Milan Urban získal Cenu děkana lékařské fakulty za publikaci článku o konjugátech triterpenů

Milan Urban, foto: archiv LF UP
Čtvrtek 15. říjen 2020, 9:01 – Text: Šárka Chovancová

Milan Urban z Ústavu molekulární a translanční medicíny LF, který působí i na přírodovědecké fakultě, získal Cenu děkana LF UP za publikaci článku "Design and synthesis of pentacyclic triterpene conjugates and their use in medicinal research" v prestižním časopise European Journal of Medicinal Chemistry. Slavnostní předání cen se uskutečnilo v posluchárně Neurologické kliniky LF a Fakultní nemocnice Olomouc.

„Jedná se o přehledový článek, který je z velké části výsledkem práce mých studentů a postdoktorandů z katedry organické chemie přírodovědecké fakulty, konkrétně se jedná o Jiřího Hodoně, Lucii Borkovou, Jana Pokorného a Annu Kazakovou. V naší laboratoři totiž podporuji intenzivní zapojení studentů do vědecké práce i grantových projektů. Všechny nás baví propojení chemie a biologie a proto si velmi cením dobře fungující spolupráce mezi oběma pracovišti,“ uvedl Milan Urban.

Tým Milana Urbana se zabývá pentacyklickými triterpeny, což jsou přírodní sloučeniny, které mají (nejen) protinádorovou aktivitu. „Oceněná práce pojednává o konjugátech vzniklých spojením těchto triterpenů s dalšími molekulami. Konjugáty vytváříme za účelem zvýšení selektivní cytotoxické aktivity výchozích terpenů proti nádorovým buňkám, kvůli zlepšení jejich rozpustnosti ve vodném prostředí, ale také nám umožňují zkoumat mechanizmus, jak tyto látky fungují. Díky jednomu typu konjugátů umíme zviditelnit aktivní molekulu v buňce a pozorovat její osud. Pomocí jiného typu najdeme proteiny, na které se naše aktivní látka váže, a jejichž blokace souvisí s biologickou aktivitou. Naše vědecká práce byla završena tímto článkem, který obsahuje celkový přehled našich výsledků a uvádí je do kontextu s prací ostatních výzkumníků,“ vysvětlil Milan Urban.

Odborníci z lékařské a přírodovědecké fakulty se problematice konjugátů věnují dlouhodobě. „V předchozích letech jsme publikovali řadu primárních výsledků tohoto výzkumu a některé byly rovněž oceněny Cenou děkana LF UP. Z nich si nejvíce vážím tří českých patentů udělených v roce 2018, na kterých se podíleli také Miroslav Soural a Jan Šarek. Lucie Borková se se svou dizertační prací umístila v roce 2018 na druhém místě v soutěži o cenu Jean Marie Lehna v oboru chemie, mí studenti jsou také oceňováni děkanem přírodovědecké fakulty za jejich studentské práce,“ dodal Urban.

Zpět