurz je určen nejširší vědecké obci na Univerzitě Palackého. Současně bude určitě přínosný i pro administrativní pracovníky, kteří se zabývají vědeckými projekty,“ vysvětlila Pavla Tresterová z Projektového servisu UP.

O den později, tedy 7. března, se pak uskuteční kurz Getting Ready for Horizon Europe. Trvá opět od 9 do 12.30 hodin a zájemci se sejdou ve velké zasedací místnost RUP, Křížkovského 8. Registrace je možná ZDE. „Toto vystoupení Seána McCarthyho bude tematicky úžeji zaměřeno. Mluvit se bude o možnostech a výhledech evropské vědy a výzkumu v dalších letech,“ doplnila Pavla Tresterová.

Zpět