Jak se mění tvorba map a jaké trendy ji ovlivňují? Přijďte do Pevnosti poznání obdivovat díla soutěže Mapa roku

Pátek 11. září 2020, 10:50 – Text: OK

Olomouc (11. září 2020) - Magnetická ručně malovaná mapa, různé edice turistických map, historické nebo školní atlasy a mnoho dalšího mohou do 24. září 2020 obdivovat návštěvníci Pevnosti poznání – interaktivního muzea vědy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (PřF UP). Lidé na výstavě uvidí díla, která jejich autoři přihlásili do soutěže Mapa roku a která komise České kartografické společnosti nominovala na ocenění.

Dočasnou výstavu Mapy a mapy! najdou zájemci v prvním patře, v expozici Živá voda. Uvidí nejen nejrůznější provedení map a atlasů, ale také si na doprovodných panelech přečtou hlavní milníky kartografie. Zjistí, jaké mapy u nás vznikají a které již byly v minulosti oceněny. Součástí prezentace je také hlasování „Vox populi“ o mapu nejoblíbenější mezi návštěvníky Pevnosti poznání.

„Tato díla jsou zajímavá a pro společnost přínosná. Nejedná se přitom jen o tradiční turistické mapy nebo atlasy, ale také o mapy pro školy nebo digitální aplikace. V nominaci je řada děl, která jsou u veřejnosti oblíbená nebo v případě kartografických děl pro školy reflektují aktuální trendy ve vzdělávání a jsou vytvářeny ve spolupráci s učiteli. Letos se nám přihlásilo větší množství studentských prací než v předchozích ročnících. A jsou to práce skutečně kvalitní! To je pro mě i jako pro akademika nesmírně potěšující poznání,“ řekla Alena Vondráková z katedry geionformatiky PřF UP, která je předsedkyní hodnoticí komise soutěže Mapa roku.

Soutěž Mapa roku je odborná kartografická soutěž s dlouholetou tradicí, letos se koná již 22. ročník. Podle organizátorů je na soutěži důležitá spolupráce a provázanost odborníků a veřejnosti. Mapy by měly být uživatelům přizpůsobeny v souladu s tím, jak se rozvíjí stav poznání a (nejen) technické možnosti. „A to vidím jako trend současné kartografie. Z technického hlediska se to týká přizpůsobení se různým multimediálním zařízením u digitálních map nebo využitím nových materiálů a postupů u tradičních tištěných děl. Z hlediska obsahu se to týká výběru témat, kdy v nominaci je několik map cykloturistických nebo třeba oblíbená mapa pivovarů Česka. Těší mě také vývoj atlasů pro školy, které propojují digitální a analogový svět, reflektují aktuální společenská témata a pracují s interdisciplinárními přesahy. A jsou tu i díla zásadní z hlediska kulturního dědictví, což jsou historické atlasy,“ doplnila Vondráková.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční ve středu 30. září 2020 od 14 hodin v Kapli Božího těla v Uměleckém centru UP (Konvikt) v rámci odborného programu, jehož součástí bude od 11 hodin i seminář „Jak číst mapy? Veřejné čtení map o počasí a klimatu“.

Kontaktní osoba:
Martina Vysloužilová | vedoucí komunikace
Centrum popularizace PřF UP | Pevnost poznání
Univerzita Palackého v Olomouci
E: martina.vyslouzilova@upol.cz | M: 603 359 126

Zpět