Katedra geoinformatiky získala dva projekty Jean Monnet Module

Foto: Pixabay.com
Úterý 27. říjen 2020, 12:00 – Text: Šárka Chovancová

Na geovědy v kontextu evropských politik i získávání a analýzu evropských dat jsou zaměřeny projekty Jean Monnet Module, které získala katedra geoinformatiky přírodovědecké fakulty. Projekty podporují inovace, vzájemné využívání poznatků a šíření informací o evropské problematice v oblasti geovědních oborů.

„Nejsem si vědom, že by nějaký přírodovědný obor na UP získal podobné projekty zaměřené na EU. Tato témata totiž většinou vyhovují spíše humanitním oborům, právníkům či sociologům. Pro přírodovědeckou fakultu je proto zajímavá vizitka, že tyto projekty zaměřené na právní, sociální a kulturní aspekty získala. Je to šance, jak propagovat problematiku EU i v přírodních vědách,“ uvedl Vít Pászto z katedry geoinformatiky.

Vliv politik EU na geovědy přiblíží zbrusu nový předmět

První tříletý projekt je zaměřen na téma vlivu politik EU na geovědy. Zapojena je do něj katedra geoinformatiky, katedra rozvojových a environmentálních studií a katedra geografie. Projekt zastřeší proděkan Právnické fakulty UP Ondrej Hamuľák, který je uznávaným expertem na evropská témata. „Zaměříme se nejen na to, jak jednotlivé součásti politik EU přímo ovlivňují práci s prostorovými daty, ale také na rozvojovou pomoc, geografii nebo na tvorbu občanské společnosti a participaci občanů na otázkách, které se týkají každého z nás,“ dodal Vít Pászto, hlavní řešitel tohoto projektu.

Každá katedra se nyní specializuje na určitou část těchto aspektů EU. Dosud chyběl hromadný předmět, který by se zaměřil na dopad politik EU do oblasti geověd komplexně. „Díky našemu projektu vytvoříme nový předmět, respektive kurz, který je naplánován na letní semestr. Kurz bude sestaven z klasických přednášek a seminářů, které se budou týkat témat, která jsou spolupracujícím katedrám blízká,“ upřesnil Pászto.

Jedná se například o esenciální poznatky o Evropské unii a jejím fungování, problematiku klimatické změny, zdrojů geografických, družicových i statistických dat EU, rozvojové pomoci EU nebo participativních metod a tzv. active citizenship. Kromě klasické výuky bude součástí programu i debata u kulatého stolu, na kterou bude pozván host působící v některé z institucí Evropské unie, nebo exkurze do Prahy, kde je řídící centrum GSA. „Tato agentura administruje celý program družicového snímkování Evropy v rámci Galilea. Vytvoříme také on-line sérii přednášek, prezentací a připravíme skripta, učebnici i vědecko-populární publikace. Vše v anglickém jazyce,“ doplnil řešitel.

Inovativní předměty zaměřené na data mining a zpracování geodat

Druhý projekt docentky Zdeny Dobešové inovuje jeden stávající předmět a zavádí další nový předmět na katedře geoinformatiky. „Zaměřen je na inovaci předmětu data mining, tedy tzv. získávání znalostí z dat, a na nový předmět orientovaný na pokročilé zpracování geodat. Obohatíme díky tomu předměty o praktické ukázky zpracování dat dostupných v rámci EU,“ uvedla Zdena Dobešová z katedry geoinformatiky.

Předmět pokročilého zpracování geodat nabídne složitější analýzy obrovského množství dat o Evropě. „Pro geovědce jsou to cenná data a jde o to, naučit studenty je správně zpracovat a získávat z nich nové informace. Studenti také díky inovaci výuky získají představu, jaká data jsou v rámci Evropy sbírána a volně poskytována – příkladem jsou data Copernicus Urban Atlas nebo Eurostat.  Plánujeme proto open workshop, kterého se bude moci zúčastnit kdokoliv ze studentů. Na akci se bude reálně pracovat s daty a analýzami. Bude to praktická ukázka toho, co studenti geoinformatiky v rámci těchto předmětů probírají. Samozřejmostí budou publikační výstupy,“ podotkla Zdena Dobešová.

Zpět