Evropská stopa v boji s koronavirem zasahuje i na Univerzitu Palackého

Magnetické nanokuličky pro izolaci virové RNA vyvinuli vědci z RCPTM v rekordně krátkém čase.
Autor: Martin Pykal
Pátek 19. červen 2020, 15:36 – Text: (red)

Pomoc některých příjemců Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v době koronavirové krize představuje informační leták s názvem Evropská stopa v boji s koronavirem, který připravilo ministerstvo školství. Připomenuty jsou i některé aktivity Univerzity Palackého.

Cílem informačního letáku je představit některé z projektů a ukázat veřejnosti, jak obrovský význam pro společnost mají výzkumné organizace, jejich infrastruktura a především vědci. Mezi uvedenými institucemi je také Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty UP (ÚMTM) a Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů Přírodovědecké fakulty UP (RCPTM).

„Moc děkujeme všem projektům, týmům i jednotlivcům, kteří se zapojili do řešení této bezprecedentní situace. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako řídicí orgán tří operačních programů si této pomoci velmi váží. Pandemie koronaviru jasně prokázala, že investice do výzkumu a vzdělávání, ať už z národních či evropských zdrojů, mají smysl,“ stojí mimo jiné v tištěném materiálu.

V oblasti výzkumu a vývoje patří poděkování mimo jiné ÚMTM, který se jako jedno z prvních akademických pracovišť zapojil do testování na Covid-19. Pracovníci RCPTM vyvinuli magnetické nanokuličky, které se staly důležitou součástí nové technologie testování na Covid-19 vytvořené v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR ve spolupráci s dalšími partnery. Vývoj testovacího protokolu byl reakcí na nedostatek komerčních testovacích sad v době koronavirové krize.

Informační létak si můžete prohlédnout zde.

Zpět