Hledáte výpomoc? Dobrovolnické centrum Univerzity Palackého vám ji zprostředkuje

Čtvrtek 12. listopad 2020, 9:07 – Text: OK

Olomouc (12. listopadu 2020) – Organizace, které nejen v souvislosti s epidemií koronaviru hledají pomocníky pro zabezpečení svého provozu či aktivit, mohou oslovit potenciální zájemce prostřednictvím Dobrovolnického centra Univerzity Palackého v Olomouci. Univerzita ve svých studentech a zaměstnancích skýtá velký dobrovolnický potenciál v mnoha oborech lidské činnosti, což prokázala mimo jiné právě současná krize.

Činnost centra spočívá v realizaci náboru dobrovolníků a zprostředkování dobrovolnických příležitostí. „Na základě poptávky ze strany organizací hledáme v naší databázi vhodné zájemce o dobrovolnickou práci a propojujeme je s organizacemi. Pokud vhodného dobrovolníka v databázi nemáme, snažíme se jej nalézt, a to i přímým oslovováním příslušných fakult či pracovišť. Se zájemci o dobrovolnictví předem konzultujeme jejich časové možnosti, předchozí zkušenosti, případně kvalifikaci a získáváme také jejich kontaktní údaje. Tyto informace pak předáváme koordinátorům dobrovolníků v organizacích,“ přiblížila manažerka Dobrovolnického centra UP Zuzana Pejpková.

Organizace, které mají zájem o zprostředkování dobrovolníků, mohou centrum kontaktovat na e-mailu dobrovolnictvi@upol.cz.

Poptávka by měla obsahovat popis pracovní náplně, časovou náročnost práce, zda jde o jednorázovou akci či dlouhodobější výpomoc a případné požadavky na kvalifikaci a vzdělání dobrovolníka. Uvádí se také, zda je nutná osobní přítomnost v prostorách dané organizace nebo lze činnost vykonávat online či po telefonu, a případná odměna, ať už ve formě finančního ohodnocení, různých benefitů nebo potvrzení splnění odborné praxe. „Hlavním cílem ale je, aby se dobrovolníkům dostalo zajímavé příležitosti, kvalitního zaučení a vhledu do dané oblasti a férového jednání. Tyto aspekty se snažíme monitorovat prostřednictvím zpětné vazby, o kterou průběžně prosíme jak dobrovolníky, tak organizace,“ doplnila manažerka centra.

Dobrovolnické centrum UP vzniklo v roce 2016 jako první takové centrum zřizované univerzitou v České republice. „Naším cílem je přispívat k rozvoji takzvaného formálního dobrovolnictví v České republice. Usilujeme o propojení dobrovolníků z řad studentů a zaměstnanců Univerzity Palackého s konkrétními organizacemi. Obvykle se jedná o různá sociální zařízení či organizace na podporu osob s nejrůznějšími znevýhodněními,“ dodala garantka Dobrovolnického centra UP Tatiana Matulayová z katedry křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty UP.

V současnosti centrum intenzivně spolupracuje s šestnácti organizacemi, některé z nich mají i celostátní dosah, mezi nimi například Charita Olomouc, Spolek Trend vozíčkářů, Centrum Amelie Olomouc nebo Dětský domov Prostějov. S řadou dalších organizací či s Krajským úřadem Olomouckého kraje je centrum v pravidelném kontaktu. Mimo to aktuálně také zajišťuje pomoc s doučováním a hlídáním dětí zaměstnanců Lékařské fakulty UP v době nouzového stavu.

Další informace o Dobrovolnickém centru UP a dobrovolnictví na Univerzitě Palackého najdete na dobrovolnici.upol.cz.

Kontaktní osoba:
Zuzana Pejpková | manažerka
Dobrovolnické centrum UP | Univerzita Palackého v Olomouci
E: zuzana.pejpkova@upol.cz | M: 733 373 734

Zpět