Lékařskou fakultu povede v příštích čtyřech letech nefrolog Josef Zadražil

úterý 27. listopad 2018, 19:03 – Text: OK

Olomouc (27. listopadu 2018) – Akademický senát Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci dnes rozhodl o tom, že děkanem pro období 2019–2023 bude přednosta III. interní kliniky LF UP a FNOL Josef Zadražil. Vedení fakulty se ujme 1. června příštího roku. 

Potřebnou nadpoloviční většinu hlasů obdržel Josef Zadražil v prvním kole tajné volby, ve kterém se pro něj vyslovilo 19 z 36 členů fakultního akademického senátu. Jeho protikandidát, docent Hemato-onkologické kliniky FNOL, Vít Procházka získal podporu 16 senátorů. Jeden hlas byl přitom neplatný.

Děkuji vám všem, kteří jste mi dali svůj hlas. Buďte si jisti, že udělám všechno pro to, abych vaši důvěru nezklamal. Zvláště chci poděkovat docentu Procházkovi za to, že jsme měli možnost se utkat v takto čestném souboji. Jsem si vědom, že mne i můj tým čeká těžká práce, protože po tak silném děkanovi, jako je profesor Milan Kolář, to nebude jednoduché. Věřím ale, že obstojíme a uděláme vše pro to, abychom naplnili své vize,“ uvedl nově zvolený děkan bezprostředně po sečtení volebních výsledků.

Vysoce korektní průběh předvolební kampaně i samotné volby pozitivně zhodnotili jak Vít Procházka, tak i předseda akademického senátu lékařské fakulty Jan Strojil a předseda volební komise Jiří Gallo. „Děkuji oběma kandidátům i jejich týmům. Myslím si, že lékařská fakulta má opravdu z čeho vybírat,“ doplnil Jiří Gallo.

Lékařská fakulta UP patří podle Josefa Zadražila mezi uznávané pedagogické a vědecko-výzkumné instituce, poskytuje velmi kvalitní vzdělání a ekonomicky je dlouhodobě stabilní. Svůj potenciál ale musí dál rozvíjet a čeká ji proto řada úkolů. „Bude se třeba podívat zejména na kurikulum všeobecného lékařství i stomatologie, úkoly nás čekají také v oblasti specializačního vzdělávání, kde mají lékařské fakulty narůstající agendu. Budeme muset adresně podporovat excelentní týmy a doktorské studijní programy a rozšířit mezinárodní spolupráci,“ uvedl Josef Zadražil. K dalším jeho prioritám pro příští čtyři roky bude patřit revize náplně výuky a stanovení cílů teoretických oborů, další investice, stejně jako realizace schváleného národního programu k finančnímu zajištění vyššího počtu posluchačů lékařských fakult na období 2019–2029 a udržení monitorovacích indikátorů.

Nový děkan povede fakultu od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2023. Po jmenování rektorem UP nahradí ve funkci současného děkana Milana Koláře, jemuž k 31. květnu 2019 končí druhé období v čele fakulty a kandidovat proto už nemohl.

 

Prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc. (1954), absolvent LF UP a profesor v oboru Vnitřní nemoci, je přední český nefrolog a odborník na transplantaci ledvin. Působí jako přednosta III. interní kliniky (nefrologická, revmatologická a endokrinologická) LF UP a FNOL. Věnuje se nefrologii (diagnóza a léčba ledvin, transplantace a dialýza), zaměřuje se na rozvoj transplantologie, patogeneze a léčbu chronické rejekce (odmítnutí štěpu), vyšetřovací metody v nefrologii nebo  imunosupresní léčbu. Je autorem a spoluautorem více než 100 publikací, 250 přednášek, jedné monografie a čtyř kapitol v monografiích s převažujícím zaměřením na problematiku nefrologie a transplantologie. Působil ve výboru České transplantační společnosti a jako člen Akreditační komise a Specializované oborové rady pro vnitřní lékařství. Je čestným členem České nefrologické společnosti, vědeckých rad LF UP a LF Ostravské univerzity a krajským konzultantem České internistické společnosti.

 

Kontaktní osoba:

prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc. | přednosta III. interní kliniky (nefrologická, revmatologická a endokrinologická)
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
E: josef.zadrazil@fnol.cz | T: 585 852 203 | M: 606 477 532