Euforka: UP a další vysoké školy chtějí lépe informovat o Evropě

Repro: Žurnál UP
Středa 3. duben 2019, 11:50 – Text: (red)

Už dvě desítky tuzemských vysokých škol se zapojily do projektu Euforka, jehož nepočetný dobrovolnický tým si dal za úkol zajišťovat dostupnost relevantních informací o dění v Evropě. Základem myšlenky je využití komunikačních sítí univerzit k šíření informací z oficiálních zdrojů, mimo jiné ze stálých zastoupení Evropské komise a Evropského parlamentu, ale také z Ministerstva zahraničí, Úřadu vlády ČR či stálého zastoupení ČR v EU.

„Reagujeme tak na jevy, jakými jsou zkreslování informací o dění v zahraničí a šíření protievropských nálad,“ vysvětlil Jaroslav Miller, rektor Univerzity Palackého, která projekt Euforka iniciovala. Jednoduchými prostředky a v odlehčeném tónu bude tato iniciativa nabízet statistiky, analýzy či novinky z jednání zástupců ČR s evropskými partnery.

„Univerzity by měly být garanty nezkresleného informačního toku a nabízet akademické obci i veřejnosti snadno dostupné, srozumitelné aktuality jako možnou protiváhu obrovskému množství bulvárních či zkreslených zpráv, kterými je dnešní společnost zaplavena,“ upřesnil podstatu projektu Jaroslav Miller. „Velmi si vážím pozitivní reakce partnerských škol, ať už jde o Univerzitu Karlovu a Masarykovu univerzitu, či o soukromé školy s byznysovým zaměřením. Nepostradatelný je také vstřícný postoj předních institucí a jejich představitelů, včetně ministra zahraniční Tomáše Petříčka, velvyslance ČR v EU Jakuba Dürra a vedoucí stálého zastoupení Evropské komise v ČR Dany Kovaříkové. Díky vzájemnému propojení může mít taková iniciativa energii i potřebnou výdrž,“ dodal.

Na facebookové stránce Euforka budou od dnešního dne postupně k dispozici užitečné odkazy, které mohou jednotlivé vysoké školy používat.

„Celá aktivita je dobrovolnická, založená na činnosti studentů a několika spolupracovníků, nečerpá žádné dotace a je prakticky beznákladová. Hlavním cílem je zjednodušit informační tok mezi oficiálními orgány státu a vysokoškolským prostředím,“ uvedl Petr Bilík, koordinátor projektu a prorektor UP. „Nebudeme se vyhýbat ani zprávám či úvahám, které mají polemický charakter, jednostrannost není řešením. Věříme, že tento typ činnosti bude inspirativní i pro jiné společenské segmenty,“ vysvětlil Bilík.

Podle studentky Anny Hovorkové, která je součástí organizačního týmu, je pro její generaci podobný impulz nezbytný. „Nejen proto, že žijeme v atmosféře zbytečně zaplavené nevraživostí a negativismem, ale i kvůli vzájemné podpoře těch, kdo se nechtějí k takovému životnímu postoji strhnout. Jsme přesvědčeni, že Česká republika patří do evropských struktur a má v nich sehrávat aktivní roli,“ řekla. „Nejsme naivní a víme o společenských problémech naší země i mnoha míst Evropy, to by ale nemělo vést k pasivitě a rezignaci,“ doplnila Anna Vytřísalová, rovněž studentka Univerzity Palackého.

Doposud zapojené vysoké školy

Akademie múzických umění v Praze, Akademie Sting, o.p.s., Akademie výtvarných umění v Praze, Cevro Institute, o.p.s., Masarykova univerzita Brno, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Škoda auto vysoká škola, o.p.s., Technická univerzita v Liberci, Univerzita Jana Amose Komenského, Univerzita Karlova, Univerzita obrany, Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoká škola logistiky, o.p.s., Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Vysoká škola zdravotnická, Západočeská univerzita v Plzni.

Zpět